Terapeuci Wrocław

Nasz zespół we Wrocławiu

 

Gabriela Szwed – lekarz, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wiele lat pracowała na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym i w Poradni Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży. Dyplom specjalisty uzyskała w 2003 r. Od 2010 pracuje w Szpitalu w Miliczu na Oddziale Psychiatrycznym Dziecięco-Młodzieżowym. Ukończyła studium podyplomowe w zakresie systemowej terapii rodzin pod kierunkiem prof. Ireny Namysłowskiej. Systematycznie uczestniczy w konferencjach naukowych, szkoleniach i warsztatach. Wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy i leczenia dzieci i młodzieży obejmuje zaburzenia emocjonalne (zaburzenia lękowe, nerwicowe, fobie, moczenie nocne), zaburzenia odżywiania się (anoreksja, bulimia), zaburzenia rozwojowe (opóźniony rozwój mowy, dysleksja, autyzm, Z. Aspergera), zaburzenia hiperkinetyczne, zaburzenia zachowania, tiki, zaburzenia psychotyczne (schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa).

Anna Roznatowska-Przystawa – doktor nauk medycznych, specjalista drugiego stopnia neurologii dziecięcej. Przez osiem lat była ordynatorem Oddziału Niemowląt i Małych Dzieci Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, od 2000 roku pracuje w Poradni Neurologii Dziecięcej Dolnośląskiego Centrum Pediatrycznego im. J. Korczaka, współpracuje również z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu.

Natalia Zazulak – absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, lekarz specjalista z psychiatrii dzieci i młodzieży; na co dzień  zatrudniona w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej; pracuje także w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz dyżuruje w stacjonarnym oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. W Centrum Terapii Promitis zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, rozwojowymi, psychotycznymi czy zaburzeniami zachowania.

Emilia Rzeszotarska – absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Aktualnie w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Pracowała w oddziałach klinicznym, stacjonarnym oraz leczenia uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobywała również pracując w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem osób dorosłych w zakresie: zaburzeń afektywnych (w tym depresji, ChAD), nerwic, zaburzeń lękowych, psychoz (m. in. schizofrenii), zaburzeń pamięci, zaburzeń wieku podeszłego.

Dorota Kuczborska-Majda – lekarz, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Pracuje jako lekarz rezydent w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie realizuje program specjalizacyjny w zakresie psychiatrii. Doskonali swoje umiejętności zawodowe poprzez udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Uczestniczyła w wielu kursach z zakresu psychiatrii oraz psychoterapii. W swojej pracy pomaga  ludziom w sytuacjach pogorszenia funkcjonowania, cierpienia psychicznego, diagnozuje oraz leczy zaburzenia nastoju, lękowe, psychotyczne oraz snu.

Anna Kohut – psycholog, psychoterapeuta. Obecnie w trakcie Czteroletniego Szkolenia Podyplomowego do Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego w Szkole Psychoterapii Centrum CBT w Warszawie (Ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies). Dodatkowo realizuje Studia Podyplomowe z zakresu Przygotowania Pedagogicznego. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu na Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego oraz w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym. Prowadzi indywidualną terapię krótkoterminową osób dorosłych i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym. Pracuje z osobami, które doświadczają m.in.: trudności w relacjach społecznych (partnerskich, rodzinnych), zmagają się z zaburzeniami lękowymi (PTSD, lękiem uogólnionym, fobią społeczną), zaburzeniami nastroju (w tym depresją), niską samooceną, poczuciem samotności. Wspiera terapeutycznie osoby pogrążone w kryzysie osobistym, doświadczające przemocy psychicznej i fizycznej. W trosce o wysoką jakość swojej pracy, poddaje ją regularnej superwizji w Centrum CBT w Warszawie. Ponadto nieustannie stara się podnosić kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii. Obszary zainteresowań zawodowych skupiają się wokół innowacyjnej Terapii Schematów, która znacząco wykracza poza tradycyjne ramy terapii poznawczo-behawioralnej.

