Warszawa, Kraków, Wrocław

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to bezpłatne zajęcia edukacyjno-rehabilitacyjne. Program dotyczy dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Realizowany jest od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Zajęcia realizowane są przez zespół specjalistów, mających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym (m.in. wady narządów ruchu, opóźniony rozwój intelektualny, autyzm, wady wymowy, choroby przewlekłe i genetyczne zaburzające rozwój). W skład naszego zespołu wchodzą: pedagog-terapeuta psycholog dziecięcy terapeuta integracji sensorycznej oligofrenopedagog logopeda fizjoterapeuta   W ramach programu realizujemy: terapię psychologiczną terapię logopedyczną terapię integracji sensorycznej rehabilitację metodą Bobath i Vojta Zajęcia prowadzone są w dogodnych lokalizacjach, a ich przebieg jest ustalany indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.   Jak skorzystać z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej?   Aby skorzystać z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, rodzic powinien: 1. Udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej dla miejsca zamieszkania, pobrać komplet dokumentów i zarejestrować dziecko na badanie psychologiczne. 2. Wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju. 3.  Poprosić lekarza specjalistę o wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka i rodzaju dysfunkcji. 4. Poprosić nauczyciela w przedszkolu lub zerówce szkolnej o pisemną opinię o dziecku. 5. Powyższe dokumenty (wniosek rodzica, zaświadczenie lekarskie, wynik badania psychologicznego, opinię nauczyciela) złożyć na Zespół Orzekający rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 6. Jeśli decyzja zespołu orzekającego będzie pozytywna, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania należy dostarczyć do naszej placówki. 7. Podczas pierwszego spotkania z rodzicem i dzieckiem, zespół wspólnie ocenia potrzeby dziecka, wyznacza rodzaj zajęć oraz ich ilość w miesiącu.   Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Warszawa ul. Garibaldiego 4 (przy Rondzie Wiatraczna) Praga Południe ul. Odolańska 42 (Metro Racławicka) Mokotów ul. Śmiała 22 (przy METRO Dworzec Gdański) Żoliborz ul. Rembielińska 20 lok. 157 (budynek Galerii Rembielińska) Targówek ul. Poborzańska 8/1 (na tyłach Galerii Rembielińskiej) Bródno ul. Filomatów 27 (Ostrobramska, róg Zamienieckiej) Grochów e-mail: biuro@centrum-terapii.pl tel.: 791 769 069 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wrocław Wrocław: ul. Kościuszki 108 a lok.11 wroclaw@centrum-terapii.pl tel.: 534 953 976 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Kraków Kraków: ul. Grottgera 1 lok. 3 krakow@centrum-terapii.pl tel.: 791 765...

Czytaj więcej...

Specjalista psychiatra w Krakowie i we Wrocławiu

Człowiek jest zintegrowaną całością – nasze prawidłowe funkcjonowanie warunkuje zarówno zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Jeśli zauważysz u siebie niepokojące objawy, nie bagatelizuj problemu. Konsultacja psychiatryczna jest konieczna, kiedy zaobserwujesz u siebie na przykład długotrwale obniżony nastrój, nieuzasadnione lęki, problemy ze snem czy ciągłe zdenerwowanie. Lekarz psychiatra prowadzi wywiad z pacjentem i dokładnie analizuje jego problemy, ich pochodzenie i skutki. W Centrum Terapii PROMITIS lekarze psychiatrzy ściśle współpracują z psychologami i psychoterapeutami, aby terapia była pełna i skuteczna. Doświadczony psychiatra potrafi odpowiednio i skutecznie dobrać formę leczenia do potrzeb pacjenta. Może zdecydować o leczeniu farmakologicznym albo o prowadzeniu psychoterapii, czasem łączy jedno z drugim. Skorzystanie z porady specjalistycznej psychiatry nie wymaga skierowania. W Centrum Terapii PROMITIS zajmujemy się diagnostyką oraz leczeniem takich problemów, jak: zaburzenia nastroju (depresja/mania), zaburzenia lękowe (fobie, lęk napadowy), silne reakcje stresowe, nerwice, zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, otępienie, zaburzenia pamięci, schizofrenia, uzależnienia, i wiele winnych. Pacjenci, którzy nie mieli dotąd kontaktu z pomocą psychoterapeutyczną, często zastanawiają się nad wyborem specjalisty, do którego udadzą się na konsultację. Nie wiedzą, czy bardziej pomocny okaże się psycholog czy psychiatra i czym w zasadzie różnią się ich kompetencje. Obaj przecież prowadzą psychoterapię oraz dbają o stan zdrowia psychicznego pacjentów. Psychiatra to osoba o wykształceniu medycznym, mogąca przepisywać lekarstwa. Może prowadzić terapię indywidualną i grupową, najczęściej zajmuje się zaburzeniami uznawanymi za choroby (depresja, schizofrenia, napady lękowe itp), których leczenie często wymaga terapii farmakologicznej. Psycholog to osoba o wykształceniu akademickim, która zajmuje się diagnozą, terapię i udzielaniem pomocy ludziom z trudnościami emocjonalnymi bądź społecznymi. Psychiatra Kraków ul. Grottgera 1 lok. 3, kod: 30-035 ul. Dobczycka 20, kod: 30-620 Więcej informacji kontaktowych znajduje się tutaj   Psychiatra Wrocław ul. Kościuszki 108 a lok.11; kod: 50-441 ul. Kryniczna 37; kod: 51-213 Więcej informacji kontaktowych związanych z zagadnieniem psychiatra Wrocław, znajdą Państwo...

