Zajęcia grupowe

Zajęcia indywidualne
Marzec 17, 2012
Sobotnie spotkania Promitis
Marzec 17, 2012

Trening Umiejętności Społecznych – zajęcia grupowe dla młodzieży i dorosłych osób z Zespołem Aspergera, mających trudności w adekwatnym reagowaniu w różnych sytuacjach społecznych.

Celem treningu, opartego na teorii kognitywnego nauczania społecznego Goldsteina jest poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych i lepsza samoocena.

W trakcie treningu ćwiczone są między innymi następujące umiejętności:

  • zawierania znajomości
  • słuchania
  • pytania
  • odmawiania
  • inicjowania rozmowy
  • dyskutowania
  • reagowania na krytykę
  • wyrażania krytyki
  • radzenia sobie z uczuciami

Forma zajęć dososowana jest do wieku i poziomu zaawansowania uczestników. W czasie zajęć wykorzystywane są pomoce wizualne w postaci materiałów filmowych, prezentacji, scenek itp. Grupę prowadzi dwoje terapeutów.

Zajęcia odbywają się raz  w tygodniu i trwają 1,5h. Grupy liczą od 3 do 6 osób.

Sobotnie spotkania Promitis – grupowe zajęcia integracyjne dla osób z Zespołem Aspergera odbywające się w każdą sobotę.

Zajęcia mają charakter spotkań tematycznych – każde ze spotkań poświęcone jest innemu tematowi. Celem zajęć jest integracja, ćwiczenie umiejętności wcześniej zdobytych na Treningu Umiejętności Społecznych oraz rozwijanie pasji i zainteresowań.

Zajęcia zwykle odbywają się poza terenem ośrodka – mają charakter wyjść do restauracji, kin, muzeów, wycieczek.

Zajęcia prowadzone są przez 2 terapeutów i stażystę.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 5h w grupie liczącej 6-8 osób.

Komentarze są wyłączone.

Kontakt