Szkolenia dla osób pracujących z dziećmi

Centrum Terapii PROMITIS to grupa Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Niepublicznych Przedszkoli Terapeutycznych i Szkoły dla dzieci ze spektrum autyzmu. Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie i wykwalifikowana kadra terapeutyczna. Od lat specjalizujemy się w diagnozie, terapii i edukacji dzieci z autyzmem i chcemy się dzielić wiedzą

 

szkoleniapromitisJak   pokazują   badania,   autyzm   i całościowe   zaburzenia   rozwoju   mogą   stać   się   jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności u dzieci. Terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, natomiast świadomość rodziców i nauczycieli w tym temacie wciąż wymaga udoskonalenia.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom terapeutów, nauczycieli i rodziców i chcąc się podzielić naszą specjalistyczną wiedzą, Centrum Terapii PROMITIS przygotowało kompleksową ofertę szkoleń.

 

Dla kogo?

 

Szkolenia zostały przygotowane dla wszystkich osób pracujących na co dzień z dziećmi (nauczycieli, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów SI, logopedów), w tym zwłaszcza dla pracowników przedszkoli, szkół, ośrodków, organizacji pracujących dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu całej Polski.

Do udziału w naszych szkoleniach zapraszamy również studentów, rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy.

 

Oferta na rok szkolny 2016/2017

 

1. ABC autyzmu (8h)

Warszawa, Kraków, Wrocław – 15.10.2016

2. Diagnoza w kierunku autyzmu i ZA (8h)

Warszawa- 19.11.2016

3. Terapia dziecka z autyzmem (8h)

Warszawa – 14.01.2017

4. Kreatywne metody pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu (5h)

Warszawa – termin wkrótce

5. Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu (8h)

Warszawa – 18.03.2017

6. Trening Umiejętności Społecznych (8h)

Warszawa – 20.05.2017, Kraków – termin wkrótce

 

 

 

Szkolenia dodatkowe

 

1. AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE METODY POROZUMIEWANIA SIĘ – poziom podstawowy 3-4.12.2016

2. PECS – poziom I 10-11.12.2016

3. DIETA JAKO ISTOTNY ELEMENT TERAPII AUTYZMU  22.10.2016

4. TERAPIA RĘKI 21.01-22.01.2017

5. AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE METODY POROZUMIEWANIA SIĘ – poziom zaawansowany 22-23.04.2017

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń dodatkowych. Więcej informacji poniżej.

 

 

AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE METODY POROZUMIEWANIA SIĘ

poziom podstawowy

Warszawa 3-4.12.2016

Prowadzące: mgr Jolanta Jaszczuk, mgr Iwona Stępniewicz  

Szkolenie dwustopniowe przeznaczone dla rodziców, nauczycieli i terapeutów pracujących z niepełnosprawnymi osobami mającymi poważne trudności w porozumiewaniu się, których mowa werbalna nie rozwija się w stopniu umożliwiającym satysfakcjonujące komunikowanie się z otoczeniem.

Program szkolenia (15h dydaktycznych):

Program – I dzień

11.00 – 12.30   

Język jako system znaków – prezentacja.

Czym jest komunikacja? Wpływ braku mowy na rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dziecka – prezentacja.

W jaki sposób ludzie porozumiewają się – warsztat, praca w grupach.

12.45 – 15.00   

Cechy dobrego partnera komunikacji – rozmowa.

Spróbujmy się porozumieć – praca w parach.

Rola pytań otwartych w rozwoju języka dziecka – warsztat.

15.00 – 15.45   Przerwa obiadowa

15.45 – 17.15  

Terminologia AAC, organizacje działające na rzecz osób z trudnościami w porozumiewaniu się w Polsce i na świecie – prezentacja.

Grupy użytkowników wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się – prezentacja, warsztat, film.

17.30 – 19.00 

Charakterystyka systemów AAC. Wybór systemu w zależności od kompetencji dziecka – prezentacja, analiza przypadków.

Projekcja filmu przedstawiająca historię życia osoby niemówiącej.

 

Program – II dzień

9.00 – 10.30  

Studium przypadku dziecka w stanie minimalnej świadomości.

