Zajęcia indywidualne

Spotkania z psychologiem – zajęcia mają charakter indywidualnych sesji terapeutycznych z psychologiem (1h).

Przeznaczone są dla młodzieży i dorosłych osób z Zespołem Aspergera, które zainteresowane są rozwijaniem umiejętności społecznych oraz chcą lepiej radzić sobie z zadaniami jakie stawia przed nimi życie.

Cel oraz długość terapii ustalana jest indywidualnie z każdym pacjentem.