Trening umiejętności społecznych

Psychoterapia dla dzieci i młodzieży
Kwiecień 23, 2013
Rehabilitacja niemowląt
Kwiecień 29, 2013

Trening Umiejętności SpołecznychTrening umiejętności społecznych to grupowe spotkania skierowane do dzieci w wieku szkolnym nieśmiałych, wycofanych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Udział w treningu umożliwia uczestnikom poznanie siebie i innych, identyfikację własnych mocnych stron, akceptację siebie i ludzi wokół. Pomaga też rozpoznawać emocje i potrzeby oraz radzić sobie z negatywnymi uczuciami w sytuacjach społecznych.

W ramach treningu w grupie dziecko uczy się współpracy i rozwiązywania konfliktów, otwartości i życzliwości.  Każda z tych umiejętności, niezbędnych w życiu społecznym, pozwala na kształtowanie i doskonalenie dobrych relacji międzyludzkich. Nabywanie umiejętności społecznych umożliwia przezwyciężenie problemów w relacjach, ale ma również znaczenie w kształtowaniu poczucia własnej wartości i sprawczości dziecka.

Komentarze są wyłączone.

Kontakt