Czytaj więcej...

Psychoterapeuta Warszawa, Kraków, Wrocław

Psychoterapia to wyjątkowe spotkania pomiędzy odpowiednio przygotowanym do tego terapeutą, a pacjentem, który znalazł się w szczególnym miejscu swojego życia. Sesje psychoterapeutyczne mają na celu głębsze przyjrzenie się naszym problemom przez wykwalifikowanego psychologa lub psychoterapeutę. Konsultacje takie nie tylko pomagają nam w naszym cierpieniu, ale i rozjaśniają nam drogę do przezwyciężenia trudności, które spotykamy w życiu. Psychoterapeuta pomaga poznać i zrozumieć przyczyny niepokojących nas objawów, uczy poszukiwać rozwiązań konstruktywnych, pozwala lepiej zrozumieć swoje potrzeby, wartości i postawy oraz zmienić się w kierunku większej niezależności i satysfakcji z życia. Każdy z nas staje przed sytuacjami trudnymi, które wpływają negatywnie na nasze funkcjonowanie. Często bagatelizujemy nasze problemy, pomniejszamy ich wagę i staramy się o nich zapomnieć. Po latach jednak okazuje się, że wracają do nas sprawy, które kiedyś z pozoru błahe, z biegiem czasu przybrały na sile. Zdarza się także, że nie jesteśmy w stanie określić, jakiego rodzaju wsparcie mogłoby nam pomóc, lub wstydzimy się bądź boimy sięgać po pomoc. Konsultacje psychoterapeutyczne mają na celu pomóc nam bliżej przyjrzeć się problemom i trudnym sytuacjom życiowym, a także spojrzeć na problemy okiem osoby trzeciej – psychoterapeuty. W procesie terapii następuje ponowne przeżycie ? doświadczenie ? i przepracowanie w bliskim i dobrym kontakcie z terapeutą ważnych doświadczeń pacjenta. Psychoterapeuta towarzyszy, nazywa to, co nie było nazwane, dostrzega to, co nie było do tej pory dostrzeżone przez pacjenta lub jego rodzinę. Celem konsultacji u psychoterapeuty jest: wsparcie w problemach, cierpieniu analiza możliwości pokonania trudności nakierowanie na kontakt ze specjalistą wskazanie potencjalnych kierunków diagnozy orientacja w naturze problemu rozjaśnienie i lepsze zrozumienie sytuacji życiowej. W Centrum Terapii PROMITIS udzielamy wsparcia dla osób doświadczających: lęku i niepokoju depresji trudności w związkach trudności w nawiązywaniu relacji społecznych nerwic utraty bliskiej osoby stresu ataków paniki problemów w pracy zaburzeń odżywiania fobii problemów z akceptacją samego siebie trudności w godzeniu się z sytuacją życiową obniżonego poczucie własnej wartości trudności w podejmowaniu decyzji natręctw uzależnień problemów wychowawczych kryzysów rodzinnych zaburzeń natury seksualnej   Informacje o placówkach Psychoterapeuta Warszawa   ul. Garibaldiego 4 (przy Rondzie Wiatraczna) Praga Południe Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5 (Solidarności róg Towarowej) Centrum / Wola ul. Sandomierska 18 lok. 2 (Puławska róg Rakowieckiej) Centrum /Mokotów ul. Śmiała 22 (przy METRO Dworzec Gdański) Żoliborz ul. Rembielińska 20 lok. 157 (budynek Galerii Rembielińska) Targówek ul. Cmentarna 17 (blisko Ronda Żaba) – Terapeutyczny Punkt Przedszkolny PROMITIS   W celu zaczerpnięcia szczegółowych danych kontaktowych, związanych ze specjalnością psychoterapeuta Warszawa –...

