Wypalenie zawodowe

wypalenie zawodoweWypalenie zawodowe jest zespołem objawów powstających w wyniku przeciążenia emocjonalnego oraz fizycznego, które powodowane jest bezpośrednio przez stres występujący w miejscu pracy. Przychodzi niespodziewanie i z reguły dotyka osoby bardzo ambitne, które poświęciły wiele dla swojej firmy, a więc utożsamiają się z nią i nadają jej wysoki priorytet w życiu. Jest to rodzaj depresji, który dotyka życia zawodowego.

 

Zjawisko wypalenia zawodowego charakteryzuje się trzema elementami:

 • poczuciem przeciążenia emocjonalnego oraz obniżoną energią do działania,
 • obojętnością i negatywnym stosunkiem wobec klientów lub innych osób,
 • poczuciem spadku swoich kompetencji, brakiem wiary w odnoszenie sukcesów oraz zaniżaniem swojej samooceny.

 

Do najczęstszych objawów wypalenia zawodowego należą:

 • wyczerpanie fizyczne, bezsenność, migrenowe bóle głowy, obniżona odporność organizmu,
 • utrata zdolności do podejmowania decyzji,
 • częste nieobecności w pracy,
 • utrata entuzjazmu i zainteresowania życiem, smutek, poczucie winy
 • negatywne emocje, agresja, zmienność nastrojów,
 • emocjonalne dystansowanie się,
 • brak sensu życia,
 • popadnie w uzależnienia,
 • pogorszenie relacji rodzinnych i zawodowych.

 

Konsekwencje i szkodliwość tego zjawiska są ogromne, mogą prowadzić do poważnych chorób. W przypadku pojawienia się tego problemu niezmiernie ważna jest profesjonalna pomoc psychologiczna – zarówno terapia indywidualna, jak i grupowa oraz nauka technik radzenia sobie ze stresem.