Szkolenia II stopnia

Marzec 18, 2012

Szkolenia

Informacje dotyczące szkoleń w Centrum Terapii PROMITIS: oferujemy szkolenia dla osób indywidualnych (terapeutów, rodziców osób z autyzmem) oraz szkolenia dla szkół i organizacji pracujących dla osób z […]
Marzec 18, 2012

Diagnoza i terapia osób z autyzmem

Diagnoza i terapia osób z autyzmem. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną kryteria diagnostyczne autyzmu, omówiony zostanie sposób przeprowadzania diagnozy oraz narzędzia diagnostyczne w niej wykorzystywane. Szkolenie […]
Marzec 18, 2012

Diagnoza i terapia osób z Zespołem Aspergera

Diagnoza i terapia osób z Zespołem Aspergera W trakcie szkolenia przedstawione zostaną kryteria diagnostyczne dotyczące Zespołu Aspergera, omówiony zostanie sposób przeprowadzania diagnozy oraz narzędzia diagnostyczne w […]
Kontakt