Metoda fast forword

Metoda Fast ForWord

Jest to skuteczna i unikalna metoda przyspieszająca i wspomagająca procesy uczenia się, zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Stworzona i wdrożona została w USA, gdzie pomogła do tej pory milionom ludzi. Obecnie stosowana jest w 40 krajach świata, a od 2006 roku także w Polsce.Bazując na koncepcji plastyczności mózgu naukowcy opracowali programy Fast ForWord, które szybko, trwale i skutecznie budują i udoskonalają ogólne umiejętności językowe. Dzięki tej metodzie możliwe jest: lepsze rozróżnianie fonemów (najmniejszych jednostek dźwiękowych mowy) efektywniejsze dekodowanie znaczenia materiału językowego skuteczniejsze przetwarzanie zdobytych informacji rozwój płynności mowy powiększenie zasobu słownictwa lepsze funkcjonowanie pamięci operacyjnej polepszenie sprawność uczenia się i zapamiętywania większe skupienie i koncentracja poprawa wyników w nauce języków obcych i matematyki Programy Fast ForWord to multimedialne programy komputerowe, z których korzysta dziecko, przechodząc przez kolejne ćwiczenia. Komputer podłączony jest do internetu, dzięki czemu po każdorazowej pracy z tym programem wysyłany jest przebieg tej pracy. Każde kliknięcie myszką przez dziecko jest odnotowywane. Program opiera się na codziennej pracy w domu przy własnym komputerze (sesja trwa 50 min- 5 dni w tygodniu). Program jest interaktywny z dzieckiem podczas jego pracy- jeśli dziecko radzi sobie dobrze, program dobiera ćwiczenia o coraz wyższym poziomie trudności, natomiast jeśli występują często powtarzające się błędy, przedłuża się czas pracy z poszczególnymi zadaniami itp. Program powtarza ćwiczenia na aktualnym poziomie trudności tak, aby dziecko systematycznie ćwicząc, mogło podnosić poziom swoich umiejętności. Praca z programem jest na bieżąco analizowana. Po skończonej sesji dziennej wszystkie informacje trafiają do Scientific Learning. Po analizie generowane są raporty, które w postaci wykresów ilustrują postępy w pracy, dają szczegółowe informacje o rozwijanych podczas ćwiczeń umiejętnościach. Raporty pokazują, które obszary wymagają dalszego rozwoju i w jaki sposób ten rozwój stymulować. Ćwiczenia na kolejne sesje dobierane są przez program na bazie powyższych informacji. Warto też wiedzieć, że Fast ForWord nie jest kolejnym nudnym programem. Fast ForWord jest ciekawy, kolorowy, pasjonujący i sprawiający, że każdego dnia chcemy do niego na nowo wracać. Z metody Fast ForWord korzysta wiele dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in: dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi dzieci i młodzieży z problemami koncentracji i uwagi dzieci i młodzieży z dysleksją dzieci z autyzmem dzieci z ADHD dorośli z zaburzeniami pamięci wszyscy, którzy uczą się bądź chcą się uczyć języków obcych   SZYBKO Uczniowie korzystający z programu Fast ForWord w ciągu zaledwie kilku tygodni zdobywają umiejętności, których nauka w klasycznym systemie zajmuje zazwyczaj rok. TRWALE Wzmocnione za pomocą programu Fast ForWord...

Czytaj więcej...