Autyzm

Diagnoza autyzmu i zespołu Aspergera

Diagnoza autyzmu i zespołu Aspergera ma na celu określenie charakteru zaburzeń ze spektrum autystycznego lub ich wykluczenie. W naszych placówkach przeprowadzana jest w oparciu o standard MAA (Multi-Agency Assessment)-jest to diagnoza zespołowa, wielospecjalistyczna. Zespół diagnostyczny stanowią: lekarz psychiatra,  psycholog Pedagog specjalny / logopeda z doświadczeniem w terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Procedura diagnostyczna jest długotrwała, wieloetapowa i bardzo pracochłonna, gdyż uwzględnia wszystkie sfery rozwoju dziecka. Niezmiernie istotne jest by oceny diagnostycznej dokonywał zespół wielospecjalistyczny. Na proces diagnozy autyzmu i zespołu Aspergera składa się: wywiad z rodzicami –pierwsze spotkanie rodziców z diagnostą, mające pomóc ustalić jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka . Pytania zadawane podczas wywiadu odnoszą się zarówno do rozwoju fizycznego, komunikacji i zabawy, jak również relacji społecznych. Wywiad kliniczny ma charakter ustrukturalizowanej rozmowy i powinien być przeprowadzany pod nieobecność dziecka. analiza dokumentacji medycznej i psychologicznej dziecka– bardzo ważne jest by rodzice dostarczyli możliwie najobszerniejszą dokumentację medyczną, pedagogiczną, psychologiczną oraz  materiały video zawierające nagrania niepokojących zachowań dziecka. W oparciu o nie zespół diagnostyczny dokonuje analizy niezbędnej na dalszym etapie badania dziecka. I obserwacja kierowana dziecka – jest to obserwacja pod kątem kryteriów diagnostycznych prowadzona przez psychologa oraz pedagoga specjalnego. Podczas obserwacji przeprowadza się próby dotyczące funkcjonowania poznawczego i komunikacyjnego dziecka oraz rozwoju zabawy. W miarę możliwości obserwacja powinna zostać przeprowadzona w ciągu jednej wizyty, ewentualnie może zostać podzielona na dwa krótsze spotkania. badanie lekarskie (psychiatryczne) – dalszym etapem jest spotkanie dziecka z doświadczonym w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu lekarzem psychiatrą. Podczas tego spotkania ocenia się również stan somatyczny. Lekarz może zasugerować potrzebę uzupełnienia badań oraz dodatkowych konsultacji (badania neurologiczne, genetyczne, metaboliczne, okulistyczne, audiologiczne itd.). II obserwacja kierowana dziecka – to kolejne spotkanie z psychologiem lub pedagogiem, zazwyczaj odbywają się w połączeniu z diagnozą psychiatryczną. uzupełnienie niezbędnych arkuszy, omówienie wniosków – na tym etapie zespół diagnostyczny opracowuje pisemną opinię, uzupełnia diagnozę o opis poszczególnych objawów kryterialnych występujących lub niewystępujących u dziecka. przekazanie rozpoznania– to ostatni proces diagnostyczny. Podczas tego spotkania z rodzicami psycholog omawia wyniki poczynionych obserwacji,  informuje o możliwościach dalszego postępowania terapeutycznego, a także wyjaśnia wszelkie wątpliwości   Informacje kontaktowe   Diagnoza autyzmu Warszawa Centrum Terapii PROMITIS oferuje profesjonalną pomoc w zakresie diagnoza autyzmu Warszawa – w celu skontaktowania się z placówkami na terenie miasta Warszawa, zapraszamy do działu kontakt.   Diagnoza autyzmu Kraków ul. Grottgera 1 lok. 3, kod: 30-035 ul. Dobczycka 20, kod: 30-620 Więcej informacji tutaj   Diagnoza...

Czytaj więcej...