Czytaj więcej...

Metoda Tomatisa Kraków, Wrocław

Profesor Alfred Tomatis, francuski otolaryngolog, od lat 40-tych XX w. prowadził badania nad rolą narządu słuchu, zależnością pomiędzy słyszeniem a tworzeniem głosu. W oparciu o swoje obserwacje stworzył metodę treningu, która znana jest również jako „trening uwagi słuchowej”, „stymulacja słuchowa” lub „trening audio-psycho-lingwistyczny”. Badania przeprowadzone przez prof. Tomatisa dowodzą, iż ucho prócz istotnej funkcji słyszenia oddziałuje również na zmysł równowagi, koordynację ruchową i napięcie mięśniowe. Tomatis odkrył, iż przekazywane dźwięki z zewnątrz do centralnego układu nerwowego dostarczają mózgowi energii koniecznej do jego aktywności. Trening polega na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego przez urządzanie nazywane ?elektronicznym uchem?, które jest idealnym modelem ludzkiego ucha. Stymulacja odbywa się poprzez dźwięki o określonej, wysokiej częstotliwości. Ćwiczenia te stymulują centralny system nerwowy, a w szczególności korę mózgową, która stanowi centrum procesów myślenia. Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowej, dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych, a także zwiększanie kreatywności oraz poprawa zachowań społecznych. Najczęściej spotykanymi objawami zburzenia uwagi słuchowej są: zaburzenia koncentracji uwagi nadwrażliwość na dźwięki błędna interpretacja pytań mylenie podobnie brzmiących słów konieczność powtarzania poleceń monotonny głos ubogie słownictwo trudności z czytaniem i pisaniem niemuzykalność słaba koordynacja ruchowa i słabe umiejętności sportowe niewyraźne pismo mylenie strony lewej i prawej męczliwość nadpobudliwość tendencje depresyjne nadwrażliwość emocjonalna brak wiary w siebie nieśmiałość drażliwość wycofywanie się Metoda Tomatisa wskazana jest szczególnie dla dzieci z: zaburzeniami mowy i głosu dyslekcją i dysortografią autyzmem zespołem ADHD problemami szkolnymi Treningi uwagi słuchowej stosujemy w celu poprawienia: koncentracji uwagi, zapamiętywania, komunikowania się, radzenia sobie z emocjami, polepszenia koordynacji ruchowej. Organizujemy także treningi uwagi słuchowej: przy uczeniu się języków obcych, w walce ze stresem, w celu wykształcenia umiejętności koncentracji, dla osób ze skłonnościami do depresji i nerwicy, dla osób pracujących z głosem: muzyków, śpiewaków, aktorów   Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą treningu słuchowego...

Czytaj więcej...

