Szkolenia specjalistyczne

Szkolenia

Informacje dotyczące szkoleń w Centrum Terapii PROMITIS: oferujemy szkolenia dla osób indywidualnych (terapeutów, rodziców osób z autyzmem) oraz szkolenia dla szkół i organizacji pracujących dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.   Lista oferowanych szkoleń Szkolenie I stopnia Autyzm i Zespół Aspergera – szkolenie podstawowe. Szkolenia II stopnia Diagnoza i terapia osób z autyzmem. Diagnoza i terapia osób z Zespołem Aspergera. Szkolenia specjalistyczne TEACCH – podejście do pracy z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera. Diagnoza funkcjonalna młodzieży i dorosłych z autyzmem – test TTAP. Tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem i Zespołem Aspergera na podstawie diagnozy funkcjonalnej. Aktywizacja zawodowa i społeczna dorosłych osób z autyzmem. Zaburzenia sensoryczne u osób z autyzmem. Trudne zachowania u osób z autyzmem Wybrane metody terapeutyczne, stosowane w pracy z dziećmi z autyzmem Diagnoza funkcjonalna dla dziecka z autyzmem Szkolenia przeprowadzamy w naszej sali wykładowej lub w innym miejscu wskazanym przez szkołę czy organizację po uprzednim ustaleniu...

Czytaj więcej...

Autyzm – co to znaczy?

„Autyzm ? co to znaczy?” – Specjalne szkolenie w Krakowie. Dla kogo jest szkolenie ? Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką autyzmu, rozpoczynających lub planujących pracę z osobami z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu. Cel szkolenia Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z podstawami teoretycznymi na temat autyzmu oraz z wybranymi metodami i formami pracy. Zajęcia prowadzone są w formie wykładowej i warsztatowej. Zakres tematyczny Co to jest autyzm – aktualna wiedza na temat autyzmu Zaburzenia sensoryczne występujące u osób z autyzmem Strukturalizacja – organizacja czasu, przestrzeni i działania w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Wspomaganie rozwoju komunikacji dziecka z autyzmem Miejsce: Kraków – Wola Duchacka, ul. Dobczycka 20 (Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny PROMITIS) Koszt: 180 zł; cena zawiera: drobny catering (napoje, ciastka), materiały dla uczestników, certyfikaty Informacje oraz zapisy: Dorota Szmalc dorota.szmalc@centrum-terapii.pl , tel. kom.: 796090765 Ilość miejsc...

Czytaj więcej...

Diagnoza funkcjonalna młodzieży i dorosłych osób z autyzmem – test TTAP

Diagnoza funkcjonalna młodzieży i dorosłych osób z autyzmem – test TTAP. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z testem TTAP (TEACCH Transition Assessment Profile), który służy do diagnozy umiejętności osób z autyzmem (młodzieży i dorosłych) w różnych obszarach funkcjonowania. TTAP jest narzędziem wszechstronnej oceny, które pozwala określić podstawowe cele w procesie przygotowania do dorosłego życia, zidentyfikować zainteresowania i mocne strony ucznia oraz dostarczyć informacji zwrotnych rodzinie i zespołowi pedagogów. Uczestnicy zapoznają się z trzema skalami testu (Obserwacja Bezpośrednia, Skala Dom, Skala Praca) oraz sposobem jego przeprowadzania. Dużą część szkolenia stanowić będą ćwiczenia, których celem jest nauczenie uczestników stosowania testu TTAP. Szkolenie skierowane jest do psychologów, pedagogów pracujących z osobami z autyzmem w różnych placówkach edukacyjnych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenie trwa 1 dzień. Koszt szkolenia 200 zł +23% VAT. Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy – prosimy o zapisy: szkolenia@centrum-terapii.pl W przypadku szkoleń dla placówek, szkół, poradni termin szkoleń ustalany jest indywidualnie – prosimy o...

Czytaj więcej...

Tworzenie programów terapeutycznych dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera

Tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. W trakcie wykładów i ćwiczeń uczestnicy poznają sposoby tworzenia indywidualnych planów terapeutycznych dla osób z autyzmem na podstawie przeprowadzonego badania narzędziem TTAP. W dużej mierze szkolenie będzie miało charakter warsztatów. Szkolenie skierowane jest do psychologów, pedagogów pracujących z osobami z autyzmem w różnych placówkach edukacyjnych i ośrodkach terapeutycznych. Szkolenie trwa jeden dzień. Koszt szkolenia 200 zł +23% VAT. Termin ozstanie ustalony po skompletowaniu grupy – prosimy o zapisy: szkolenia@centrum-terapii.pl W przypadku szkoleń dla placówek, szkół, poradni termin szkoleń ustalany jest indywidualnie – prosimy o...

Czytaj więcej...

Aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży i dorosłych osób z autyzmem

Termin do ustalenia: szkolenie pt. „Aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży i dorosłych osób z autyzmem”. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają sposoby aktywizowania zawodowego i społecznego młodzieży i dorosłych osób z autyzmem. Zaprezentowane zostaną przykłady modelowych ośrodków zapewniających aktywizację zawodową i społeczną zarówno w Polsce jak i za granicą. Uczestnicy poznają warunki niezbędne do stworzenia modelowego ośrodka dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem oraz metody pracy, które sprzyjają jak największej samodzielności osób z autyzmem oraz ich aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i zawodowym. Szkolenie skierowane jest do psychologów, pedagogów oraz opiekunów osób z autyzmem. Szkolenie trwa 1 dzień. Koszt szkolenia 200 zł. Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy – prosimy o zapisy: szkolenia@centrum-terapii.pl W przypadku szkoleń dla placówek, szkół, poradni termin szkoleń ustalany jest indywidualnie – prosimy o...

