Autyzm

Marzec 17, 2012

Diagnoza autyzmu i zespołu Aspergera

Diagnoza autyzmu i zespołu Aspergera ma na celu określenie charakteru zaburzeń ze spektrum autystycznego lub ich wykluczenie. W naszych placówkach przeprowadzana jest w oparciu o standard […]
Marzec 17, 2012

Intensywna terapia pakietowa

Program terapeutyczny dla dzieci z autyzmem w zależności od wybranego pakietu obejmuje: 5 lub 10 godzin terapeutycznych tygodniowo możliwość ustalenia zajęć w pakiecie indywidualnym konsultacje dla […]
Marzec 17, 2012

Tryb terapii konsultacyjnej

W trybie terapii konsultacyjnej terapeuta pracuje z dzieckiem i rodziną w zalezności od wybranego pakietu 5 lub 10 godzin w miesiącu. W ramach terapii realizowane są […]
Kwiecień 23, 2013

Trening Umiejętności Społecznych

Rozwijanie umiejętności społecznych jest podstawą oddziaływań terapeutycznych w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, a w szczególności z Zespołem Aspergera, czy z autyzmem wysokofunkcjonującym. Centrum terapii Promitis zaprasza […]
Kwiecień 23, 2013

Grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Grupa wsparcia to regularne spotkania, podczas których każdy dobrowolnie może podzielić  się swoimi troskami, doświadczeniami, spostrzeżeniami i radościami.  To przestrzeń dla rodziców, opiekunów lub starszego rodzeństwa […]
Kwiecień 16, 2013

Terapia Autyzmu

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym zaczynającym się we wczesnym dzieciństwie i trwającym całe życie. Może objawiać się w różny sposób u poszczególnych osób, jest to zależne od […]
Kontakt