Terapia biofeedback Kraków, Wrocław

Terapia EEG Biofeedback wykorzystywana jest zarówno w profilaktyce, rozwiązywaniu problemów szkolnych i emocjonalnych jak i leczeniu wielu chorób. EEG Biofeedback jest trwałą i skuteczną metodą treningową, wykorzystującą plastyczność mózgu. Pod wpływem ćwiczeń tworzą się w mózgu nowe połączenia (synapsy) i nowe komórki nerwowe. Jej olbrzymią zaletą jest brak skutków ubocznych.   Biofeedback, to biologiczne sprzężenie zwrotne, jest to metoda, która pozwala na uczenie się modyfikowania parametrów fizjologicznych organizmu, które normalnie nie są kontrolowane świadomie np. praca fal mózgowych, napięcie mięśni, temperatura. Metodę wykorzystywano, stworzono i stosowano początkowo przez NASA jako trening dla astronautów. Obecnie jest metodą wykorzystywaną do terapii lub jej wspomagania w przypadku wielu zaburzeń. Jest to oficjalna metoda leczenia wpisana do Międzynarodowego Spisu Procedur Medycznych będąca spójnym podejściem terapeutycznym w ramach medycyny umysłu i ciała. Do terapii  biofeedback wykorzystuje się aparaturę elektroniczną do pomiaru i przedstawiania pacjentowi informacji o nieustannych zmianach procesów fizjologicznych organizmu. Biofeedback wykorzystuje połączenie umysłu i ciała w dążeniu do osiągania ich wzajemnej harmonii. Skuteczność terapii determinowana jest m.in. poprzez silną wolę i motywację trenującego oraz poczucie odpowiedzialności za wynik własnego treningu. Instrumenty wykorzystywane w treningach biofeedback mierzą aktywność bioelektryczną mózgu, aktywność mięśni, aktywność elektryczną skóry, temperaturę skóry, oddech, rytm serca oraz mózgowy przepływ krwi. Metoda biofeedback pozwala: zwiększyć efektywność pracy mózgu, poprawić koncentrację, złagodzić problemy z bezsennością, kontrolować emocje, kontrolować poziom stresu i tremy nauczyć się szybkiej i efektywnej relaksacji, wyzwolić kreatywność, Biofeedback jest skuteczny w terapii wielu zaburzeń somatycznych i psychicznych: ADHD, ADD problemy w uczeniu się, zapamiętywaniu, Problemy z  koncentracja uwagi Problemy z motywacją zaburzenia snu zaburzenia lękowe, fobie wstydliwość i trema migreny niska odporność na stres jąkanie tiki i zespół Tourette?a wady rozwojowe języka zaburzenia rozwoju mowy problemy z czytaniem i pisaniem słaba wytrzymałość poznawcza brak motywacji do nauki zaburzenia snu nerwice moczenie nocne agresja, niekontrolowane wybuchy gniewu negatywne i natrętne myśli nadmierne zmiany nastroju Informacje o placówkach Biofeedback Kraków   ul. Grottgera 1 lok. 3, kod: 30-035 ul. Dobczycka 20, kod: 30-620 Zasięgnij więcej informacji tutaj   Biofeedback Wrocław   ul. Kościuszki 108 a lok.11; kod: 50-441 ul. Kryniczna 37; kod: 51-213 Szczegółowe dane kontaktowe związane z zagadnieniem Biofeedback Wrocław, znajdą Państwo...

Czytaj więcej...

Zespół Aspergera Kraków, Wrocław

Zespół Aspergera jest jednym z zaburzeń rozwoju, które wpisuje się w szeroko pojęte spektrum zaburzeń autystycznych. Z języka angielskiego nazywany jest Asperger?s Syndrome (AS) i jest określany jest grupa całościowych zaburzeń rozwojowych. Występuje zarówno u dzieci jak i dorosłych. Coraz częściej na diagnozę zgłaszają się osoby dorosłe, które do tej pory nie miały pojęcia, że problemy, z którymi się borykają od wielu lat, mogą mieć podłoże w występującej u nich jednostce chorobowej jaką jest zespół Aspergera. Do najbardziej charakterystycznych cech występujących u chorych na zespół Aspergera zaliczają się: zaburzenia w zakresie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej trudności w nawiązywaniu relacji społecznych zaburzenia rozumienia niektórych emocji własnych i innych specyficzne zainteresowania niechęć do wszelkich zmian brak empatii niezdarność i problemy z koordynacją ruchową Osoby z tego rodzaju zaburzeniem mają szczególne problemy w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji społecznych. Wykazują ogromne trudności z odnalezieniem się w grupie rówieśniczej. Mają problem z rozumieniem komunikatów z wydźwiękiem abstrakcyjnym, ironii, żartów i metafor. Osoby z Zespołem Aspergera mają kłopoty z wczuwaniem się w stany emocjonalne innych osób. Chorzy często spotykają się z niezrozumieniem przez rówieśników oraz problemami w szkole, mimo, iż ich IQ często jest ponadprzeciętne. Brak poczucia akceptacji sprawia, że osoby z tego typu zaburzeniem często skarżą się na obniżony nastrój lub podwyższony poziom lęku. Dość często w wieku młodzieńczym zaczynają się pojawiać problemy natury depresyjnej. W Centrum Terapii PROMITIS nasi specjaliści zajmują się diagnozowaniem dzieci i młodzieży w kierunku zespołu Aspergera oraz prowadzeniem wieloaspektowej terapii. Chorzy na zespół Aspergera, w zależności od nasilenia i zakresu zaburzeń, objęci są terapią logopedyczną, psychologiczną, psychiatryczną oraz terapeutyczną. W naszym Centrum prowadzone są zarówno zajęcia indywidualne jak i grupowe. Podejmowane są zajęcia mające na celu usprawnienie i wzmocnienie umiejętności społecznych ? tzw. Trening Umiejętności Społecznych (TUS). Terapia tego typu wspiera zdolność inicjowania kontaktu, prowadzenia dialogu i rozwiązywania konfliktów oraz polepsza zdolności adaptacyjne. Informacje o placówkach Asperger Kraków   ul. Grottgera 1 lok. 3, 30-035 Kraków ul. Dobczycka 20, 30-620 Kraków Szczegółowe informacje kontaktowe powiązane z zagadnieniem Asperger Kraków, znajdują się tutaj   Asperger Wrocław   ul. Kościuszki 108 a lok.11; 50-441 Wrocław ul. Kryniczna 37; 51-213 Wrocław Więcej informacji kontaktowych  powiązanych z zagadnieniem Asperger Wrocław, znajduje się...

