Szkolenia dla osób pracujących z dziećmi

[box]

Centrum Terapii PROMITIS to grupa Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Niepublicznych Przedszkoli Terapeutycznych i Szkoły dla dzieci ze spektrum autyzmu. Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie i wykwalifikowana kadra terapeutyczna. Od lat specjalizujemy się w diagnozie, terapii i edukacji dzieci z autyzmem i chcemy się dzielić wiedzą

[/box]

 

szkoleniapromitisJak   pokazują   badania,   autyzm   i całościowe   zaburzenia   rozwoju   mogą   stać   się   jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności u dzieci. Terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, natomiast świadomość rodziców i nauczycieli w tym temacie wciąż wymaga udoskonalenia.

[box type=”download”]

Wychodząc naprzeciw potrzebom terapeutów, nauczycieli i rodziców i chcąc się podzielić naszą specjalistyczną wiedzą, Centrum Terapii PROMITIS przygotowało kompleksową ofertę szkoleń.

[/box]

 

Dla kogo?

 

Szkolenia zostały przygotowane dla wszystkich osób pracujących na co dzień z dziećmi (nauczycieli, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów SI, logopedów), w tym zwłaszcza dla pracowników przedszkoli, szkół, ośrodków, organizacji pracujących dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu całej Polski.

Do udziału w naszych szkoleniach zapraszamy również studentów, rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy.

 [box type=”bio”]

Oferta na rok szkolny 2017/2018

 

1. ABC autyzmu (8h)

Warszawa – 30.09.2017

2. Trening jedzenia i trening toaletowy (8h)

Warszawa – 4.11.2017

3. Diagnoza w kierunku autyzmu i ZA (8h)

Warszawa – 18.11.2017

4. Terapia dziecka z autyzmem (8h)

Warszawa – 10.02.2018

5. Jak uczyć dzieci z autyzmem Teorii Umysłu (5h)

Warszawa – 17.02.2018

6. Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu (8h)

Warszawa – 17.03.2018

7. Trening Umiejętności Społecznych (8h)

Warszawa – 19.05.2018

 

[/box]

 

 [box type=”bio”]

Szkolenia dodatkowe

 

1. AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE METODY POROZUMIEWANIA SIĘ – poziom podstawowy 2.12 – 3.12.2017

2. DIETA JAKO ISTOTNY ELEMENT TERAPII AUTYZMU  21.10.2017

3. AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE METODY POROZUMIEWANIA SIĘ – poziom zaawansowany 14.04-15.04.2018

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń dodatkowych. Więcej informacji poniżej.

 

[/box]

 

[box]

AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE METODY POROZUMIEWANIA SIĘ

poziom podstawowy

Warszawa 2.12 – 3.12.2017

Prowadzące: mgr Jolanta Jaszczuk, mgr Iwona Stępniewicz  

Szkolenie dwustopniowe przeznaczone dla rodziców, nauczycieli i terapeutów pracujących z niepełnosprawnymi osobami mającymi poważne trudności w porozumiewaniu się, których mowa werbalna nie rozwija się w stopniu umożliwiającym satysfakcjonujące komunikowanie się z otoczeniem.

Program szkolenia (15h dydaktycznych):

Program – I dzień

11.00 – 12.30

Język jako system znaków – prezentacja.

Czym jest komunikacja? Wpływ braku mowy na rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dziecka – prezentacja.

W jaki sposób ludzie porozumiewają się – warsztat, praca w grupach.

12.45 – 15.00

Cechy dobrego partnera komunikacji – rozmowa.

Spróbujmy się porozumieć – praca w parach.

Rola pytań otwartych w rozwoju języka dziecka – warsztat.

15.00 – 15.45   Przerwa obiadowa

15.45 – 17.15

Terminologia AAC, organizacje działające na rzecz osób z trudnościami w porozumiewaniu się w Polsce i na świecie – prezentacja.

Grupy użytkowników wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się – prezentacja, warsztat, film.

17.30 – 19.00

Charakterystyka systemów AAC. Wybór systemu w zależności od kompetencji dziecka – prezentacja, analiza przypadków.

Projekcja filmu przedstawiająca historię życia osoby niemówiącej.

 

Program – II dzień

9.00 – 10.30

Studium przypadku dziecka w stanie minimalnej świadomości.

Komunikacja w oparciu o sygnały płynące z ciała – prezentacja, film.

10.45 – 12.15

Diagnoza funkcjonalna dziecka niemówiącego. Ocena kompetencji komunikacyjnych – prezentacja, warsztat, film.

12.30 – 14.00

Od czego zacząć pracę nad komunikacją dziecka – warsztat.

Sprawczość komunikacyjna – warsztat, film.

Naprzemienność w interakcji – film.

Zasady tworzenia indywidualnego systemu komunikacji – prezentacja.

 

[/box]

 

[box]

DIETA JAKO ISTOTNY ELEMENT TERAPII AUTYZMU

Warszawa  21.10.2017, czas trwania 5h

Prowadząca: mgr dietetyki medycznej Ewa Jagodzińska

  • Wpływ prawidłowego żywienia na rozwój psychofizyczny dziecka
  • W jaki sposób spożywane pokarmy mogą wpływać na funkcjonowanie dziecka z autyzmem?
  • Diety wykluczeniowe – czy słuszne w każdym przypadku?
  • Najczęściej spotykane dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego
  • Alergie, nadwrażliwości i nietolerancje pokarmowe
  • Badania, które warto wykonać przed wprowadzeniem zmian w diecie
  • Umiejętny dobór i zastosowanie suplementów diety
  • Możliwy wpływ konkretnych substancji dodatkowych na funkcjonowanie dziecka
  • Najczęściej popełniane błędy w żywieniu dzieci
  • Korzyści, jakie może przynieść właściwie dobrane do indywidualnych potrzeb dziecka postępowanie dietetyczne

 

[/box]

 

[box]

AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE METODY POROZUMIEWANIA SIĘ

poziom zaawansowany

Warszawa 14.04 – 15.04.2018r.

Prowadzące: mgr Jolanta Jaszczuk, mgr Iwona Stępniewicz 

Założenia i cele
1. Indywidualny system komunikacji.
2. Podstawowe strategie AAC.
3. Techniki wskazywania.
4. Dokonywanie wyboru w typowych sytuacjach.
5. Projektowanie tablic wyboru.
6. Wprowadzenie znaku.
7. Osobista pomoc komunikacyjna.
8. Projektowanie książki do porozumiewania się.
9. Czytanie uczestniczące – cechy dobrej książki, sposoby pracy z książką.
10. Włączenie osoby niemówiącej do działań w grupie rówieśniczej.
11. Zespołowe zajęcia komunikacyjne – Gadułka, kluby dyskusyjne.
12. Zajęcia socjoterapeutyczne „Spotkania z Tosią”.
13. Współpraca z rodzicami.
14. Zasady tworzenia systemu AAC w placówce.

 

[/box]

Szkolenia przeprowadzamy w naszej sali wykładowej lub w innym miejscu wskazanym przez szkołę czy organizację po uprzednim ustaleniu terminu.

PROWADZIMY SZKOLENIA WYJAZDOWE.

Kontakt

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą szkoleniową prosimy o zgłoszenia na adres szkolenia@centrum-terapii.pl

Imię i nazwisko lub nazwa instytucji*

Adres email*

Numer telefonu*

Wybierz szkolenie*

Nazwa miasta*

*Wymagane pola

Dodatkowe uwagi, komentarz:

Kontakt