Psychoterapia

Jeszcze do niedawna problemy związane z psychiką były powodem stygmatyzacji społecznej – dziś, kiedy wiele osób ze świata kultury i sztuki mówi głośno o swojej walce z uzależnieniem, depresją czy anoreksją, wizyta u psychoterapeuty przestała być tematem tabu, a stała się naturalnym krokiem do rozwiązania wielu dręczących problemów.

Psychoterapia pomaga w leczeniu wielu zaburzeń i problemów między innymi takich, jak: depresja, nerwice, fobie, stres, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania (np. anoreksja, bulimia) czy uzależnienia.

Psychoterapia skierowana jest także do tych osób, które czują, że ich dotychczasowe zachowania czy relacje nie są satysfakcjonujące. Ich problem nie jest konkretny, ale czują że pojawiają się sytuacje, z którymi trudno jest im się uporać.

Liczba dolegliwości w których jesteśmy w stanie pomóc Państwu jest długa i obejmuje zarówno problemy związane z naturalnym cyklem życia człowieka, jak depresja poporodowa, czy menopauza, jak i te powstałe w wyniku trudnych doświadczeń jak kłopoty w związkach partnerskich, problemy seksualne, ciężka choroba, śmierć osoby bliskiej, utrata pracy czy chroniczne zmęczenie.

W Centrum Terapii PROMITIS udzielamy wsparcia dla osób doświadczających:

 • lęku i niepokoju
 • depresji
 • trudności w związkach
 • trudności w nawiązywaniu relacji społecznych
 • nerwic
 • utraty bliskiej osoby
 • stresu
 • ataków paniki
 • problemów w pracy
 • zaburzeń odżywiania
 • fobii
 • problemów z akceptacją samego siebie
 • trudności w godzeniu się z sytuacją życiową
 • obniżonego poczucie własnej wartości
 • trudności w podejmowaniu decyzji
 • natręctw
 • uzależnień
 • problemów wychowawczych
 • kryzysów rodzinnych
 • zaburzeń natury seksualnej

Jeśli ktoś z Państwa ma wątpliwości co do tego, czy to co czuje, myśli i przeżywa jest oznaką normalnych i adekwatnych emocji i zachowań, czy też może poza te ramy wykracza, zapraszamy na spotkanie z naszymi specjalistami, którzy pomogą Państwu znaleźć najlepsze dla Was rozwiązanie.

W naszych placówkach możecie Państwo skorzystać z terapii w następujących nurtach:

 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna – główny nacisk kładziony jest na eliminowanie szkodliwych zachowań i naukę właściwych, a nie analizę wewnętrznych przeżyć. Terapia skupia się na problemach bieżących, mniejsze znaczenie przywiązuje do wydarzeń z przeszłości. Ma formę treningu – psychoterapeuta pełni rolę nauczyciela, a pacjent – ucznia. Jest raczej krótkoterminowa i ma zastosowanie w konkretnych, ściśle określonych przypadkach.

 • Podejście poznawcze za przyczynę błędnych zachowań uważa się złe nawyki myślowe i nieprawidłową interpretację rzeczywistości. W psychoterapii poznawczej drogą do wyeliminowania problemu jest zmiana sposobu myślenia.

 • Psychoterapia psychoanalityczna to najstarsza metoda psychoterapii, opracowana przez Zygmunta Freuda. U jej podłoża leży przeświadczenie, że przyczyną problemów jest konflikt wewnętrzny pomiędzy podświadomością a uświadomionymi myślami i emocjami oraz zaburzenia wczesno-dziecięce. Leczenie polega na dotarciu do ukrytych w podświadomości popędów i usuwaniu mechanizmów obronnych, które je blokują.

 • Psychoterapia systemowa zakłada, że każdy człowiek jest częścią jakiegoś systemu, z których najważniejszym jest system rodzinny, a problemy powstają wskutek zaburzeń w jego funkcjonowaniu. Najczęściej w tego typu terapii wymagane jest uczestnictwo osób, z którymi pacjent ma nieprawidłowe relacje, a celem jest zmiana tych relacji. Postawa psychoterapeuty w tego typu terapii jest bardzo aktywna, udziela ona wielu rad, zaleca konkretne ćwiczenia, uczy prawidłowego komunikowania się.

 • Terapia Gestalt to sposób prowadzenia terapii oparty na dialogu między terapeutą a klientem. Rolą terapeuty jest pomaganie klientowi w odkryciu jego autentycznych potrzeb, pragnień i emocji, w budowaniu własnego systemu wartości oraz integracji różnych aspektów osobowości. Celem terapii jest uświadomienie przez klienta własnych wyborów oraz wzięcie pełnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

 • Podejście integratywne ujmuje człowieka jako integralną całość funkcjonującą w wielu aspektach: biologicznym, behawioralnym, emocjonalnym, poznawczym, interpersonalnym, egzystencjalnym i systemowym. Integruje różne podejścia – wielość stosowanych technik zaczerpniętych z różnych kierunków psychoterapeutycznych pozwala na dostosowanie sposobu terapii do sposobu myślenia i działania klienta.

 • Psychoterapia psychodynamiczna – praca z pacjentem koncentruje się na wewnętrznych konfliktach emocjonalnych, wynikających z nieprawidłowego rozwoju osobowości, którego źródła tkwią w dzieciństwie. Psychoterapeuta jest tu raczej słuchaczem, naprowadza pacjenta na wydobycie pamięci określonych wspomnień.