Psychiatra

Marzec 16, 2012

Psychiatra

Psychiatra to lekarz, który zajmuje się zapobieganiem, rozpoznawaniem i leczeniem problemów ze zdrowiem psychicznym. Musi brać pod uwagę wiele czynników wykraczających poza biologię i fizjologię człowieka […]
Marzec 16, 2012

Depresja

Depresja jest stanem psychicznym, w którym chory ma głębokie poczucie braku sensu życia i postrzega świat w szarych barwach, czuje się ”pusty”, nic mu się nie chce, […]
Marzec 16, 2012

Nerwica

Zaburzenia nerwicowe to szeroka kategoria zaburzeń psychicznych, do których należą między innymi fobie, zaburzenia lękowe oraz zaburzenia związane z przystosowaniem się. Ich przyczyny to najczęściej kombinacja […]
Marzec 16, 2012

Fobie

Fobia, panika to nieuzasadniony, irracjonalny lęk przed różnymi określonymi sytuacjami, zjawiskami, przedmiotami, niewspółmierny do przyczyny i konkretnego niebezpieczeństwa, utrudniający funkcjonowanie w społeczeństwie. Fobie nikogo nie omijają, prawie […]
Marzec 17, 2012

Schizofrenia

Schizofrenia jest chorobą wielosystemową, definiuje się jako psychozę objawiającą się zaburzeniami postrzegania, bądź wyrażania rzeczywistości. Objawiają się one jako omamy słuchowe, nieprawidłowości w zakresie mówienia, halucynacje, […]
Kwiecień 4, 2012

Test na depresję

Test składa się z 21 pytań. Dla każdego pytania należy zaznaczyć jedną z czterech możliwych odpowiedzi. Odpowiedzi punktowane są od 0 do 3 punktów. Badany powinien […]
Marzec 17, 2012

Bezsenność

Bezsenność, choroba cywilizacyjna, która występuje na tle nerwicowym i psychicznym, może być spowodowana lękiem, bólem, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami oddechowymi, stosowaniem środków pobudzających, odstawieniem leków uspokajających, złą […]
Marzec 17, 2012

Choroba afektywna dwubiegunowa

Choroba afektywna dwubiegunowa (psychoza maniakalno-depresyjna) – brak równowagi organizmu. Na jednym biegunie cyklu jest depresja, czyli stan głębokiego smutku, na drugim mania, czyli stan niekon­trolowanego podniecenia – pacjentów rozsadza energia, […]
Kontakt