Szkolenia II stopnia

Szkolenia

Informacje dotyczące szkoleń w Centrum Terapii PROMITIS: oferujemy szkolenia dla osób indywidualnych (terapeutów, rodziców osób z autyzmem) oraz szkolenia dla szkół i organizacji pracujących dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.   Lista oferowanych szkoleń Szkolenie I stopnia Autyzm i Zespół Aspergera – szkolenie podstawowe. Szkolenia II stopnia Diagnoza i terapia osób z autyzmem. Diagnoza i terapia osób z Zespołem Aspergera. Szkolenia specjalistyczne TEACCH – podejście do pracy z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera. Diagnoza funkcjonalna młodzieży i dorosłych z autyzmem – test TTAP. Tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem i Zespołem Aspergera na podstawie diagnozy funkcjonalnej. Aktywizacja zawodowa i społeczna dorosłych osób z autyzmem. Zaburzenia sensoryczne u osób z autyzmem. Trudne zachowania u osób z autyzmem Wybrane metody terapeutyczne, stosowane w pracy z dziećmi z autyzmem Diagnoza funkcjonalna dla dziecka z autyzmem Szkolenia przeprowadzamy w naszej sali wykładowej lub w innym miejscu wskazanym przez szkołę czy organizację po uprzednim ustaleniu...

Czytaj więcej...

Diagnoza i terapia osób z autyzmem

Diagnoza i terapia osób z autyzmem. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną kryteria diagnostyczne autyzmu, omówiony zostanie sposób przeprowadzania diagnozy oraz narzędzia diagnostyczne w niej wykorzystywane. Szkolenie dostarczy również informacji o metodach terapeutycznych stosowanych w pracy z osobami z autyzmem. Oprócz części wykładowej w trakcie szkolenia przewidziane są również warsztaty. Szkolenie jest przeznaczone dla terapeutów pracujących z osobami z autyzmem. Szkolenie trwa 1 dzień. Koszt szkolenia 200 zł + 23% VAT Więcej informacji – prosimy o kontakt mailowy:...

Czytaj więcej...

Diagnoza i terapia osób z Zespołem Aspergera

Diagnoza i terapia osób z Zespołem Aspergera W trakcie szkolenia przedstawione zostaną kryteria diagnostyczne dotyczące Zespołu Aspergera, omówiony zostanie sposób przeprowadzania diagnozy oraz narzędzia diagnostyczne w niej wykorzystywane. Szkolenie dostarczy również informacji o metodach terapeutycznych stosowanych w pracy z osobami z Zespołem Aspergera. Szkolenie jest dwudniowe, pierwszy dzień poświęcony jest diagnozie nozologicznej, a kolejny metodom terapeutycznym stosowanym w pracy z osobami z Zespołem Aspergera. Oprócz części wykładowej w trakcie szkolenia przewidziane są również warsztaty. Szkolenie jest przeznaczone dla terapeutów pracujących z osobami z Zespołem Aspergera. Szkolenie trwa 1 dzień. Koszt szkolenia 200 zł + 23% VAT. Więcej informacji – prosimy o kontakt mailowy:...

Czytaj więcej...