Zespół Aspergera

Zespół Aspergera

Zespół Aspergera jest jednym z Całościowych Zaburzeń Rozwojowych.   Według Lorny Wing (Burgoine, Wing 1983) do cech charakterystycznych Zespołu Aspergera należą: brak empatii, uboga komunikacja niewerbalna, pedantyczna, repetytywna mowa, specyficzne zainteresowania o dużym nasileniu, naiwny, niedostosowany do danej sytuacji, jednostronny typ reakcji, trudności w tworzeniu relacji przyjaźni, niezdarna i źle skoordynowana motoryka; Osoby z tym rodzajem zaburzenia mają problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych. Trudności z rozumieniem sytuacji społecznych i adekwatnym reagowaniem sprawiają, że zwykle bardzo trudno znaleźć im kolegów, dość często są wyśmiewani przez swoich rówieśników. Dosłowne rozumienie kierowanych do nich komunikatów, brak rozumienia ironii, żartów i metafor, sprawia że bardzo trudno im odnaleźć się w wielu codziennych sytuacjach interpersonalnych. Osoby z Zespołem Aspergera mają również trudności z odczytywaniem ekspresji emocjonalnej oraz kłopoty z wczuwaniem się w stany emocjonalne innych osób. Niezrozumienie przez rówieśników, problemy w szkole, sprawiają że osoby z tego typu zaburzeniem często skarżą się na obniżony nastrój, czasem podwyższony poziom lęku. Bardzo ważne jest by pracować nad rozwojem umiejętności społecznych osób z tak poważnym zaburzeniem. W tym celu osoby te powinny uczestniczyć w terapii – zajęciach grupowych – Treningu Umiejętności Społecznych, a także w zależności od indywidualnych wskazań w zajęciach z psychologiem. Zajęcia tego rodzaju, będące terapią, wspierają rozwój umiejętności społecznych (np. inicjowanie kontaktu, prowadzenie dialogu, rozwiązywanie konfliktów) i wspierają lepszą adaptację.   Kompleksowa terapia dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Zespołem Aspergera oraz wsparcia dla rodziców i opiekunów  osób z w/w zaburzeniem zawiera: zajęcia grupowe zajęcia indywidualne rehabilitację konsultacje dla rodziców Uwaga: Oferujemy szkolenia dla osób indywidualnych (terapeutów, rodziców osób z autyzmem) oraz szkolenia dla szkół i organizacji pracujących dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Informacje o placówkach Asperger Warszawa   ul. Garibaldiego 4 (przy Rondzie Wiatraczna) Praga Południe ul. Filomatów 27 (Park Znicza) Grochów ul. Odolańska 42 (METRO Racławicka) Mokotów ul. Śmiała 22 (przy METRO Dworzec Gdański) Żoliborz ul. Rembielińska 20 lok. 157 (budynek Galerii Rembielińska) Targówek ul. Poborzańska 8, lokal użytkowy nr 1, 03-368 Warszawa (na tyłach Galerii Rembielińskiej)   Aby zasięgnąć szczegółowych instrukcji dotyczących dojazdu, bądź skorzystania z formularza kontaktowego w związku z zagadnieniem asperger Warszawa – zachęcamy do odwiedzenia działu kontakt ———————————————————— Posiadamy również placówki w miastach: Kraków ul. Grottgera 1 lok. 3 ul. Dobczycka 20 (Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny) Wrocław ul. Kościuszki 108 a lok.11 ul. Kryniczna 37 (Niepubliczny Terapeutyczny Punkt...

Czytaj więcej...

Zajęcia indywidualne

Spotkania z psychologiem – zajęcia mają charakter indywidualnych sesji terapeutycznych z psychologiem (1h). Przeznaczone są dla młodzieży i dorosłych osób z Zespołem Aspergera, które zainteresowane są rozwijaniem umiejętności społecznych oraz chcą lepiej radzić sobie z zadaniami jakie stawia przed nimi życie. Cel oraz długość terapii ustalana jest indywidualnie z każdym...

Czytaj więcej...

Zajęcia grupowe

Trening Umiejętności Społecznych – zajęcia grupowe dla młodzieży i dorosłych osób z Zespołem Aspergera, mających trudności w adekwatnym reagowaniu w różnych sytuacjach społecznych. Celem treningu, opartego na teorii kognitywnego nauczania społecznego Goldsteina jest poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych i lepsza samoocena. W trakcie treningu ćwiczone są między innymi następujące umiejętności: zawierania znajomości słuchania pytania odmawiania inicjowania rozmowy dyskutowania reagowania na krytykę wyrażania krytyki radzenia sobie z uczuciami Forma zajęć dososowana jest do wieku i poziomu zaawansowania uczestników. W czasie zajęć wykorzystywane są pomoce wizualne w postaci materiałów filmowych, prezentacji, scenek itp. Grupę prowadzi dwoje terapeutów. Zajęcia odbywają się raz  w tygodniu i trwają 1,5h. Grupy liczą od 3 do 6 osób. Sobotnie spotkania Promitis – grupowe zajęcia integracyjne dla osób z Zespołem Aspergera odbywające się w każdą sobotę. Zajęcia mają charakter spotkań tematycznych – każde ze spotkań poświęcone jest innemu tematowi. Celem zajęć jest integracja, ćwiczenie umiejętności wcześniej zdobytych na Treningu Umiejętności Społecznych oraz rozwijanie pasji i zainteresowań. Zajęcia zwykle odbywają się poza terenem ośrodka – mają charakter wyjść do restauracji, kin, muzeów, wycieczek. Zajęcia prowadzone są przez 2 terapeutów i stażystę. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 5h w grupie liczącej 6-8...