Komunikacja w oparciu o sygnały płynące z ciała – prezentacja, film.

10.45 – 12.15  

Diagnoza funkcjonalna dziecka niemówiącego. Ocena kompetencji komunikacyjnych – prezentacja, warsztat, film.

12.30 – 14.00   

Od czego zacząć pracę nad komunikacją dziecka – warsztat.

Sprawczość komunikacyjna – warsztat, film.

Naprzemienność w interakcji – film.                  

Zasady tworzenia indywidualnego systemu komunikacji – prezentacja.   

 

 

PECS – poziom I szkolenie certyfikowane

Warszawa 10-11.12.2016

we współpracy z Pyramid Consultants of Poland

PECS służy do szybkiego nauczania umiejętności porozumiewania się osób, które nie posiadają funkcjonalnej mowy. PECS promuje komunikację w różnorodnych sytuacjach społecznych. Trening w PECS zaczyna się od nauki spontanicznego proszenia o pożądane rzeczy, a później przechodzi w kierunku nauki dodatkowych funkcji porozumiewania się takich, jak odpowiadanie na pytania oraz komentowanie. Wśród dzieci w wieku przedszkolnym z autyzmem i innymi zaburzeniami notuje się duży odsetek dzieci, które nabywają niezależną mowę. Po szkoleniu uczestnicy wyjdą z pełnym zrozumieniem, jak skutecznie wprowadzać PECS u osób z autyzmem, innymi pochodnymi zaburzeniami rozwojowymi i/lub ograniczonymi umiejętnościami porozumiewania się.

Czego się dowiesz:

 • poznasz kluczowe komponenty do stworzenia i zaprojektowania skutecznego środowiska edukacyjnego
 • poznasz różne strategie tworzenia wielu okazji do komunikacji
 • poznasz zależność między PECS a tradycyjnymi metodami szkolenia w zakresie komunikacji
 • jak wprowadzić wszystkie sześć faz PECS przy wykorzystaniu behawioralnej orientacji analitycznej
 • kryteria przejścia z PECS do innej metody komunikacji

 

 

DIETA JAKO ISTOTNY ELEMENT TERAPII AUTYZMU

Warszawa – 22.10.2016, czas trwania 5h

Prowadząca: mgr dietetyki medycznej Ewa Jagodzińska

 • Wpływ prawidłowego żywienia na rozwój psychofizyczny dziecka
 • W jaki sposób spożywane pokarmy mogą wpływać na funkcjonowanie dziecka z autyzmem?
 • Diety wykluczeniowe – czy słuszne w każdym przypadku?
 • Najczęściej spotykane dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego
 • Alergie, nadwrażliwości i nietolerancje pokarmowe
 • Badania, które warto wykonać przed wprowadzeniem zmian w diecie
 • Umiejętny dobór i zastosowanie suplementów diety
 • Możliwy wpływ konkretnych substancji dodatkowych na funkcjonowanie dziecka
 • Najczęściej popełniane błędy w żywieniu dzieci
 • Korzyści, jakie może przynieść właściwie dobrane do indywidualnych potrzeb dziecka postępowanie dietetyczne

 

 

TERAPIA RĘKI – I stopień

Warszawa – 21.01 – 22.01.2017

Sobota  9.00 -18.00

9.00 – 9.15 Powitanie, przedstawienie planu szkolenia. 9.15 – 11.00 Podstawy rozwoju ruchowego człowieka. Ocena rozwoju ruchowego dziecka w zakresie dużej motoryki. Wprowadzenie do anatomii ręki. 11.00 – 12.00 Prawidłowa pozycja przy pracy stolikowej oraz propozycje modyfikacji. 12.00 – 12.30 Podział chwytów. Rozwój chwytu. 12.30 – 13.15 Przerwa obiadowa 13.15 – 14.30 Rozwój chwytu pisarskiego.  14.30 – 16.00 Rozwój umiejętności manipulacyjnych. 16.00 – 16.15 Przerwa kawowa 16.15 – 17.30 Analiza czynności w zakresie prawidłowego i nieprawidłowego chwytu. 17.30 – 18.00 Dostosowanie narzędzi oraz sprzętu do indywidualnych potrzeb dziecka.