Marita Woźny – psycholog, absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim, absolwentka Ośrodka Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego – terapia Gestalt oraz rocznego Studium Pedagogicznego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Uczestniczka Terapii Poznawczo-Behawioralnej dla dzieci i młodzieży w Warszawie, a także III stopniowego kursu Stosowanej Analizy Zachowania w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej w Krakowie.  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Punkcie Przedszkolnym „Promitis”, gdzie zajmowała się diagnozą i terapią dzieci ze spektrum autyzmu. Dodatkowo nabywała doświadczenie w Poradni Zdrowia Psychicznego w Przychodni „Kosmonautów”, na Dziennym Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, a także w Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z wadą słuchu przy Polskim Związku Głuchych. Uczestniczka wielu warsztatów i konferencji psychologicznych. Odbyła szkolenie "Mutyzm wybiórczy/selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny"  w Centrum Terapii Mutyzmu, Lęku i Nieśmiałości w Warszawie. Posiada kwalifikacje tłumacza języka migowego. Ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu Systemu Językowo Migowego (KSS-1,KSS-2,KSS-3, kurs „W”), a także Polskiego Języka Migowego (A0,A1). Pracuje jako tłumacz i wykładowca języka migowego. Interesuje się terapią rodzinną oraz kulturą Głuchych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji w Ośrodku Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego. Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzebnicy. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi diagnozę i terapię dzieci ze spektrum autyzmu oraz konsultacje i terapię dzieci, młodzieży i dorosłych.

Agata Maziarz – psycholog, absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim oraz rocznego Studium Pedagogicznego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Psychiatrycznym w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym oraz na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży, gdzie pracowała z młodymi pacjentami prezentującymi różne zaburzenia. Swój warsztat psychologa wzbogacała również w Zespole Placówek Oświatowych dla Uczniów Autystycznych we Wrocławiu, gdzie nabyła umiejętności opracowywania skutecznych programów terapeutycznych, efektywnego oddziaływania rewalidacyjnego a także zasad pracy terapeutycznej z dziećmi prezentującymi całościowe zaburzenia rozwojowe. W trakcie studiów odbyła liczne wolontariaty we wrocławskich przedszkolach integracyjnych. Ukończyła 3-stopniowy kurs kwalifikacyjny z języka migowego dla służb administracji społecznych i socjalnych, co pozwala jej na pracę terapeutyczną z osobami Głuchymi i niedosłyszącymi. Obecnie w trakcie 4-letniej, warszawskiej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Pracuje jako psycholog szkolny w Szkole Podstawowej nr 2 w Sobótce, gdzie prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla uczniów potrzebujących wsparcia. Interesuje się psychologią sądową oraz seksuologią.

Daria Matuszewska – psycholog, absolwentka studiów magisterskich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych w zakresie Przygotowania Pedagogicznego w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ukończyła II stopień integracji sensorycznej. Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, Stowarzyszeniu Pomocy „Iskierka” we Wrocławiu, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Górze, w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED we Wrocławiu (praca grupowa z pacjentkami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania), w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu (praca z pacjentami hospitalizowanymi na oddziale psychiatrycznym ogólnym) oraz w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca” we Wrocławiu (w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz terapii sensorycznej). Uczestniczka licznych staży i wolontariatów. Aktualnie pracuje jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzebnicy, gdzie zajmuje się prowadzaniem diagnoz, udzielaniem konsultacji, prowadzeniem terapii, psychoedukacji oraz profilaktyki np. uzależnień, a także pracą w zakresie interwencji kryzysowej, mediacji oraz doradztwa zawodowego. W Centrum Terapii PROMITIS pracuje jako psycholog dzieci i młodzieży, jest członkiem zespołu ds. wczesnego wspomagania rozwoju.