Intensywna terapia pakietowa

Program terapeutyczny dla dzieci z autyzmem w zależności od wybranego pakietu obejmuje: 5 lub 10 godzin terapeutycznych tygodniowo możliwość ustalenia zajęć w pakiecie indywidualnym konsultacje dla rodziców 1h na 2 tygodnie Każde dziecko będące pod opieką PROMITIS ma swojego terapeutę prowadzącego, który jest odpowiedzialny za stworzenie indywidualnego planu terapii dostosowanego do potrzeb dziecka. Terapeuta prowadzący monitoruje proces terapeutyczny jest w stałym kontakcie z resztą zespołu pracującego z danym dzieckiem. Zajęcia prowadzone są przez psychologów, pedagogów, terapeutów integracji sensorycznej, logopedów z doświadczeniem w terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bardzo ważnym elementem terapii jest współpraca z rodziną dziecka. Dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania konsultacyjne, w czasie których terapeuta wraz z rodziną dziecka omawia przebieg procesu terapeutycznego oraz ustala kolejne cele...

Czytaj więcej...

Tryb terapii konsultacyjnej

W trybie terapii konsultacyjnej terapeuta pracuje z dzieckiem i rodziną w zalezności od wybranego pakietu 5 lub 10 godzin w miesiącu. W ramach terapii realizowane są następujące punkty: praca z dzieckiem autystycznym analiza materiałów dostarczanych przez Rodziców (nagrania wideo, DVD) ułożenie i modyfikowanie programu stymulacyjno-edukacyjnego przekazanie programu Rodzicom doraźne konsultacje telefoniczne W terapii konsultacyjnej rodzice pod opieką psychologa prowadzącego realizują program terapeutyczny przygotowany specjalnie dla ich dziecka. Regularne spotkania z terapeutami PROMITIS oprócz obserwowania postępów terapii i dostosowywania jej na bieżąco do potrzeb dziecka, opierają się na wspólnej analizie nagrań wideo, które rodzice wykonują systematycznie według wskazówek...

Czytaj więcej...

Trening Umiejętności Społecznych

Rozwijanie umiejętności społecznych jest podstawą oddziaływań terapeutycznych w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, a w szczególności z Zespołem Aspergera, czy z autyzmem wysokofunkcjonującym. Centrum terapii Promitis zaprasza dzieci ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym na grupowe zajęcia terapeutyczne, mające na celu rozwijanie umiejętności społecznych i przedszkolnych oraz naukę współdziałania i zabawy w grupie rówieśniczej. W programie zajęć: Integracja z rówieśnikami w grupie: wspólna zabawa, nauka komunikowania się z innym dzieckiem, podejmowania współpracy. Rozwijanie umiejętności zabawy: grupowe zabawy przedszkolne, gry i zabawy oparte na naprzemienności, wprowadzanie zabaw „na niby” i tematycznych. Rozwijanie społecznych umiejętności przedszkolnych: przestrzegania reguł pracy w grupie, czekania na swoją kolej, zgłaszania się, skupiania uwagi, reagowania na polecenia kierowane do grupy. Przenoszenie uczonych umiejętności na sytuacje codzienne. Zajęcia odbywają się w małych grupach (4 – 6-osobowych), dobranych pod względem wieku i umiejętności. Przed zajęciami zapraszamy na wstępną konsultację służącą właściwemu dopasowaniu dzieci do...

Czytaj więcej...

Grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Grupa wsparcia to regularne spotkania, podczas których każdy dobrowolnie może podzielić  się swoimi troskami, doświadczeniami, spostrzeżeniami i radościami.  To przestrzeń dla rodziców, opiekunów lub starszego rodzeństwa dzieci z autyzmem, którzy doświadczają stresu, frustracji, niemocy. W bezpiecznej atmosferze, kameralnej grupie, przy asyście psychologa, możecie posłuchać lub opowiedzieć o tym wszystkim, co dla was ważne. Przyjdź i przekonaj się, że są ludzie, którzy borykają się z podobnymi problemami związanymi z wychowaniem dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju.   Celem spotkań jest: nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami, nauka walki ze stresem, wymiana doświadczeń wychowawczych, rozwój kompetencji rodzicielskich, poznanie obowiązujących w Polsce przepisów prawnych, form dofinansowania itp. dotyczących leczenia zaburzeń ZA i spektrum autyzmu, poznanie praktycznych sposobów na zwiększenie efektywności kompleksowych oddziaływań terapeutycznych, poznanie grupy przyjaznych sobie i wspierających się nawzajem osób.   Jesteśmy po to, by...