Czytaj więcej...

Zaburzenia sensoryczne u osób z autyzmem

Zaburzenia sensoryczne u osób z autyzmem. Niektóre osoby z autyzmem wykazują zaburzenia funkcjonowania jednego lub kilku zmysłów. Zaburzenia te mogą dotyczyć zarówno zmysłu słuchu, wzroku, dotyku, smaku, węchu jak i czucia proprioceptywnego. Reakcje zmysłowe mogą być podwyższone (nadwrażliwość) lub obniżone (zbyt mała wrażliwość). Wszystko to sprawia, że osoba z autyzmem ma kłopoty z prawidłowym przetwarzaniem docierających do mózgu sygnałów zmysłowych. W pracy z osobami z autyzmem należy uwzględnić ich problemy sensoryczne i opracować programy rehabilitacyjne mające na celu optymalizację funkcjonowania układu nerwowego. W trakcie szkolenia poznają Państwo rodzaje zaburzeń sensorycznych u osób z autyzmem oraz sposoby integrowania w/w zaburzeń. Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów oraz opiekunów osób z autyzmem. Szkolenie trwa 1 dzień. Koszt szkolenia 200 zł + 23% VAT. Termin szkolenia zostanie ustalony po skompletowaniu grupy – prosimy o zapisy: szkolenia@centrum-terapii.pl W przypadku szkoleń dla placówek, szkół, poradni termin szkoleń ustalany jest indywidualnie – prosimy o...

Czytaj więcej...

Trudne zachowania u osób z autyzmem

Trudne zachowania u osób z autyzmem. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają przyczyny pojawiania się trudnych zachowań u osób z autyzmem. Dowiedzą się również jakie są sposoby opracowywania strategii radzenia sobie z zachowaniami trudnymi. Uczestnicy zapoznani zostaną z obowiązującymi modelami kierowania zachowaniami osób z autyzmem oraz zdobędą umiejętności praktyczne w planowaniu strategii proaktywnych i reaktywnych w sytuacjach występowania zachowań trudnych. Szkolenie w dużej mierze będzie miało charakter warsztatowy. Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów oraz opiekunów osób z autyzmem. Szkolenie trwa 1 dzień. Koszt szkolenia 200 zł + 23% VAT. Termin szkolenia zostanie ustalony po skompletowaniu grupy – prosimy o zapisy: szkolenia@centrum-terapii.pl W przypadku szkoleń dla placówek, szkół, poradni termin szkoleń ustalany jest indywidualnie – prosimy o...

Czytaj więcej...

Diagnoza funkcjonalna dla dziecka z autyzmem

Diagnoza funkcjonalna  dla dziecka z autyzmem w oparciu o Profil Psychoedukacyjny Pep-r  E. Schoplera W trakcie szkolenia zostanie przedstawiony test Pep-r E. Schoplera , w oparciu o wyniki tego testu można dokonać diagnozy funkcjonalnej dla dziecka z autyzmem. Test Pep-r E. Schoplera pozwala ocenić sposób funkcjonowania dziecka w takich sferach jak : naśladowanie, percepcja, motoryka duża i mała, koordynacja wzrokowo-ruchowa, komunikacja oraz czynności poznawcze. Test Pep-r umożliwia również określenie stopnia zaburzeń zachowania w: mowie, reakcji na bodźce, nawiązywania kontaktów i reakcji emocjonalnych oraz zabawy i zainteresowania przedmiotami.  Pep-r jest to test oparty na rozwojowej koncepcji oceny służący do diagnozowania charakterystycznych, indywidualnych sposobów uczenia się, dotyczący rozwoju i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Na podstawie wyników testu Pep-r możemy określić wiek rozwojowy dziecka oraz poznać sferę jego najbliższego rozwoju. Diagnoza Psychoedukacyjna PEP-R: doskonale nadaje się do konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych wymagających wspomagania rozwoju. Pep-r jest to test, z założenia przeznaczony jest on dla dzieci funkcjonujących na poziomie przedszkolnym i niższym – w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Stosujemy go w diagnozie dzieci do 12 roku życia, jeżeli istnieje podejrzenie, że niektóre funkcje rozwojowe są poniżej poziomu siódmego roku życia. Oprócz części wykładowej w trakcie szkolenia przewidziane są również warsztaty. Szkolenie jest przeznaczone dla terapeutów pracujących z osobami z autyzmem, a także studentów psychologii oraz pedagogiki. Szkolenie trwa 1 dzień. Koszt szkolenia 200 zł + 23% VAT Termin szkolenia zostanie ustalony po skompletowaniu grupy – prosimy o zapisy: szkolenia@centrum-terapii.pl...

Czytaj więcej...

Wybrane metody terapeutyczne, stosowane w pracy z dziećmi z autyzmem

Wybrane metody terapeutyczne, stosowane w pracy z dziećmi z autyzmem. W trakcie szkolenia omówione będą różne metody terapeutyczne, wykorzystywane w pracy z dziećmi z autyzmem. Omówiona zostanie m.in. : terapia zaburzeń sensorycznych według   C. Delacato, metoda bitów inteligencji i globalnego czytania G. Domana, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, programy aktywności Knillów , elementy arteterepii oraz teorii umysłu. Oprócz części wykładowej w trakcie szkolenia przewidziane są również warsztaty. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką autyzmu, rozpoczynających lub planujących pracę z osobami z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu, a także studentów psychologii oraz pedagogiki. Szkolenie trwa 1 dzień. Koszt szkolenia 200 zł + 23% VAT Więcej informacji – prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@centrum-terapii.pl...

Czytaj więcej...