Schizofrenia

Choroba afektywna dwubiegunowa
Marzec 17, 2012
Bezsenność
Marzec 17, 2012

Schizofrenia jest chorobą wielosystemową, definiuje się jako psychozę objawiającą się zaburzeniami postrzegania, bądź wyrażania rzeczywistości. Objawiają się one jako omamy słuchowe, nieprawidłowości w zakresie mówienia, halucynacje, urojenia, lęk lub zaburzenia myślenia. W dalszym etapie rozwoju choroby pojawiają się objawy: wycofanie z życia, ograniczenie inicjatywy, spłycenie emocji. Pacjenci ze schizofrenią często wycofują się z życia społecznego, mają problemy w kontaktach z otoczeniem, źle funkcjonują w warunkach stresu. Pojawiają się także zaburzenia myślenia, które utrudniają pracę bądź naukę.

Objawy predysponujące do wystąpienia schizofrenii często widoczne są już w dzieciństwie.

Wczesne sygnały ostrzegawcze schizofrenii to:

 • wycofanie, niechęć do spędzania czasu z rówieśnikami
 • utrata pamięci – zapominanie
 • zaburzenia percepcji związana z rozmiarami, kolorami
 • objawy paranoi: przekonanie, że wszyscy o tobie plotkują i robią różne rzeczy przeciwko/za twoimi plecami
 • nadmierne zainteresowanie religią, filozofią, okultyzmem
 • niespójne, nielogiczne lub irracjonalne argumenty
 • łatwość rozpraszania się, trudności z koncentracją
 • depresja
 • agresja, rozdrażnienie, lęk, drżenie glosu, drżenie rąk
 • brak aktywności
 • zaburzenia snu, odżywiania
 • nie dbanie o higienę osobistą
 • urojenia

Na przebieg choroby ma wpływ rodzaj podjętego leczenia, współpraca chorego oraz stosunek jego otoczenia i rodziny. Wyróżniamy schizofrenię paranoidalną, która objawia się wieloaspektowym i wielopłaszczyznowym systemem urojeń i halucynacjami. Towarzyszą jej często: niska samoocena, utrata sensu życia, poczucie wyobcowania, bezradności, osamotnienia, niski stopień przystosowania społecznego, otępienie, niespójność myślenia.

Leczenie schizofrenii obejmuje: farmakoterapię, psychoterapię i socjoterapię. Celem terapii jest zminimalizowanie objawów choroby, poprawienie samooceny pacjenta, jego funkcjonowania w społeczeństwie i świadomości choroby. Terapia schizofrenii w znacznym stopniu polepsza jakość życia pacjentów. Schizofrenia znacząco wpływa na całe środowisko osoby chorej, dlatego też terapii zazwyczaj  poddawani są nie tylko pacjenci, ale i ich otoczenie: rodzina i bliscy.

Komentarze są wyłączone.

Kontakt