Stosowane metody terapii

Metody, którymi pracujemy w naszych gabinetach są zawsze dobierane stosownie do wieku i umiejętności pacjenta. Każde zajęcia są dokładnie przemyślane i realizowane według zamierzonego planu do osiągnięcia postawionych sobie w pracy celów. Cele te wynikają z dokładnej diagnozy zaburzeń, umiejętności i możliwości każdego pacjenta.

Wykorzystujemy między innymi:

  • metody stymulacyjne oparte na zabawie
  • ćwiczenia kształtujące słuch fonematyczny oraz prawidłową analizę i syntezę słuchową i wzrokową
  • alternatywne i wspomagające metody komunikacji tzw. AAC min. PECS, PCS, MAKATON
  • ćwiczenia usprawniające funkcje aparatu oddechowego i artykulacyjnego
  • metody oparte na łączeniu wzorców ruchowych z pojawieniem się dźwięków mowy
  • ustno-twarzowa terapia regulacyjna Castillo Moralesa oraz wszelkiego rodzaju masaże logopedyczne
  • profilaktyczne ćwiczenia i zabawy logopedyczne zapobiegające wadom wymowy i głos