Rehabilitacja po udarze

Rehabilitacja po udarze mózgu

Rehabilitacja po udarze mózgu – neurologopedia, neuropsychologia, rehabilitacja ruchowa Oferujemy kompleksową rehabilitację dla osób po udarze mózgu. Udar mózgu jest na całym świecie trzecią, co do częstości, przyczyną zgonów i głównym powodem niesprawności u osób powyżej 40 lat. W Polsce co roku na udar zapada około 70 tys. osób, z czego 20% chorych wymaga stałej opieki a 30% – pomocy w niektórych czynnościach życia codziennego. Jednakże pozostałe 50% pacjentów odzyskuje niemal pełną sprawność i może być samodzielnymi (wg. danych Fundacji Udaru Mózgu). Do niedawna udar traktowany był jak wyrok a pacjenci byli zazwyczaj pozostawiani sami z jego następstwami. Jednakże skutki udaru w postaci problemów z ruchem, komunikacją czy myśleniem można i trzeba jak najszybciej leczyć. Rehabilitacja jest zazwyczaj procesem długotrwałym jednak natychmiastowe jej podjęcie pozwala na osiągnięcie znacznej poprawy w zakresie utraconych funkcji oraz powrót do, przynajmniej częściowej, samodzielności. Centrum Terapii PROMITIS oferuje kompleksową rehabilitację poudarową pacjentom, którzy na skutek udaru mają problemy z wykonywaniem codziennych czynności, poruszaniem się, komunikacją, procesami myślowymi. NEUROLOGOPEDIA W ramach terapii mowy zajmujemy się pacjentami z afazją, dyzartrią, dyspraksją i dysfonią doświadczającymi trudności m. in. z odpamiętywaniem słów lub ich artykułowaniem, konstruowaniem zdań, rozumieniem mowy , pisaniem, czytaniem czy liczeniem. NEUROPSYCHOLOGIA Poprzez rehabilitację neuropsychologiczną, staramy się odbudować podstawowe umiejętności niezbędne w życiu codziennym. Sprowadza się to do treningu nad koncentrowaniem i podtrzymywaniem uwagi, wzmacnianiem pamięci wzrokowej i słuchowej, spostrzeganiem wzrokowym, myśleniem logicznym i rozwiązywaniem problemów. REHABILITACJA RUCHOWA W przypadku pacjentów dotkniętych udarem mózgu niezbędnym i koniecznym elementem terapii jest również rehabilitacja ruchowa. Praca z pacjentem opiera się na metodach PNF i NDT Bobath, wykorzystujących neuroplastyczność mózgu, czyli zdolność do regeneracji ośrodkowego układu nerwowego. Koncepcje te dają szerokie spektrum możliwości terapeutycznych, co pozwala na: zmniejszenie stopnia inwalidztwa, poprawę jakości życia, usamodzielnienie oraz uzyskanie sprawności funkcjonalnej. Zadaniem terapeuty jest optymalny dobór działań pomagający osiągnąć wyznaczony cel. Sukces terapii jest uzależniony od zaangażowania i zdeterminowania pacjenta w proces powrotu do zdrowia. Aby uzyskać maksymalny efekt terapeutyczny z naszymi Pacjentami pracuje zespół wykwalifikowanych terapeutów doświadczonych w rehabilitacji poudarowej. W skład zespołu wchodzą specjaliści z zakresu neurologopedii, neuropsychologii oraz rehabilitacji. Naszym celem jest zapewnienie skutecznej pomocy osobom, które przeszły udar mózgu oraz ich jak najszybszy powrót do sprawnego funkcjonowania. Centrum Terapii PROMITIS – Możemy i potrafimy...

Czytaj więcej...