Szkolenia dla osób pracujących z dziećmi

Centrum Terapii PROMITIS to grupa Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Niepublicznych Przedszkoli Terapeutycznych i Szkoły dla dzieci ze spektrum autyzmu. Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie i wykwalifikowana kadra terapeutyczna. Od lat specjalizujemy się w diagnozie, terapii i edukacji dzieci z autyzmem i chcemy się dzielić wiedzą

 

szkoleniapromitisJak   pokazują   badania,   autyzm   i całościowe   zaburzenia   rozwoju   mogą   stać   się   jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności u dzieci. Terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, natomiast świadomość rodziców i nauczycieli w tym temacie wciąż wymaga udoskonalenia.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom terapeutów, nauczycieli i rodziców i chcąc się podzielić naszą specjalistyczną wiedzą, Centrum Terapii PROMITIS przygotowało kompleksową ofertę szkoleń.

 

Dla kogo?

 

Szkolenia zostały przygotowane dla wszystkich osób pracujących na co dzień z dziećmi (nauczycieli, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów SI, logopedów), w tym zwłaszcza dla pracowników przedszkoli, szkół, ośrodków, organizacji pracujących dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu całej Polski.

Do udziału w naszych szkoleniach zapraszamy również studentów, rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy.

 

Oferta na rok szkolny 2016/2017

 

1. ABC autyzmu (8h)

Warszawa, Kraków, Wrocław – 15.10.2016

2. Diagnoza w kierunku autyzmu i ZA (8h)

Warszawa- 19.11.2016

3. Terapia dziecka z autyzmem (8h)

Warszawa – 14.01.2017

4. Kreatywne metody pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu (5h)

Warszawa – termin wkrótce

5. Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu (8h)

Warszawa – 18.03.2017

6. Trening Umiejętności Społecznych (8h)

Warszawa – 20.05.2017, Kraków – termin wkrótce

 

 

 

Szkolenia dodatkowe

 

1. AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE METODY POROZUMIEWANIA SIĘ – poziom podstawowy 3-4.12.2016

2. PECS – poziom I 10-11.12.2016

3. DIETA JAKO ISTOTNY ELEMENT TERAPII AUTYZMU  22.10.2016

4. TERAPIA RĘKI 21.01-22.01.2017

5. AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE METODY POROZUMIEWANIA SIĘ – poziom zaawansowany 22-23.04.2017

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń dodatkowych. Więcej informacji poniżej.

 

 

AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE METODY POROZUMIEWANIA SIĘ

poziom podstawowy

Warszawa 3-4.12.2016

Prowadzące: mgr Jolanta Jaszczuk, mgr Iwona Stępniewicz  

Szkolenie dwustopniowe przeznaczone dla rodziców, nauczycieli i terapeutów pracujących z niepełnosprawnymi osobami mającymi poważne trudności w porozumiewaniu się, których mowa werbalna nie rozwija się w stopniu umożliwiającym satysfakcjonujące komunikowanie się z otoczeniem.

Program szkolenia (15h dydaktycznych):

Program – I dzień

11.00 – 12.30   

Język jako system znaków – prezentacja.

Czym jest komunikacja? Wpływ braku mowy na rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dziecka – prezentacja.

W jaki sposób ludzie porozumiewają się – warsztat, praca w grupach.

12.45 – 15.00   

Cechy dobrego partnera komunikacji – rozmowa.

Spróbujmy się porozumieć – praca w parach.

Rola pytań otwartych w rozwoju języka dziecka – warsztat.

15.00 – 15.45   Przerwa obiadowa

15.45 – 17.15  

Terminologia AAC, organizacje działające na rzecz osób z trudnościami w porozumiewaniu się w Polsce i na świecie – prezentacja.

Grupy użytkowników wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się – prezentacja, warsztat, film.

17.30 – 19.00 

Charakterystyka systemów AAC. Wybór systemu w zależności od kompetencji dziecka – prezentacja, analiza przypadków.

Projekcja filmu przedstawiająca historię życia osoby niemówiącej.

 

Program – II dzień

9.00 – 10.30  

Studium przypadku dziecka w stanie minimalnej świadomości.

Komunikacja w oparciu o sygnały płynące z ciała – prezentacja, film.

10.45 – 12.15  

Diagnoza funkcjonalna dziecka niemówiącego. Ocena kompetencji komunikacyjnych – prezentacja, warsztat, film.

12.30 – 14.00   

Od czego zacząć pracę nad komunikacją dziecka – warsztat.

Sprawczość komunikacyjna – warsztat, film.

Naprzemienność w interakcji – film.                  

Zasady tworzenia indywidualnego systemu komunikacji – prezentacja.   