Czytaj więcej...

Terapia Autyzmu

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym zaczynającym się we wczesnym dzieciństwie i trwającym całe życie. Może objawiać się w różny sposób u poszczególnych osób, jest to zależne od głębokości zaburzeń jak i skuteczności i intensywności terapii.   Autyzm bywa często nierozpoznany i niezrozumiany, ponieważ osoby z autyzmem "nie wyglądają" na niepełnosprawne. Uwagę zwracają dopiero ich trudności z komunikacją, wyobraźnią i interakcjami społecznymi, kontrolą własnych (często nietypowych) zachowań. Spektrum autystyczne jest bardzo szerokie. Niektóre z osób z autyzmem funkcjonują na wysokim poziomie, są samodzielne w wielu obszarach. Inne natomiast potrzebują dużego wsparcia ze strony opiekunów. Wczesne rozpoznanie autyzmu jest bardzo istotne, pozwala mianowicie wprowadzić intensywne oddziaływanie terapeutyczne. Osoby z autyzmem mają duże trudności w interakcjach społecznych oraz komunikowaniu się z innymi osobami. Rozwój mowy nie przebiega tak jak w przypadku zdrowych dzieci, często występują opóźnienia, a stosowane przez dziecko słowa często używane są nieadekwatnie i niefunkcjonalnie. Ważne jest by w ramach zajęć terapeutycznych zadbać o rozwój dziecka w obszarze komunikowania się. Dzieci z autyzmem mają trudności z nauką nowych umiejętności, z ich generalizacją. W związku z tymi trudnościami wymagają większego wsparcia w trakcie nauki niż normalnie rozwijające się dzieci. Istotne jest by stosować szereg pomocy w trakcie nauki, np. pomoce wizualne – np. plany dnia, aktywności. Sposób w jaki przetwarzają informacje jest odmienny, bardzo często u dzieci z autyzmem występuje nadwrażliwość i/lub niedowrażliwość w obrębie zmysłów. W ramach zajęć z integracji sensorycznej dba się o zoptymalizowanie funkcjonowania systemu nerwowego dziecka co wpływa na jego lepsze funkcjonowanie. Program terapeutyczny powinien być kompleksowy i indywidualnie dostosowany do potrzeb danego dziecka, tak by jak najefektywniej wspierać jego rozwój. Oferujemy: diagnozę autyzmu w ośrodkach w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu kompleksowa terapia (psycholog, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, fizjoterapeuta) – intensywną, systematyczną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka istnieje możliwość wyboru formy i zakresu terapii (w zależności od możliwości, potrzeb dziecka oraz stopnia zaangażowania rodziców w pracę z dzieckiem) pomiędzy Intensywną Terapią Pakietową, a trybem Terapii Konsultacyjnej   Należy pamiętać, że im wcześniejsza diagnoza i bardziej wszechstronna terapia tym większa szansa na poprawę funkcjonowania dziecka. Uwaga: Oferujemy szkolenia dla osób indywidualnych (terapeutów, rodziców osób z autyzmem) oraz szkolenia dla szkół i organizacji pracujących dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.   Autyzm terapia Warszawa ul. Garibaldiego 4 (przy Rondzie Wiatraczna) Praga Południe ul. Odolańska 42 (METRO Racławicka) Mokotów ul. Śmiała 22 (przy METRO Dworzec Gdański) Żoliborz ul. Rembielińska 20 lok. 157 (budynek Galerii Rembielińska) Targówek...

Czytaj więcej...