Czytaj więcej...

Terapia autyzmu Kraków, Wrocław

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które charakteryzuje się występowaniem nieprawidłowości w trzech sferach funkcjonowania człowieka: interakcji społecznych, komunikacji oraz zachowania charakteryzującego się sztywnością i powtarzalnością (stereotypią). Obecnie wraz z rozwojem wiedzy na temat autyzmu, opisywany jest i klasyfikowany łącznie z podobnymi zaburzeniami neurorozwojowymi jako spektrum autyzmu (autism spectrum disorders, ASD). Zalicza się do niego autyzm, zespół Aspergera i całościowe zaburzenia rozwojowe, czyli wszystkie te choroby, którym towarzyszą najlżejsze nawet objawy triady zaburzeń w obrębie interakcji społecznych, komunikowania się i zachowania. Autyzm dziecięcy to spektrum zaburzeń rozwoju, które są widoczne przed trzecim rokiem życia. Zaburzenia ta pojawiają się u dziecka od momentu urodzenia. Zdaża się również, iż po okresie względnie prawidłowego rozwoju następuje regres, czyli wycofanie się dziecka z wcześniej nabytych umiejętności oraz stopniowe zwiększanie się zaburzeń autystycznych. Koniecznie należy zwrócić uwagę także na fakt częstego współwystępowania w autyzmie zaburzeń w funkcjonowaniu zmysłów. W tym celu warto dodatkowo przeprowadzić diagnozę procesów integracji sensorycznej. Działania diagnostyczne i terapeutyczne należy podjąć najwcześniej jak to możliwe. Zwiększa to szanse na poprawę funkcjonowania dziecka.   Centrum Terapii PROMITIS oferuje: diagnozę autyzmu w ośrodku w Krakowie kompleksową terapię (psycholog, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, neurologopeda ) – intensywną, systematyczną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka możliwość wyboru formy i zakresu terapii (w zależności od możliwości, potrzeb dziecka oraz stopnia zaangażowania rodziców w pracę z dzieckiem) pomiędzy Intensywną Terapią Pakietową, a trybem Terapii Konsultacyjnej przedszkole terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu grupy wsparcie dla rodzin dzieci z autyzmem   Informacje o placówkach Autyzm terapia Kraków   ul. Grottgera 1 lok. 3, kod: 30-035 ul. Dobczycka 20, kod: 30-620 Większa ilość informacji jest tutaj   Autyzm terapia Wrocław   ul. Kościuszki 108 a lok.11; kod: 50-441 ul. Kryniczna 37; kod: 51-213 Zapoznaj się z szczegółowymi danymi kontaktowymi związanymi z zagadnieniem autyzm terapia Wrocław, kliknij...

Czytaj więcej...

