Logopeda

Logopeda

Komunikacja międzyludzka to sprawność, która determinuje rozwój poznawczy każdego człowieka, wpływa na jego relacje społeczne i daje mu możliwość przeżywania i wyrażania siebie. Problemy komunikowania się dzieci mają ogromny wpływ na możliwość prowadzenia z nimi skutecznej edukacji. W konsekwencji ograniczają im szansę na choćby częściowo samodzielne dorosłe życie. W oczywisty sposób wpływają na kształtowanie się ich poczucia tożsamości oraz relacji z otoczeniem. Dlatego tak bardzo ważne jest podjęcie jak najwcześniej oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na rozwój komunikacji. Od jakości komunikacji zależy bardzo wiele. Dlatego tak mocno stawiamy na indywidualizowanie metod i oddziaływań do potrzeb każdego pacjenta. Każde dziecko i każdy dorosły jest u nas traktowany wyjątkowo. Chcąc wychodzić naprzeciw oczekiwaniom każdego pacjenta mamy do zaoferowania dokładną diagnozę i terapię zaburzeń mowy. Nasi specjaliści to wykwalifikowany zespół logopedów i neurologopedów klinicznych oferujący rzetelną pomoc. Jesteśmy przygotowani do pracy z każdego rodzaju problemem z zakresu zaburzeń komunikacyjnych. Zapraszamy do naszych gabinetów w celu: diagnozy i terapii zaburzeń mowy diagnozy procesów neurologopedycznych diagnozy zaburzeń procesów funkcji pokarmowych korekty wad wymowy terapii jąkania diagnoza i terapia dysleksji stymulowania rozwoju mowy terapii opóźnionego i nie zakończonego rozwoju mowy terapii poudarowej wspomagania rozwoju komunikacji u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu terapii w dyzartrii, alalii, niedosłuchu, oligofazji wspomagania rozwoju mowy za pomocą komunikacji alternatywnej i wspomagającej   Zapraszamy na BEZPŁATNE zajęcia logopedyczne w ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Więcej informacji   Logopeda Warszawa ul. Garibaldiego 4 (przy Rondzie Wiatraczna) Praga Południe ul. Odolańska 42 (metro Racławicka) Mokotów ul. Śmiała 22 (przy METRO Dworzec Gdański) Żoliborz ul. Rembielińska 20 lok. 157 (budynek Galerii Rembielińska) Targówek ul. Poborzańska 8, lokal użytkowy nr 1, 03-368 Warszawa (na tyłach Galerii Rembielińskiej) ul. Filomatów 27 (park Znicza) e-mail: biuro@centrum-terapii.pl tel.: 791 769 069 Logopeda Wrocław Wrocław: ul. Kościuszki 108 a lok.11 wroclaw@centrum-terapii.pl tel.: 534 953 976 Logopeda Kraków Kraków: ul. Grottgera 1 lok. 3 krakow@centrum-terapii.pl tel.: 791 765...

Czytaj więcej...

Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna odbywa się w gabinecie odpowiednio przystosowanym do pracy zarówno z małymi dziećmi jak i dorosłymi. Czas trwania diagnozy zależny jest od potrzeb, możliwości i zakresu zaburzeń pacjenta. Jednak najczęściej trwa ona około godziny. Di diagnozy wykorzystujemy testy i kwestionariusze różnego rodzaju badań, które określają w jasny sposób zakres i rozległość zaburzeń. Bywa tak, że do postawienia diagnozy potrzebne są dodatkowe konsultacje np. z lekarzem neurologiem czy z psychologiem dziecięcym. Podstawowa diagnostyka obejmuje: wywiad z rodzicami ocenę sprawności aparatu artykulacyjnego, wędzidełka badanie odruchów ustno-twarzowych oraz funkcji pokarmowych swobodną rozmowę z dzieckiem sprawdzenie umiejętności poznawczych dziecka, pamięci sekwencyjnej i symultanicznej badanie lateralizacji półkul mózgowych sprawdzenie zasobu słownika czynnego i biernego zbadanie umiejętności inicjowania i podtrzymywania rozmowy badanie słuchu fonematycznego orientacyjne badanie...

Czytaj więcej...

Stosowane metody terapii

Metody, którymi pracujemy w naszych gabinetach są zawsze dobierane stosownie do wieku i umiejętności pacjenta. Każde zajęcia są dokładnie przemyślane i realizowane według zamierzonego planu do osiągnięcia postawionych sobie w pracy celów. Cele te wynikają z dokładnej diagnozy zaburzeń, umiejętności i możliwości każdego pacjenta. Wykorzystujemy między innymi: metody stymulacyjne oparte na zabawie ćwiczenia kształtujące słuch fonematyczny oraz prawidłową analizę i syntezę słuchową i wzrokową alternatywne i wspomagające metody komunikacji tzw. AAC min. PECS, PCS, MAKATON ćwiczenia usprawniające funkcje aparatu oddechowego i artykulacyjnego metody oparte na łączeniu wzorców ruchowych z pojawieniem się dźwięków mowy ustno-twarzowa terapia regulacyjna Castillo Moralesa oraz wszelkiego rodzaju masaże logopedyczne profilaktyczne ćwiczenia i zabawy logopedyczne zapobiegające wadom wymowy i...

Czytaj więcej...

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka do 3-go roku życia

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości w rozwoju małego dziecka im wcześniej podjęta diagnoza i terapia tym większe szanse na wyrównanie wszelkiego rodzaju deficytów. Wczesne dzieciństwo to czas największej plastyczności umysłu a więc jest to czas na zdobywanie największych i najbardziej znaczących umiejętności komunikacyjnych, poznawczych i ruchowych. Logopeda dokładnie przygląda się mocnym stronom dziecka, jego możliwościom i potrzebom. Dostosowujemy metody i formy terapii indywidualnie do każdego dziecka uwzględniając wyżej wymienione aspekty. Warto przyjrzeć się bliżej niepokojącym zachowaniom dziecka i poddać się wczesnym oddziaływaniom wspomagającym rozwój dziecka. Zdobyte umiejętności we wczesnym dzieciństwie są bazą do dalszego...

Czytaj więcej...

Neurologopedia

Kompetencje związane z mową – zdobywamy i rozwijamy od momentu urodzenia i tak przez całe życie. Zdarza się jednak czasem tak, że w wyniku jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, urazu mechanicznego, guza mózgu, udaru – nabyte umiejętności mowy niestety zanikają. Dotyczy to zarówno dorosłych jak i dzieci. Zdarza się to także, w wyniku chorób często związanych ze wiekiem starczym lub innych np. stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsona, mowa chorych się zmienia – przestaje być wyraźna, płynna, zrozumiała. Mają problemy z przypominaniem sobie słów, układaniem słów w odpowiedniej kolejności w z zdaniu, ale także z rozumieniem mowy bliskich. Rolą neurologopedy jest niesienie pomocy tym, którzy na skutek rożnych przyczyn nie nabyli lub utracili zdolności komunikacyjne. Stara się pomóc również tym, dla których porozumiewanie się z ludźmi za pomocą języka jest źródłem lęku i frustracji. Terapia neurologopedyczna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb, możliwości i oczekiwań pacjenta. W ramach terapii mowy zajmujemy się pacjentami z afazją, dyzartrią, dyspraksją i dysfonią doświadczającymi trudności m. in. z odpamiętywaniem słów lub ich artykułowaniem, konstruowaniem zdań, rozumieniem mowy , pisaniem, czytaniem czy...

Czytaj więcej...