 

 

PECS – poziom I szkolenie certyfikowane

Warszawa 10-11.12.2016

we współpracy z Pyramid Consultants of Poland

PECS służy do szybkiego nauczania umiejętności porozumiewania się osób, które nie posiadają funkcjonalnej mowy. PECS promuje komunikację w różnorodnych sytuacjach społecznych. Trening w PECS zaczyna się od nauki spontanicznego proszenia o pożądane rzeczy, a później przechodzi w kierunku nauki dodatkowych funkcji porozumiewania się takich, jak odpowiadanie na pytania oraz komentowanie. Wśród dzieci w wieku przedszkolnym z autyzmem i innymi zaburzeniami notuje się duży odsetek dzieci, które nabywają niezależną mowę. Po szkoleniu uczestnicy wyjdą z pełnym zrozumieniem, jak skutecznie wprowadzać PECS u osób z autyzmem, innymi pochodnymi zaburzeniami rozwojowymi i/lub ograniczonymi umiejętnościami porozumiewania się.

Czego się dowiesz:

 • poznasz kluczowe komponenty do stworzenia i zaprojektowania skutecznego środowiska edukacyjnego
 • poznasz różne strategie tworzenia wielu okazji do komunikacji
 • poznasz zależność między PECS a tradycyjnymi metodami szkolenia w zakresie komunikacji
 • jak wprowadzić wszystkie sześć faz PECS przy wykorzystaniu behawioralnej orientacji analitycznej
 • kryteria przejścia z PECS do innej metody komunikacji

 

 

DIETA JAKO ISTOTNY ELEMENT TERAPII AUTYZMU

Warszawa – 22.10.2016, czas trwania 5h

Prowadząca: mgr dietetyki medycznej Ewa Jagodzińska

 • Wpływ prawidłowego żywienia na rozwój psychofizyczny dziecka
 • W jaki sposób spożywane pokarmy mogą wpływać na funkcjonowanie dziecka z autyzmem?
 • Diety wykluczeniowe – czy słuszne w każdym przypadku?
 • Najczęściej spotykane dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego
 • Alergie, nadwrażliwości i nietolerancje pokarmowe
 • Badania, które warto wykonać przed wprowadzeniem zmian w diecie
 • Umiejętny dobór i zastosowanie suplementów diety
 • Możliwy wpływ konkretnych substancji dodatkowych na funkcjonowanie dziecka
 • Najczęściej popełniane błędy w żywieniu dzieci
 • Korzyści, jakie może przynieść właściwie dobrane do indywidualnych potrzeb dziecka postępowanie dietetyczne

 

 

TERAPIA RĘKI – I stopień

Warszawa – 21.01 – 22.01.2017

Sobota  9.00 -18.00

9.00 – 9.15 Powitanie, przedstawienie planu szkolenia. 9.15 – 11.00 Podstawy rozwoju ruchowego człowieka. Ocena rozwoju ruchowego dziecka w zakresie dużej motoryki. Wprowadzenie do anatomii ręki. 11.00 – 12.00 Prawidłowa pozycja przy pracy stolikowej oraz propozycje modyfikacji. 12.00 – 12.30 Podział chwytów. Rozwój chwytu. 12.30 – 13.15 Przerwa obiadowa 13.15 – 14.30 Rozwój chwytu pisarskiego.  14.30 – 16.00 Rozwój umiejętności manipulacyjnych. 16.00 – 16.15 Przerwa kawowa 16.15 – 17.30 Analiza czynności w zakresie prawidłowego i nieprawidłowego chwytu. 17.30 – 18.00 Dostosowanie narzędzi oraz sprzętu do indywidualnych potrzeb dziecka.

Niedziela  9.00-15.00

9.00 – 10.30 Warsztaty w zakresie analizy czynności chwytu. 10.30 – 12.00 Ocena koordynacji wzrokowo- ruchowej w rozwoju motoryki małej. 12.00 – 12.30 Przerwa kawowa 12.30 – 14.00 Postępowanie terapeutyczne w zakresie nieprawidłowego chwytu. 14.00 – 14.30  Przedstawienie modelu SHM©.  14.30 – 15.00  Podsumowanie szkolenia, rozdanie certyfikatów.  

Agnieszka Żychowicz Z wykształcenia fizjoterapeutka  i oligofrenopedagog. Od wielu lat pracuje jako terapeutka NDT –Bobath i SI z dziećmi z wyzwaniami w rozwoju: z zaburzeniami integracji sensorycznej, z uszkodzeniem układu nerwowego, ze spectrum  autyzmu i różnymi zespołami genetycznymi. Możliwości terapeutyczne wszechstronnego oddziaływania na umiejętności małej motoryki, a także związki pomiędzy małą a dużą motoryką  są od dawna ważnym obszarem jej zainteresowań. 

