Neurologopedia

Kompetencje związane z mową – zdobywamy i rozwijamy od momentu urodzenia i tak przez całe życie. Zdarza się jednak czasem tak, że w wyniku jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, urazu mechanicznego, guza mózgu, udaru – nabyte umiejętności mowy niestety zanikają. Dotyczy to zarówno dorosłych jak i dzieci. Zdarza się to także, w wyniku chorób często związanych ze wiekiem starczym lub innych np. stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsona, mowa chorych się zmienia – przestaje być wyraźna, płynna, zrozumiała. Mają problemy z przypominaniem sobie słów, układaniem słów w odpowiedniej kolejności w z zdaniu, ale także z rozumieniem mowy bliskich.

Rolą neurologopedy jest niesienie pomocy tym, którzy na skutek rożnych przyczyn nie nabyli lub utracili zdolności komunikacyjne. Stara się pomóc również tym, dla których porozumiewanie się z ludźmi za pomocą języka jest źródłem lęku i frustracji.

Terapia neurologopedyczna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb, możliwości i oczekiwań pacjenta.

W ramach terapii mowy zajmujemy się pacjentami z afazją, dyzartrią, dyspraksją i dysfonią doświadczającymi trudności m. in. z odpamiętywaniem słów lub ich artykułowaniem, konstruowaniem zdań, rozumieniem mowy , pisaniem, czytaniem czy liczeniem.