Marcelina Wnęk – pedagog, absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim, wykwalifikowana terapeutka zajęciowa, dyplomowany promotor zdrowia. Doświadczona w pracy z osobami niepełnosprawnymi, zarówno fizycznie jak i intelektualnie oraz ich rodzinami. Działała w stowarzyszeniu na rzecz  rewalidacji osób z zaburzeniami psychicznymi i świetlicach środowiskowych na terenie Wrocławia. Dotychczasowa praca zawodowa pozwoliła jej zdobyć umiejętności skutecznego wdrażania programów terapeutycznych  zarówno w terapii grupowej, jak i indywidualnej, tak by jej podopieczni mogli osiągnąć pełnię swoich możliwości rozwojowych. Prywatnie mama czteroletniej Rozalki, miłośniczka pieszych wędrówek i wypraw rowerowych.

Małgorzata Pawlak – certyfikowany terapeuta EEG Biofeedback, fizjoterapeuta. Od ponad dwudziestu lat wspomaga rozwój dzieci z zaburzeniami czynności centralnego układu nerwowego, wadami genetycznymi i wadami postawy. Ukończyła m. in. kurs terapii wg Weroniki Sherbourne, kinezyterapii, wielowymiarowej manualnej terapii stóp. Jest uczestnikiem wielu zjazdów i sypozjów związanych z tematką wspomagania rozwoju dzieci. Zwolenniczka zaday "w zdrowym ciele zdrowy duch".

Krystyna Pabian – W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi terapię EEG-Biofeedback oraz SI. Nauczyciel, pedagog, oligofrenopedagog, dyplomowana pielęgniarka ( pracowała między innymi w Specjalistycznym  Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej). Obecnie pracuje, jako nauczyciel w przedszkolu integracyjnym, gdzie uczęszczają zarówno dzieci zdrowe, jak i niepełnosprawne (w wieku od 2,5 do 9 lat). Dba o ich prawidłowy rozwój, przygotowuje je do rozpoczęcia edukacji szkolnej dostosowując realizację podstawy programowej oraz zajęcia do ich indywidualnych możliwości, potencjału, potrzeb. Uczestniczy w wielu szkoleniach i warsztatach, głównie z zakresu wspomagania rozwoju, m.in. Brała udział m.in. w kursach: „ Metoda Dobrego Startu” wg M. Bogdanowicz, „Elementy pedagogiki M. Montessori”, „Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne”, „Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się”, „Autyzm”, „Terapia ręki”, „Wspierająca rola nauczyciela w osiąganiu przez dziecko gotowości szkolnej”, „Edukacja regionalna”, „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”, „Terapia EEG-Biofeedback” ( 1 i 2 stopień, warsztaty) oraz „Terapia SI ” ( 1 i 2 stopień). Uwielbia dzieci, a prywatnie: podróże, balet, muzykę, jogę, rower i narty, biografie sławnych ludzi.
 

Bartosz Kozak – psychoterapeuta, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył 4,5 –letni Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzony przez Klinikę Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie. Kurs jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, jako przygotowujący do profesjonalnego prowadzenia psychoterapii oraz uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Swoją pracę regularnie superwizuje u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Na co dzień pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego w NZOZ Zdrowie w Spalicach k/Oleśnicy. Prowadzi również praktykę prywatną.

Patrycja Górecka-Olszowska – psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego gdzie w trakcie studiów magisterskich realizowała moduły z zakresu psychologii klinicznej. Wiedzę i umiejętności podnosi w ramach kursów i szkoleń m.in. w Wielkopolskim Towarzystwa Terapii Systemowej (pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej IGST) i Ośrodku Edukacji Psychologicznej), uczestniczy w superwizjach. Doświadczenie zdobywała pracując w placówkach specjalizujących się w pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, zarówno na oddziale szpitalnym jak i poradni. W terapii wykorzystuje nurt systemowy, gestalt oraz poznawczo-behawioralny starając się dopasować sposób pracy do indywidualnych potrzeb i preferencji. Prowadzi terapię i poradnictwo dla dorosłych, młodzieży oraz całych rodzin. Pracuje zarówno z osobami, której mają sprecyzowane problemy takie jak: trudności w relacjach, depresje, lęki, są po sobą ciężkie przeżycia, nie potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji życiowej jak i takimi, które po prostu czują, że coś w ich życiu jest nie tak, mają poczucie pustki, niespełnienia, chcą nad sobą pracować. Specjalizuje się w pomocy osobom z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, zajadanie stresów itp). Pomaga również rodzinom i bliskim osób z trudnościami natury psychologicznej, które szukają wsparcia i wiedzy na temat mądrego pomagania.