Klaudia Piotrowska-Madej Ukończyła pedagogikę terapeutyczną, oligofrenopedagogikę, neurologopedię, pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną. Specjalizuje się w terapii logopedycznej dzieci i młodzieży z wadami wymowy oraz z niepełnosprawnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem osób porozumiewających się za pośrednictwem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). Zajmuje się także tematyką wykorzystania w terapii logopedycznej oraz w terapii ręki różnych technologii np. ekranów dotykowych, układów sprzężonych kamer oraz urządzeń mobilnych typu tablet. 

Wnioskując z praktycznych doświadczeń, umiejętności wyniesionych z różnych szkoleń, a także studiując dostępną literaturę proponują model usprawniania małej motoryki, który nazwały Smart Hand Model. Proponowany model ma pomóc w rozwiązaniu trudności dziecka dzięki wsparciu poszczególnych sfer rozwojowych, po kolei i z rozwagą. Dzięki czemu każde dziecko systematycznie poprawia przyczyny nieprawidłowości. W efekcie chętnie podejmuje próby wykonywania dotąd trudnych, czasami nielubianych czynności. Zachęcone efektami takiego podejścia chcą propagować go wśród polskich dzieci, nauczycieli i terapeutów. W tym celu opisały Smart Hand Model w książce, która wkrótce zostanie wydana oraz przygotowały kurs „Diagnoza i terapia ręki u dzieci” na który serdecznie zapraszamy.  

 

AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE METODY POROZUMIEWANIA SIĘ

poziom zaawansowany

Warszawa – 22.04 – 23.04.2017

Prowadzące: mgr Jolanta Jaszczuk, mgr Iwona Stępniewicz 

Założenia i cele 1. Indywidualny system komunikacji. 2. Podstawowe strategie AAC. 3. Techniki wskazywania. 4. Dokonywanie wyboru w typowych sytuacjach. 5. Projektowanie tablic wyboru. 6. Wprowadzenie znaku. 7. Osobista pomoc komunikacyjna. 8. Projektowanie książki do porozumiewania się. 9. Czytanie uczestniczące – cechy dobrej książki, sposoby pracy z książką. 10. Włączenie osoby niemówiącej do działań w grupie rówieśniczej. 11. Zespołowe zajęcia komunikacyjne – Gadułka, kluby dyskusyjne. 12. Zajęcia socjoterapeutyczne "Spotkania z Tosią". 13. Współpraca z rodzicami. 14. Zasady tworzenia systemu AAC w placówce.

 

 

Trening Umiejętności Społecznych – szkolenie dla specjalistów Warszawa i Kraków

Szkolenie zostało przygotowane dla wszystkich osób pracujących na co dzień z dziećmi (nauczycieli, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów SI, logopedów), w tym zwłaszcza dla pracowników przedszkoli, szkół, ośrodków, organizacji pracujących dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera  oraz publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu całej Polski.

szkolenie 20 maja 2017 Warszawa, szkolenie 20 maja 2017 Kraków

w godz.  9.00-17.00 (8h dydaktycznych) Warszawa, w godz.  9.00-17.00 (8h dydaktycznych) Kraków

1. Trening Umiejętności Społecznych         a) definicja        b) podstawowe założenia Treningu Umiejętności Społecznych wg. Goldsteina 2. Praca z grupą – proces grupowy, kluczowe elementy treningu 3. Rola terapeuty w trakcie trwania treningu 4. Wyznaczanie celów uczestników oraz grupy, analiza potrzeb 5. Struktura treningu        a) liczba trenerów        b) liczba uczestników        c) częstotliwość sesji        d) czas trwania sesji 6. Podstawowe procedury wykorzystywane w treningu          a) modelowanie          b) odgrywanie ról          c) informacje zwrotne          d) transfer czyli przeniesienie ćwiczonych umiejętności na życie 7. Rola samorządności grupy 8. Podstawowe umiejętności społeczne          a) podstawowe umiejętności prospołeczne          b) umiejętności emocjonalne          c) alternatywne umiejetności wobec agresji          d) umiejętności radzenia sobie ze stresem          e) umiejętnośc planowania 9. Warsztat (odgrywanie scenki, symulacje, burze mózgów)

Szkolenia przeprowadzamy w naszej sali wykładowej lub w innym miejscu wskazanym przez szkołę czy organizację po uprzednim ustaleniu terminu.

PROWADZIMY SZKOLENIA WYJAZDOWE.

 

Kontakt

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą szkoleniową prosimy o zgłoszenia na adres szkolenia@centrum-terapii.pl.

 

Imię i nazwisko lub nazwa instytucji*

Adres email*

Numer telefonu*

Wybierz szkolenie*

Nazwa miasta*

*Wymagane pola

Dodatkowe uwagi, komentarz: