Psychiatra dziecięcy Kraków, Wrocław

Psychiatra dziecięcy diagnozuje oraz leczy zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży. Celem jest terapia i leczenie w chwili, gdy okazuje się, że problemy dziecka przekraczają zakres pomocy psychologicznej. Do postawienia pełnej i rzetelnej diagnozy konieczne jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu osobistego i rodzinnego dotyczącego dziecka. Zazwyczaj nie jest to tylko jedno spotkanie. Zdarza się również, że lekarz psychiatra prosi o wykonanie dodatkowych badań dających pełen obraz tego, co dzieje się ze zdrowiem dziecka.

Psychiatria dzieci i młodzieży obejmuje szerokie spektrum problemów natury psychicznej. Najczęstszą przyczyną konsultacji u psychiatry dziecięcego są:

  • zaburzenia lękowe (m.in. fobie, nerwica natręctw, zaburzenia konwersyjne)
  • zaburzenia zachowania
  • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD)
  • upośledzenia umysłowe
  • całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, Zespół Aspergera)
  • zaburzenia nastroju (depresje, zaburzenia afektywne dwubiegunowe)
  • zaburzenia psychotyczne (m.in. schizofrenia).
Psychiatra dziedzięcy Kraków, psychiatra dziedzięcy Wrocław

Zaburzenia psychiczne najskuteczniej leczone są psychoterapią wspomaganą  farmakologicznie. Psychiatra dzieci i młodzieży współpracuje z innymi specjalistami np. psychologiem dziecięcym, pedagogiem specjalnym, terapeutą EEG Biofeedback i neurologopedą. Ma to na celu kompleksową, skuteczną i pełną terapię. Nasi psychiatrzy dziecięcy posiadają doświadczenie w pracy zarówno z małymi dziećmi, dziećmi w wieku szkolnym i młodzieżą.

W Centrum Terapii PROMITIS lekarz psychiatra dziecięcy wchodzi również w skład zespołu diagnozującego zaburzenia ze spektrum autyzmu.

 

Informacje o placówkach

Psychiatra dziecięcy Kraków

ul. Grottgera 1 lok. 3, kod: 30-035

ul. Dobczycka 20, kod: 30-620

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj

Psychiatra dziecięcy Wrocław

ul. Kościuszki 108 a lok.11; kod: 50-441

ul. Kryniczna 37; kod: 51-213

Najlepszy psychiatra dziecięcy Wrocławtutaj znajdą Państwo szczegółowe informacje kontaktowe !