Metoda Warnkego

Metoda Warnkego

Metoda Warnkego jest pierwszą w Polsce metodą w całości opracowaną dla potrzeb osób ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, czyli z dysleksją. Wyróżnia ją to, że skupia się na przyczynach trudności, a nie na objawach zarówno w procesie diagnozy, jak i terapii. Ćwicząc poszczególne funkcje na poziomie bazowym, uzyskuje się poprawę na poziomie umiejętności czytania i pisania. Zostało to potwierdzone licznymi badaniami weryfikującymi skuteczność metody. Wykorzystanie wysokiej klasy sprzętu medycznego oraz bogatej bazy pomocy diagnostyczno – terapeutycznych umożliwia osiągnięcie widocznych efektów w  bardzo krótkim czasie. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom motywacyjnym trening jest atrakcyjny zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST METODA? Metoda opracowana przez Freda Warnkego przeznaczona jest do pracy z dziećmi i osobami dorosłymi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia. Z metody tej korzystają również osoby z zaburzeniami koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo – ruchowej. Do treningu zapraszamy osoby od 6 roku życia do 99 lat. EFEKTYWNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ TERAPII Metoda Warnkego od wielu lat jest stosowana przez terapeutów w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Od 2010 roku jest stosowana również w Polsce. Dzięki  kompleksowemu postępowaniu diagnostycznemu i indywidualnie dobranemu treningowi, pozwala na istotne poprawienie funkcjonowania pacjenta  w zakresie dysleksji i problemów w nauce. Efektywność terapii została zbadana przez psychologa z Uniwersytetu w Hanowerze – Uwo Tewesa  podczas dwóch projektów badawczych. W 2001 r. Tewas przeprowadził projekt standaryzacyjny 7 funkcji podstawowych w grupie 382 dzieci w wieku 5-12 lat. W badaniach przeprowadzonych rok później dokonano porównania tych danych z danymi 28 dzieci z dysleksją i uzyskano bardzo znaczące różnice. Uczestnicy badania zostali podzieleni na trzy grupy: A – grupa kontrolna z dysleksją biorąca udział w tradycyjnych lekcjach dodatkowych B – grupa z dysleksją wykonująca trening  z wykorzystaniem Brain-Boy C – grupa z dysleksją  wykonująca trening  z wykorzystaniem Brain-Boy, dodatkowo poddana treningowi lateralizacji za pomocą Lateral – Trainer – Professional Po treningu trwającym 4 miesiące odnotowano następującą poprawę w umiejętności prawidłowej pisowni: Postępy w procesie czytania (pionowa oś pokazuje skalę procentową redukcji błędów) były następujące:   ZAŁOŻENIA Metoda Warnkego została uznana na świecie ze względu na swoje mocne podstawy naukowe i przemyślane rozwiązania diagnostyczne i treningowe. Fred Warnke odkrył, że osoby z dysleksją nie potrafią automatycznie rejestrować i przetwarzać bodźców wzrokowych, słuchowych i motorycznych. Zużywają na to zbyt wiele energii i przez to nie mogą skupić się na zadaniach wyższych tj. płynne czytanie, rozumienie czytanego tekstu, czy prawidłowa pisownia. Po 15...

Czytaj więcej...