Agata Żesławska-Faleńczyk – psycholog, psychoterapeuta w trakcje certyfikacji, terapeuta Metody Warnkego. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychologia kliniczna). Stale rozwija swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach zawodowych, ukończyła m.in. studia podyplomowe z zakresu psychoterapii prowadzone przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie, szkolenie z zakresu neuropsychologii klinicznej człowieka dorosłego, szkolenie dotyczące pracy terapeutycznej z dzieckiem z autyzmem. Posiada pięcioletnie doświadczenie kliniczne zdobywane w publicznych placówkach służby zdrowia: oddziale neurologii dzieci i młodzieży, dziennym oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży oraz poradniach. Pracuje w nurcie psychoterapii integratywnej. W swojej pracy integruje różne podejścia psychoterapeutyczne, dobierając strategie i procedury terapeutyczne do specyfiki problemu klienta. Pracuje pod superwizją kliniczną. Zajmuje się również diagnostyką i konsultacjami w zakresie zaburzeń wieku rozwojowego. Specjalizuje się w diagnostyce i terapii specyficznych trudności szkolnych. Aktualnie jest w trakcje studiów doktoranckich w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Lena Frankowska – psycholog, seksuolog w trakcie certyfikacji. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach studiów szkoliła się z zakresu psychologii klinicznej. Ukończyła studia podyplomowe Seksuologia kliniczna, pod kierownictwem prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza, w Warszawie. Absolwentka licznych szkoleń z zakresu psychologii, seksuologii i terapii par, kształciła się w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Polskim Instytucie Ericksonowskim, Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym oraz Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada doświadczenie w zakresie pomocy psychologicznej, seksuologicznej dla osób oraz par, psychoterapii oraz edukacji seksualnej dorosłych i młodzieży, zgromadzone podczas pracy w placówkach zajmujących się pomocą psychologiczną i seksuologiczną. Zakres oferowanej pomocy: edukacja seksualna, problemy w związkach homoseksualnych i heteroseksualnych; dysfunkcje seksualne kobiet i mężczyzn; akceptacja własnej orientacji seksualnej; zaburzenia preferencji i tożsamości seksualnej; zaburzenia relacji partnerskiej, związane ze sferą seksualną; dojrzewanie psychoseksualne.

Ada Zuchowska ­-  dyplomowany logopeda kliniczny. Tytuł magistra uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Filologii Polskiej, ukończyła również podyplomowe studia z zakresu Logopedii Klinicznej na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów  Śląskich we Wrocławiu, obecnie podnosi swoje kwalifikacje realizując podyplomowe studia z Neurologopedii Klinicznej wraz z Wczesną Interwencją Logopedyczną. Doświadczenie zdobyła pracując z dziećmi niepełnosprawnymi oraz z dziećmi zdrowymi w Przedszkolu Integracyjnym i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Na co dzień pracuje z przedszkolakami.

Elżbieta Szabłowska – logopeda dyplomowany. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Pomagisterskie Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką oraz terapią logopedyczną dzieci (kształtowaniem mowy, terapią wad wymowy, terapią zaburzeń mowy i komunikacji – opóźniony rozwój mowy, zaburzenia płynności mowy). Stale pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach z zakresu logopedii oraz autyzmu. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci i młodzieży  w Warszawie. Na co dzień pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi.