Czytaj więcej...

Konsultacje dla rodziców

Oferujemy indywidualne konsultacje dla rodziców/opiekunów osób z Zespołem Aspergera. Konsultacje mają na celu pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, szukaniu strategii radzenia sobie z trudnymi zachowaniami ich dzieci. Konsultacja prowadzona jest przez psychologa i trwa 1h. Ilość konsultacji i jej cel ustalane są z rodzicami indywidualnie  na pierwszym...

Czytaj więcej...

Zespół Aspergera – rehabilitacja

Rehabilitacja: masaże ćwiczenia korekcyjne

Czytaj więcej...

Test czynnika AQ

Test składa się z 50 pytań. Obejmuje zagadnienia z zakresu umiejętności socjalnych, zdolności do łatwego przerzucania uwagi, przywiązywania uwagi do detali, komunikacji i wyobraźni. Za każde pytanie przyznawany jest 1 pkt, gdy odpowiedź wskazuje na występowanie cech autystycznych. Pytania były formułowane tak, by połowa odpowiedzi było potwierdzających, a połowa przeczących....

Czytaj więcej...

Diagnoza autyzmu i zespołu Aspergera

Diagnoza autyzmu i zespołu Aspergera ma na celu określenie charakteru zaburzeń ze spektrum autystycznego lub ich wykluczenie. W naszych placówkach przeprowadzana jest w oparciu o standard MAA (Multi-Agency Assessment)-jest to diagnoza zespołowa, wielospecjalistyczna. Zespół diagnostyczny stanowią: lekarz psychiatra,  psycholog Pedagog specjalny / logopeda z doświadczeniem w terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Procedura diagnostyczna jest długotrwała, wieloetapowa i bardzo pracochłonna, gdyż uwzględnia wszystkie sfery rozwoju dziecka. Niezmiernie istotne jest by oceny diagnostycznej dokonywał zespół wielospecjalistyczny. Na proces diagnozy autyzmu i zespołu Aspergera składa się: wywiad z rodzicami –pierwsze spotkanie rodziców z diagnostą, mające pomóc ustalić jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka . Pytania zadawane podczas wywiadu odnoszą się zarówno do rozwoju fizycznego, komunikacji i zabawy, jak również relacji społecznych. Wywiad kliniczny ma charakter ustrukturalizowanej rozmowy i powinien być przeprowadzany pod nieobecność dziecka. analiza dokumentacji medycznej i psychologicznej dziecka– bardzo ważne jest by rodzice dostarczyli możliwie najobszerniejszą dokumentację medyczną, pedagogiczną, psychologiczną oraz  materiały video zawierające nagrania niepokojących zachowań dziecka. W oparciu o nie zespół diagnostyczny dokonuje analizy niezbędnej na dalszym etapie badania dziecka. I obserwacja kierowana dziecka – jest to obserwacja pod kątem kryteriów diagnostycznych prowadzona przez psychologa oraz pedagoga specjalnego. Podczas obserwacji przeprowadza się próby dotyczące funkcjonowania poznawczego i komunikacyjnego dziecka oraz rozwoju zabawy. W miarę możliwości obserwacja powinna zostać przeprowadzona w ciągu jednej wizyty, ewentualnie może zostać podzielona na dwa krótsze spotkania. badanie lekarskie (psychiatryczne) – dalszym etapem jest spotkanie dziecka z doświadczonym w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu lekarzem psychiatrą. Podczas tego spotkania ocenia się również stan somatyczny. Lekarz może zasugerować potrzebę uzupełnienia badań oraz dodatkowych konsultacji (badania neurologiczne, genetyczne, metaboliczne, okulistyczne, audiologiczne itd.). II obserwacja kierowana dziecka – to kolejne spotkanie z psychologiem lub pedagogiem, zazwyczaj odbywają się w połączeniu z diagnozą psychiatryczną. uzupełnienie niezbędnych arkuszy, omówienie wniosków – na tym etapie zespół diagnostyczny opracowuje pisemną opinię, uzupełnia diagnozę o opis poszczególnych objawów kryterialnych występujących lub niewystępujących u dziecka. przekazanie rozpoznania– to ostatni proces diagnostyczny. Podczas tego spotkania z rodzicami psycholog omawia wyniki poczynionych obserwacji,  informuje o możliwościach dalszego postępowania terapeutycznego, a także wyjaśnia wszelkie wątpliwości   Informacje kontaktowe   Diagnoza autyzmu Warszawa Centrum Terapii PROMITIS oferuje profesjonalną pomoc w zakresie diagnoza autyzmu Warszawa – w celu skontaktowania się z placówkami na terenie miasta Warszawa, zapraszamy do działu kontakt.   Diagnoza autyzmu Kraków ul. Grottgera 1 lok. 3, kod: 30-035 ul. Dobczycka 20, kod: 30-620 Więcej informacji tutaj   Diagnoza...

Czytaj więcej...