Autyzm diagnoza Kraków, Wrocław

Autyzm to jedno z najczęściej diagnozowanych i najcięższych zaburzeń rozwojowych. Mimo ściśle określonych kryteriów diagnostycznych, prawidłowe rozpoznanie autyzmu wciąż stanowi problem i wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia specjalistów. Diagnostyka zaburzeń ze spektrum autyzmu jest jednym z najtrudniejszych zadań postawionych przed zespołem diagnozującym. W Centrum Terapii PROMITIS w skład zespołu diagnozującego wchodzą specjaliści z zakresu psychiatrii (dzieci i młodzieży oraz dorosłych), psycholodzy, pedagodzy specjalni z doświadczeniem w pracy terapeutycznej oraz logopedzi. Celem diagnozy autyzmu i Zespołu Aspergera jest określenie charakteru zaburzeń lub ich wykluczenie. Diagnoza zawsze przeprowadzana jest zespołowo i wielospecjalistycznie. Proces diagnostyczny w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera składa się z kilku etapów: ? wywiad z rodzicami ? analiza dokumentacji medycznej i psychologicznej dziecka ? I obserwacja kierowana dziecka ? badanie lekarskie (psychiatryczne) ? II obserwacja kierowana dziecka ? uzupełnienie niezbędnych arkuszy, omówienie wniosków ? przekazanie rozpoznania W naszym Centrum diagnozujemy zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. Zdając sobie sprawę z tego, że otrzymanie diagnozy to często początek drogi, na której staje rodzic i dziecko, staramy się pokierować rodziców i pomóc im wybrać najlepszą i najwłaściwszą dla swojego dziecka formę oddziaływań terapeutycznych. Informacje o naszych placówkach Diagnoza autyzmu Kraków ul. Grottgera 1 lok. 3, kod: 30-035 ul. Dobczycka 20, kod: 30-620 Więcej informacji tutaj   Diagnoza autyzmu Wrocław ul. Kościuszki 108 a lok.11; kod: 50-441 ul. Kryniczna 37; kod: 51-213 Diagnoza autyzmu Wrocław – tutaj odnajdą Państwo szczegółowe informacje związane z naszymi placówkami...

Czytaj więcej...

Dietetyk Kraków, Wrocław

W Centrum Terapii PROMITIS oferujemy kompleksową pomoc z zakresu dietetyki. Usługi dietetyczne kierujemy do osób, które chcą pozytywnie wpłynąć na stan swojego zdrowia i dowiedzieć się czym jest racjonalne odżywianie. Oferujemy pomoc osobom, dla których dieta jest formą leczenia chorób cywilizacyjnych. Opiekujemy się również osobami z nietolerancją pokarmową, osobami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania oraz wszystkim tym, którzy w świadomy sposób chcą zmienić swoje nawyki żywieniowe i tym samym zadbać o swoją sylwetkę i zdrowy styl życia. Diety tworzymy indywidualnie ? dokładnie przyglądamy się możliwościom i potrzebom każdego pacjenta. Przygotowujemy indywidualne programy dietetyczne, dla osób które chcą: wpłynąć na swoją sylwetkę i zadbać o zdrowy styl życia wspomóc leczenie chorób cywilizacyjnych tj. cukrzyca, choroby układu sercowego np. nadciśnienie tętnicze, hipirlipidemia i inne dobrać optymalną dietę i suplementację, będącą uzupełnieniem terapii autyzmu lub ADHD przeprowadzić kompleksową diagnostykę nietolerancji pokarmowej wspomóc terapię zaburzeń odżywiania np. anoreksji lub bulimii W naszej ofercie znajdziecie Państwo: stałą, kompleksową opiekę lub jednorazowa konsultację dietetyczną indywidualne jadłospisy uwzględniające tryb życia, alergie i preferencje smakowe wsparcie psychologiczne w trakcie procesu odchudzania FOOD DETECTIVE ? pierwszy na świecie test na nietolerancje pokarmowe dietoterapię np. w cukrzycy, chorobach serca żywieniowe wsparcie dla sportowców program ?Porządki w Twojej kuchni? program ?Zakupy z dietetykiem?   Informacje o naszych placówkach Dietetyk Kraków ul. Grottgera 1 lok. 3, kod: 30-035 ul. Dobczycka 20, kod: 30-620 Więcej informacji znajdą Państwo tutaj   Dietetyk Wrocław ul. Kościuszki 108 a lok.11; kod: 50-441 ul. Kryniczna 37; kod: 51-213 Najlepszy dietetyk Wrocław – tutaj znajdą Państwo szczegółowe informacje związane z naszymi placówkami...

