Schizofrenia

Schizofrenia jest chorobą wielosystemową, definiuje się jako psychozę objawiającą się zaburzeniami postrzegania, bądź wyrażania rzeczywistości. Objawiają się one jako omamy słuchowe, nieprawidłowości w zakresie mówienia, halucynacje, urojenia, lęk lub zaburzenia myślenia. W dalszym etapie rozwoju choroby pojawiają się objawy: wycofanie z życia, ograniczenie inicjatywy, spłycenie emocji. Pacjenci ze schizofrenią często wycofują się z życia społecznego, mają problemy w kontaktach z otoczeniem, źle funkcjonują w warunkach stresu. Pojawiają się także zaburzenia myślenia, które utrudniają pracę bądź naukę.

Objawy predysponujące do wystąpienia schizofrenii często widoczne są już w dzieciństwie.

Wczesne sygnały ostrzegawcze schizofrenii to:

 • wycofanie, niechęć do spędzania czasu z rówieśnikami
 • utrata pamięci – zapominanie
 • zaburzenia percepcji związana z rozmiarami, kolorami
 • objawy paranoi: przekonanie, że wszyscy o tobie plotkują i robią różne rzeczy przeciwko/za twoimi plecami
 • nadmierne zainteresowanie religią, filozofią, okultyzmem
 • niespójne, nielogiczne lub irracjonalne argumenty
 • łatwość rozpraszania się, trudności z koncentracją
 • depresja
 • agresja, rozdrażnienie, lęk, drżenie glosu, drżenie rąk
 • brak aktywności
 • zaburzenia snu, odżywiania
 • nie dbanie o higienę osobistą
 • urojenia

Na przebieg choroby ma wpływ rodzaj podjętego leczenia, współpraca chorego oraz stosunek jego otoczenia i rodziny. Wyróżniamy schizofrenię paranoidalną, która objawia się wieloaspektowym i wielopłaszczyznowym systemem urojeń i halucynacjami. Towarzyszą jej często: niska samoocena, utrata sensu życia, poczucie wyobcowania, bezradności, osamotnienia, niski stopień przystosowania społecznego, otępienie, niespójność myślenia.

Leczenie schizofrenii obejmuje: farmakoterapię, psychoterapię i socjoterapię. Celem terapii jest zminimalizowanie objawów choroby, poprawienie samooceny pacjenta, jego funkcjonowania w społeczeństwie i świadomości choroby. Terapia schizofrenii w znacznym stopniu polepsza jakość życia pacjentów. Schizofrenia znacząco wpływa na całe środowisko osoby chorej, dlatego też terapii zazwyczaj  poddawani są nie tylko pacjenci, ale i ich otoczenie: rodzina i bliscy.