Przedszkole terapeutyczne

Przedszkole terapeutyczne w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu

Przedszkola terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Warszawie, w Krakowie i we Wrocławiu Uwaga! Uruchomiliśmy stronę informacyjną przedszkoli terapeutycznych PROMITIS. Zapraszamy wszystkich rodziców chcących zasięgnąć szczegółowych informacji na temat naszych placówek. Przedszkola Terapeutyczne Co oferujemy? wykwalifikowaną i doświadczoną w pracy z dziećmi autystycznymi kadrę kameralne, sprzyjające terapii grupy specjalistyczne zajęcia grupowe i indywidualne, w ramach których proponujemy: różnorodność metod indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne opracowywane przez psychologów, pedagogów specjalnych i logopedów mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy regularną ewaluację postępów w terapii dostęp do przestrzeni zielonych, ogródków zabaw, możliwość prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka możliwość korzystania ze świetlicy, a także opieki psychiatry dziecięcego, terapii SI, zajęć logopedycznych, terapii EEG Biofeedback, Johansena, Tomatisa, Warnkego oraz innych zajęć oferowanych przez Centrum Terapii ( pierwszeństwo w ustalaniu terminów ) ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę   Punkty Przedszkolne PROMITIS to placówki terapeutyczne, czyli miejsca, w których kładziemy nacisk na intensywną pracę terapeutyczną. Naszym celem jest przygotowanie dzieci do podjęcia edukacji szkolnej.   Do przedszkola zapraszamy każde dziecko: zarówno to, które potrzebuje większego wsparcia terapeutycznego jak i to, które jest już bardziej samodzielne i poszukuje kontaktów z rówieśnikami. Każde dziecko znajdzie tutaj grupę dla siebie, czyli grupę rówieśniczą adekwatną pod względem potrzeb rozwojowych. W każdej grupie zajęcia prowadzone są przez minimum dwóch wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów. Kameralne, małe grupy sprzyjają nauce i zabawie. Sale i pomoce terapeutyczne są dopasowane do potrzeb dzieci z autyzmem. Proponujemy również dostęp do placu zabaw, świetlicę przedszkolną oraz sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę. Rodzice mają możliwość z korzystania z regularnych konsultacji, grup wsparcia oraz szkoleń. Dbając o wszechstronny rozwój dziecka tworzymy indywidualny program terapeutyczny realizowany w przedszkolu z możliwością kontynuowania w domu przez rodziców. Zapewniamy regularną ewaluację postępów terapii. Oferujemy specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, czyli codzienną terapię indywidualną i grupową. Podczas każdego dnia przedszkolnego realizowane są: Zajęcia terapeutyczne indywidualne (psycholog lub pedagog specjalny) Program przedszkolny stworzony zgodnie z rozporządzeniem MEN, dostosowany do indywidualnych potrzeb dzieci Metody terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego dziecka – model TEACCH, terapia neurobiologiczna, programy stymulacyjno-rozwojowe, elementy technik behawioralnych ale również metody humanistyczne Zajęcia stymulujące zmysły z elementami SI Ćwiczenia logopedyczne Muzykoterapia, arteterapia Ruch rozwijający W. Sherborne Program aktywności Knillów Trening rozwoju kompetencji przedszkolnych Trening rozwoju kompetencji społecznych Trening rozwoju kompetencji międzyrówieśniczych Trening samodzielności Organizacja dnia w naszym przedszkolu: Zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie w wymiarze 5 godzin (4 godziny terapii grupowej i...

Czytaj więcej...