Czytaj więcej...

Psycholog Kraków, Wrocław

W Centrum Terapii PROMITIS oferujemy pomoc psychologiczną dzieciom, młodzieży oraz dorosłym. Oferujemy Państwu pomoc psychologiczną w zakresie: poradnictwa psychologicznego oraz psychoterapii. Wizyta u psychologa zawiera w sobie zarówno rozmowę na temat spraw codziennych, jak i większych problemów życiowych. Istnieje również możliwość zbadania ilorazu Inteligencji (IQ) i wydania opinii na ten temat. Każde spotkanie odbywa się z zachowaniem całkowitej prywatności i dyskrecji. W naszym Centrum zatrudniamy psychologów specjalizujących się w różnych dziedzinach. Są to psycholodzy dziecięcy zajmujący się problemami natury emocjonalnej jak i zaburzeniami rozwojowymi. Dla osób dorosłych zapewniamy specjalistów zajmujących się poradnictwem w sprawach codziennych, kryzysach, nerwicach, zaburzeniach odżywiania, zaburzeniach nastroju, zaburzeniach osobowości, problemach natury seksualnej, problemach małżeńskich i innych. Oferujemy Państwu psychoterapię indywidualną i grupową. Nasi specjaliści to doświadczony zespół psychologów i psychoterapeutów pracujący w różnych nurtach. Specjalizujemy się m.in. w terapii prowadzonej w nurcie poznawczo-behawioralnym i psychodynamicznym. Pomagamy dzieciom: – diagnoza i terapia zaburzeń rozwojowych – diagnoza i terapia autyzmu i zespołu Apsergera – problemy w grupie rówieśniczej – nieśmiałość – niechęć do nauki – zaburzenia koncentracji uwagi – nadpobudliwość psychoruchowa – trudności w radzeniu sobie ze stresem – zachowania agresywne, autoagresywne Pomagamy nastolatkom: w problemach emocjonalnych: – stres – depresje – zaburzenia snu – uzależnienia, w problemach wieku dojrzewania: – kompleksy – rozwiązywanie konfliktów w domu i szkole – problemy z akceptacją płci, własnego wyglądu, sytuacji rodzinnej Pomagamy dorosłym: – zaburzenia zachowania na różnym tle: agresji, konfliktach w domu lub w pracy – zaburzenia emocji: depresje, lęki, fobie – przewlekły stres – zaburzenia koncentracji uwagi – trudności z podejmowaniem decyzji – bezsenność, nadmierna senność – zaburzenia odżywiania – kłopoty z radzeniem sobie w relacjach z innymi ludźmi, zazdrość, podejrzliwość – radzenie sobie w sytuacjach trudnych : śmierć, rozwód, choroba, konflikty małżeńskie – problemy z poczuciem własnej wartości   Informacje o naszych placówkach Psycholog Kraków ul. Grottgera 1 lok. 3, kod: 30-035 ul. Dobczycka 20, kod: 30-620 Więcej danych kontaktowych tutaj   Psycholog Wrocław ul. Kościuszki 108 a lok.11; kod: 50-441 ul. Kryniczna 37; kod: 51-213 Specjalista psycholog Wrocław – tutaj znajdą Państwo szczegółowe informacje związane z kontaktem i dojazdem do naszych placówek...

Czytaj więcej...