Dorota Kozłowska – logopeda, filolog. Ukończyła Filologię polską oraz Podyplomowe Studia Logopedyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracuje we wrocławskich przedszkolach, gdzie zdobywała cenne doświadczenie, wciąż poszerza swoją wiedzę i zdobywa nowe umiejętności, aby prowadzone przeze mnią terapie były jak najefektywniejsea. W terapii wykorzystuje przede wszystkim uniwersalne metody logopedyczne oraz elementy metody Dyna-Lingua M.S., tworząc indywidualne plany terapii dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Zajmuje się terapią zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci m.in. dyslalią, dyzartrią, opóźnionym rozwojem mowy na tle autyzmu, zespołu Aspergera i niepełnosprawności intelektualnej, dyzfazją, prostym opóźnionym rozwojem mowy. 

Karolina Wesołowska – logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska oraz studium pedagogiczne w Międzywydziałowym Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego w Opolu. Podyplomowo kształciła się w zakresie logopedii na Uniwersytecie Wrocławskim. Dodatkowo zdobyła uprawienia do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawna umysłowo, realizując kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, zorganizowany przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Swoją wiedzę poszerza uczestnicząc w szkoleniach dotyczących, miedzy innymi, profilaktyki i rehabilitacji narządu głosu oraz emisji głosu. Doświadczenie budowała podczas praktyk w pracowni opiekuńczo- rozwojowo- terapeutycznej oraz przedszkolu integracyjnym. Przez wiele lat związana, jako wolontariusz, z Fundacja Mam Marzenie. Na co dzień realizuje się zawodowo w pracy z dziećmi, w szkole podstawowej we Wrocławiu. 

Arleta Walczak – pedagog specjalny,  terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła studia magisterskie na kierunku terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną. Prowadziła terapię zdjęciową dla młodzieży i osób dorosłych. Obecnie pracuje w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi. W Centrum Terapii Promitis prowadzi Integrację Sensoryczną. Zainteresowania zawodowe koncentruje na terapii autystów oraz pracy z osobami z zaburzeniami uwagi.

Magdalena Żak-Ligęza – certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, pedagog rodzinny, wczesnoszkolny, socjoterapeuta. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, które zdobywała m.in. w świetlicach środowiskowych, w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych, a także w Domu Małego Dziecka, pracowała również jako nauczyciel w przedszkolu. Odbyła wolontariat w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących we Wrocławiu. Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku pedagogika rodzinna oraz zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, absolwentka Studium socjoterapii, profilaktyki i promocji zdrowia w Laboratorium Psychoedukacjii i Terapii „Plus” we Wrocławiu. Terapeuta integracji sensorycznej II stopnia (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Fundacja „Promyk Słońca” we Wrocławiu). Studia podyplomowe na kierunku logopedia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu stanowią kontynuację jej rozwoju zawodowego. W swojej pracy duży nacisk kładzie na wzmacnianie pozytywnych zachowań i atutów dziecka przy jednoczesnej pracy nad jego deficytami. Stara się wzmacniać poczucie wartości i samoocenę dziecka, tak, by mogło lepiej zrozumieć otaczający je świat.

Beata Krukowska – pedagog, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Studiowała pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim – blok tematyczny rewalidacja. Studia podyplomowe z zakresu resocjalizacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w placówkach zajmujących się kształceniem, terapią i wychowaniem dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Dorota Cierniak – pedagog specjalny, certyfikowana terapeutka integracji sensorycznej. Ukończyła pedagogikę o specjalizacji rewalidacja na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej oraz terapii pedagogicznej. Ukończyła szereg kursów i warsztatów, m. in. "Neuropsychologiczne podstawy zaburzeń zachowania", "Terapia ręki", "Zespoły genetyczne i metaboliczne", "Zaburzenia neurologiczne wieku dziecięcego", "Neurologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej", "Dziecko z zaburzeniami emocjonalnymi w grupie rówieśniczej", "Trening Socjoterapii" oraz szkolenie podstawowe z Programu Językowego Makaton. Pracowała z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych patologią społeczną prowadząc zajęcia profilaktyczne z elementami socjoterapii. Od kilku lat pracuje jako wychowawczyni i nauczycielka-terapeutka z dziećmi i młodzieżą z głębszym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i sprzężonymi zaburzeniami.