Niedziela  9.00-15.00

9.00 – 10.30 Warsztaty w zakresie analizy czynności chwytu. 10.30 – 12.00 Ocena koordynacji wzrokowo- ruchowej w rozwoju motoryki małej. 12.00 – 12.30 Przerwa kawowa 12.30 – 14.00 Postępowanie terapeutyczne w zakresie nieprawidłowego chwytu. 14.00 – 14.30  Przedstawienie modelu SHM©.  14.30 – 15.00  Podsumowanie szkolenia, rozdanie certyfikatów.  

Agnieszka Żychowicz Z wykształcenia fizjoterapeutka  i oligofrenopedagog. Od wielu lat pracuje jako terapeutka NDT –Bobath i SI z dziećmi z wyzwaniami w rozwoju: z zaburzeniami integracji sensorycznej, z uszkodzeniem układu nerwowego, ze spectrum  autyzmu i różnymi zespołami genetycznymi. Możliwości terapeutyczne wszechstronnego oddziaływania na umiejętności małej motoryki, a także związki pomiędzy małą a dużą motoryką  są od dawna ważnym obszarem jej zainteresowań. 

Klaudia Piotrowska-Madej Ukończyła pedagogikę terapeutyczną, oligofrenopedagogikę, neurologopedię, pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną. Specjalizuje się w terapii logopedycznej dzieci i młodzieży z wadami wymowy oraz z niepełnosprawnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem osób porozumiewających się za pośrednictwem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). Zajmuje się także tematyką wykorzystania w terapii logopedycznej oraz w terapii ręki różnych technologii np. ekranów dotykowych, układów sprzężonych kamer oraz urządzeń mobilnych typu tablet. 

Wnioskując z praktycznych doświadczeń, umiejętności wyniesionych z różnych szkoleń, a także studiując dostępną literaturę proponują model usprawniania małej motoryki, który nazwały Smart Hand Model. Proponowany model ma pomóc w rozwiązaniu trudności dziecka dzięki wsparciu poszczególnych sfer rozwojowych, po kolei i z rozwagą. Dzięki czemu każde dziecko systematycznie poprawia przyczyny nieprawidłowości. W efekcie chętnie podejmuje próby wykonywania dotąd trudnych, czasami nielubianych czynności. Zachęcone efektami takiego podejścia chcą propagować go wśród polskich dzieci, nauczycieli i terapeutów. W tym celu opisały Smart Hand Model w książce, która wkrótce zostanie wydana oraz przygotowały kurs „Diagnoza i terapia ręki u dzieci” na który serdecznie zapraszamy.  

 

AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE METODY POROZUMIEWANIA SIĘ

poziom zaawansowany

Warszawa – 22.04 – 23.04.2017

Prowadzące: mgr Jolanta Jaszczuk, mgr Iwona Stępniewicz 

Założenia i cele 1. Indywidualny system komunikacji. 2. Podstawowe strategie AAC. 3. Techniki wskazywania. 4. Dokonywanie wyboru w typowych sytuacjach. 5. Projektowanie tablic wyboru. 6. Wprowadzenie znaku. 7. Osobista pomoc komunikacyjna. 8. Projektowanie książki do porozumiewania się. 9. Czytanie uczestniczące – cechy dobrej książki, sposoby pracy z książką. 10. Włączenie osoby niemówiącej do działań w grupie rówieśniczej. 11. Zespołowe zajęcia komunikacyjne – Gadułka, kluby dyskusyjne. 12. Zajęcia socjoterapeutyczne "Spotkania z Tosią". 13. Współpraca z rodzicami. 14. Zasady tworzenia systemu AAC w placówce.

Szkolenia przeprowadzamy w naszej sali wykładowej lub w innym miejscu wskazanym przez szkołę czy organizację po uprzednim ustaleniu terminu.

PROWADZIMY SZKOLENIA WYJAZDOWE.

 

Kontakt

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą szkoleniową prosimy o zgłoszenia na adres szkolenia@centrum-terapii.pl.

 

Imię i nazwisko lub nazwa instytucji*

Adres email*

Numer telefonu*

Wybierz szkolenie*

Nazwa miasta*

*Wymagane pola

Dodatkowe uwagi, komentarz: