Psychoterapia rodzin i par

Zaburzenia pożądania seksualnego
Marzec 17, 2012
Twórczy rozwój rodziny- warsztaty dla dzieci i rodziców
Marzec 17, 2012

Psychoterapia rodzinna (par, małżeńska) jest taką formą terapii, w której udział bierze najczęściej cała rodzina. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstawanie zaburzenia. Jednym z podstawowych celów tej formy pomocy jest stworzenia warunków dla pozytywnego rozwoju całego systemu rodzinnego. W cyklicznych spotkaniach u psychoterapeuty (co 2-3 tygodnie) uczestniczy rodzina, para lub małżeństwo.

Metoda pracy stosowana przeważnie, gdy w rodzinie:

  • dziecko ma objawy i dolegliwości, których podłoże medyczne zostało przez lekarzy wykluczone lub leczone, a mimo to jest agresywne lub skrajnie nieśmiałe, boi się chodzić do szkoły, ucieka z domu, podjęło próbę samobójczą, cierpi na zaburzenia jedzenia;
  • tracicie kontakt i kontrolę nad dziećmi wchodzącymi w okres dojrzewania;
  • dorosłym dzieciom trudno jest opuścić dom, zaangażować się w trwałe związki;
  • dziecko (małe lub duże) przeżyło uraz i nie wiecie, w jaki sposób się nim dobrze zaopiekować;
  • rodzina przeżyła stratę spowodowaną chorobą lub śmiercią;
  • wychowujecie dziecko przewlekle chore i potrzebujecie wsparcia jako para rodzicielska by poradzić sobie z tym wyzwaniem;
  • członkom rodziny trudno się porozumieć (powtarzające się konflikty i nieporozumienia, które niszczą rodzinę);
  • myślicie o rozwodzie, ale chcielibyście podjąć próbę ratowania tego związku;
  • dostrzegacie, że oddaliliście się od siebie, bliskość, która kiedyś pozwalała czuć się wyjątkowym w towarzystwie z ukochana osobą nie daje już radości, satysfakcji.

Komentarze są wyłączone.

Kontakt