Najbliższe szkolenia

Zaburzenia sensoryczne u osób z autyzmem

Zaburzenia sensoryczne u osób z autyzmem. Niektóre osoby z autyzmem wykazują zaburzenia funkcjonowania jednego lub kilku zmysłów. Zaburzenia te mogą dotyczyć zarówno zmysłu słuchu, wzroku, dotyku, smaku, węchu jak i czucia proprioceptywnego. Reakcje zmysłowe mogą być podwyższone (nadwrażliwość) lub obniżone (zbyt mała wrażliwość). Wszystko to sprawia, że osoba z autyzmem ma kłopoty z prawidłowym przetwarzaniem docierających do mózgu sygnałów zmysłowych. W pracy z osobami z autyzmem należy uwzględnić ich problemy sensoryczne i opracować programy rehabilitacyjne mające na celu optymalizację funkcjonowania układu nerwowego. W trakcie szkolenia poznają Państwo rodzaje zaburzeń sensorycznych u osób z autyzmem oraz sposoby integrowania w/w zaburzeń. Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów oraz opiekunów osób z autyzmem. Szkolenie trwa 1 dzień. Koszt szkolenia 200 zł + 23% VAT. Termin szkolenia zostanie ustalony po skompletowaniu grupy – prosimy o zapisy: szkolenia@centrum-terapii.pl W przypadku szkoleń dla placówek, szkół, poradni termin szkoleń ustalany jest indywidualnie – prosimy o...

Czytaj więcej...

Tworzenie programów terapeutycznych dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera

Tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. W trakcie wykładów i ćwiczeń uczestnicy poznają sposoby tworzenia indywidualnych planów terapeutycznych dla osób z autyzmem na podstawie przeprowadzonego badania narzędziem TTAP. W dużej mierze szkolenie będzie miało charakter warsztatów. Szkolenie skierowane jest do psychologów, pedagogów pracujących z osobami z autyzmem w różnych placówkach edukacyjnych i ośrodkach terapeutycznych. Szkolenie trwa jeden dzień. Koszt szkolenia 200 zł +23% VAT. Termin ozstanie ustalony po skompletowaniu grupy – prosimy o zapisy: szkolenia@centrum-terapii.pl W przypadku szkoleń dla placówek, szkół, poradni termin szkoleń ustalany jest indywidualnie – prosimy o...

Czytaj więcej...