Psychiatra dziecięcy Kraków, Wrocław

Psychiatra dziecięcy diagnozuje oraz leczy zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży. Celem jest terapia i leczenie w chwili, gdy okazuje się, że problemy dziecka przekraczają zakres pomocy psychologicznej. Do postawienia pełnej i rzetelnej diagnozy konieczne jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu osobistego i rodzinnego dotyczącego dziecka. Zazwyczaj nie jest to tylko jedno spotkanie. Zdarza się również, że lekarz psychiatra prosi o wykonanie dodatkowych badań dających pełen obraz tego, co dzieje się ze zdrowiem dziecka. Psychiatria dzieci i młodzieży obejmuje szerokie spektrum problemów natury psychicznej. Najczęstszą przyczyną konsultacji u psychiatry dziecięcego są: zaburzenia lękowe (m.in. fobie, nerwica natręctw, zaburzenia konwersyjne) zaburzenia zachowania zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD) upośledzenia umysłowe całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, Zespół Aspergera) zaburzenia nastroju (depresje, zaburzenia afektywne dwubiegunowe) zaburzenia psychotyczne (m.in. schizofrenia). Zaburzenia psychiczne najskuteczniej leczone są psychoterapią wspomaganą  farmakologicznie. Psychiatra dzieci i młodzieży współpracuje z innymi specjalistami np. psychologiem dziecięcym, pedagogiem specjalnym, terapeutą EEG Biofeedback i neurologopedą. Ma to na celu kompleksową, skuteczną i pełną terapię. Nasi psychiatrzy dziecięcy posiadają doświadczenie w pracy zarówno z małymi dziećmi, dziećmi w wieku szkolnym i młodzieżą. W Centrum Terapii PROMITIS lekarz psychiatra dziecięcy wchodzi również w skład zespołu diagnozującego zaburzenia ze spektrum autyzmu.   Informacje o placówkach Psychiatra dziecięcy Kraków ul. Grottgera 1 lok. 3, kod: 30-035 ul. Dobczycka 20, kod: 30-620 Więcej informacji znajdą Państwo tutaj Psychiatra dziecięcy Wrocław ul. Kościuszki 108 a lok.11; kod: 50-441 ul. Kryniczna 37; kod: 51-213 Najlepszy psychiatra dziecięcy Wrocław – tutaj znajdą Państwo szczegółowe informacje kontaktowe !...

Czytaj więcej...

Psychiatra dziecięcy

Psychiatra dziecięcy zajmuje się diagnozą oraz leczeniem problemów i zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. Często zdarza się, że rodzice zgłaszają się najpierw do psychologa dziecięcego, jednak gdy zaburzenia przekraczają normalny poziom, dziecko kierowane jest do psychiatry.   W zakres problemów psychicznych, którymi zajmuje się psychiatria dziecięcy i psychiatra młodzieży wchodzą między innymi zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, fobie, natręctwa, zaburzenia konwersyjne, zaburzenia nastroju, depresje, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia psychotyczne, schizofrenia, zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD), upośledzenia umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe (np. zespół Aspergera, autyzm). Do postawienia diagnozy niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu osobistego i rodzinnego dotyczącego dziecka. Podczas pierwszego spotkania lekarz przeprowadza wywiad z obojgiem rodziców. Pytania zawarte w wywiadzie dotyczą przebiegu ciąży, porodu oraz rozwoju dziecka do urodzenia do chwili obecnej. Rodzice z reguły proszeni są też o dostarczenie dokumentacji dotyczącej dziecka, jak na przykład książeczki zdrowia dziecka, kart informacyjnych leczenia szpitalnego, opinii psychologicznych, opinii ze szkoły lub z poradni pedagogicznej. W procesie diagnozy może być konieczne wykonanie dodatkowych badań, jak na przykład badania EEG, EKG, badania krwi, moczu, badania słuchu, badania okulistycznego a w uzasadnionych przypadkach tomografii lub rezonansu magnetycznego. Czasem może być też potrzeba wykonania dodatkowych badań lub testów psychologicznych. Postawienie diagnozy psychiatrycznej może wymagać dwóch lub więcej spotkań. Po postawieniu diagnozy i przekazania rozpoznania rodzicom lekarz może wdrożyć leczenie farmakologiczne dziecka. Bardzo często w zakres zalecanej terapii wchodzi również terapia psychologiczna indywidualna, grupowa lub terapia rodziny. W przypadku zastosowania farmakoterapii dziecko musi pozostawać pod stałą opieką specjalisty, jakim jest psychiatra dziecięcy. Terapia psychiatryczna w uzasadnionych przypadkach wspomagana jest terapią psychologiczną, neurologiczną lub terapią EEG BIOFEEDBACK – psychiatra dziecięcy Warszawa poleca.       Psychiatra dziecięcy Warszawa ul. Garibaldiego 4 (przy Rondzie Wiatraczna) Praga Południe   e-mail: biuro@centrum-terapii.pl tel.: 791 769 069 Psychiatra dziecięcy Wrocław Wrocław: ul. Kościuszki 108 a lok.11 wroclaw@centrum-terapii.pl tel.: 534 953 976 Psychiatra dziecięcy Kraków Kraków: ul. Grottgera 1 lok. 3 krakow@centrum-terapii.pl tel.: 791 765...

Czytaj więcej...