Metoda Tomatisa

Trening uwagi słuchowej – metoda prof. A. Tomatisa

 

Wiodącą funkcją ucha nie jest słuchanie a słyszenie. Słyszenie z natury jest bierne, podczas gdy słuchanie wymaga zaangażowania i aktywności. Na umiejętność słuchania składa się zarówno zdolność przyswajania informacji jak i odpowiedniego ich filtrowania. Sprawne przetwarzanie danych sensorycznych eliminuje zbędne bodźce, co umożliwia koncentrację bez poczucia natłoku informacyjnego. Trening uwagi słuchowej w formie opracowanej przez Tomatisa, ma na celu wyćwiczenie i usprawnienie zdolności słuchania w sposób efektywny i zorganizowany.

Celem terapii jest pobudzanie mózgu za pomocą odpowiednio przefiltrowanych, wysokich dźwięków zawartych w muzyce. Trening polega na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego przez urządzenie nazywane "elektronicznym uchem", które jest idealnym modelem ludzkiego ucha. Podczas treningu, który składa się z kilku faz, indywidualnie dobrany materiał dźwiękowy dociera do pacjenta drogą powietrzną i kostną. W trakcie sesji można rozmawiać, grać w gry planszowe i logiczne, bawić się lub spać. Cały trening składa się z kilku faz: od bardzo intensywnego pobudzania dźwiękowego inicjującego terapię do aktywnego udziału pacjenta.

Metodę kształcenia uwagi słuchowej, zwaną także treningiem wynalazł 40 lat temu francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra- prof. Alfred Tomatis.

Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowej, dzięki czemu następuje:

 • poprawa koncentracji
 • rozwój zdolności językowych i komunikacyjnych
 • poprawa jakości uczenia się
 • zwiększanie kreatywności
 • poprawa zachowań społecznych
 • polepszenie koordynacji ruchowej
 • lepsze zapamiętywanie

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST METODA TOMATISA?

 • dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi
 • dzieci i młodzieży z problemami koncentracji uwagi
 • dzieci i młodzieży z dysleksją i dysgrafią
 • dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
 • dzieci z ADHD
 • dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • dorosłych z problemami radzenia sobie ze stresem
 • dorosłych z zaburzeniami pamięci
 • osób mających problemy związane z depresją i brakiem energii
 • osób zawodowo pracujących głosem (lektorzy, aktorzy, śpiewacy, nauczyciele)
 • osób chcących doskonalić swój potencjał
 • wszystkich, którzy uczą się bądź chcą się uczyć języków obcych

 

JAK PRZEBIEGAJĄ ETAPY TRENINGU UWAGI SŁUCHOWEJ METODĄ TOMATISA?

Konsultacja: Trening uwagi słuchowej Tomatisa poprzedzony jest konsultacją, podczas której przeprowadzany jest wywiad z opiekunami dziecka oraz test uwagi i lateralizacji słuchowej. Badanie wykonywane jest za pomocą audiometru, co pomaga określić stopień uwagi słuchowej oraz ucho dominujące.

Etap I: 30 godz. ćwiczeń rozłożonych na okres 15dni, po dwie godziny dziennie. Badanie: przeprowadzane w celu określenia efektywności Etapu I.

Etap II: 15 godz. ćwiczeń odbywających się po 1-2 miesięcznej przerwie. Ta faza koncentruje się na pracy z mikrofonem, aby pacjent miał okazję słuchać własnego głosu i pracować z nim.

Raport: Ostatnim etapem treningu jest przygotowanie indywidualnego raportu w celu podsumowania sukcesów terapii.

Informacje o placówkach

Tomatis Warszawa

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółowymi informacjami kontaktowymi naszych placówek w Warszawie. Tomatis Warszawa – zachęcamy do przejrzenia działu kontakt