Edyta Jastrzębska – pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeutka zajęciowa oraz certyfikowana terapeutka integracji sensorycznej (Iº i II°). Ukończyła pedagogikę o specjalizacji oligofrenopedagogika na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ukończyła szereg kursów i warsztatów: „Edukacja przez Ruch” wg Doroty Dziamskiej; „Metoda Ruchu Rozwijającego” wg W,Sherborne; „Model zintegrowanego wsparcia (będącego modyfikacją ) Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC) w Zamościu – szkolenie i staż; „Pedagogika Zabawy” w Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA w Bogatyni; Rytmika Viva – aktywne działania przy muzyce; Szkolenie z Programu „Młodzi Sportowcy” Olimpiady Specjalne w Warszawie. Pracowała z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w świetlicy terapeutycznej. Założyła Salę Doświadczania Świata w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi. Nauczycielka – terapeutka w grupie przedszkolnej dla dzieci z autyzmem w Centrum Terapii PROMITIS. Posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków z instytucji i stowarzyszeń na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Od kilku lat pracuje jako nauczycielka-terapeutka z dziećmi i młodzieżą w Szkole Podstawowej nr 116 i Gimnazjum nr 52 dla Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym we Wrocławiu. Na co dzień mama dwójki dzieci.

Ewa Kokocińska – lekarz pediatra, absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe w leczeniu klinicznym i ambulatoryjnym, współpracuje z licznymi ośrodkami opieki zdrowotnej oraz prowadzi własną praktykę. Prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zajmuje się doradztwem dla kobiet w ciąży i młodych matek z zakresu opieki nad noworodkiem.

Anna Sobków – psycholog, absolwentka studiów psychologicznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Pracuje z dziećmi z trudnościami szkolnymi  (dysleksja rozwojowa, problemy z koncentracją uwagi, ADHD, ADD) i dziećmi z deficytami (autyzm, zespół Aspergera, opóźniony rozwój mowy). Terapeuta terapii taktylnej oraz  integracji odruchów według koncepcji dr S. Masgutowej w zakresie integracji odruchów ustno-twarzowych i wzrokowo-słuchowych. Terapeuta Metody Warnkego. Terapeuta metody czaszkowo-krzyżowej. W Centrum Terapii Promitis prowadzi indywidualną stymulację słuchową metodą Johansena oraz terapię czaszkowo-krzyżową.

Ewa Jagodzińska – dietetyk. Absolwentka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierunku dietetyka oraz podyplomowych studiów Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie (AWF w Warszawie). Należy do Polskiego Towarzystwa Dietetyki, jak również Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Pracuje z osobami pragnącymi zmienić swój sposób odżywiania. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi autystycznymi i ich rodzicami. Jest autorką wielu publikacji dotyczących diety w autyzmie, ekspertem portali internetowych poświęconych zdrowiu. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu diety. Praca jest jej wielką pasją, dlatego podchodzi do swoich pacjentów z wielką wyrozumiałością, ciesząc się każdym, choćby najmniejszym ich sukcesem.

Katarzyna Procajło – tytuł magistra fizjoterapii uzyskała na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Swoją drogę związaną z rehabilitacją dzieci rozpoczęła jeszcze w trakcie studiów odbywając praktyki i staż w renomowanych wrocławskich placówkach rehabilitacji dzieci i młodzieży. Certyfikowana terapeutka neurorozwojowej terapii NDT- Bobath, jak również PNF. Jej dodatkową pasją jest ruch, w szczególności, w środowisku wodnym stąd tytuł Instruktora Pływania Osób Niepełnosprawnych. Wielokrotna wolontariuszka wrocławskich fundacji, angażująca się do pracy nad organizacją eventów i imprez sportowych na rzecz potrzebujących dzieci. Praca z dziećmi i ich opiekunami przynosi jej wiele radości, zaś uzyskiwane efekty motywują do dalszej efektywnej pracy nad rozwojem małego pacjenta.

 

 

 

Dowiedz się więcej o naszych specjalistach w innych miastach

Kraków :: Warszawa