Nerwica

Zaburzenia nerwicowe to szeroka kategoria zaburzeń psychicznych, do których należą między innymi fobie, zaburzenia lękowe oraz zaburzenia związane z przystosowaniem się. Ich przyczyny to najczęściej kombinacja wymagań społecznych, traumatycznych przeżyć oraz czynników biologicznych.

Przyczyny nerwicy są złożone, tkwią w samym człowieku, mogą to być m. in. problemy rodzinne, szkolne, zawodowe, środowiskowe. Wśród nich są np. zjawiska patologiczne w otoczeniu pacjenta, deficyt opieki rodzicielskiej, traumatyczne wydarzenia, nieodreagowane urazy czy nieuświadomione konflikty wewnętrzne, dysonans pomiędzy możliwościami danej osoby a jej dążeniami, jej zamierzeniami a oczekiwaniami ze strony społeczeństwa. Nerwica doskwiera często ludziom poddawanym presji i tym, którzy nie potrafią sobie radzić z takimi sytuacjami. Związane jest to z indywidualną wrażliwością na działanie stresów, mniejszą odpornością na trudności życiowe, wczesnodziecięcymi doświadczeniami, które pozostawiły bolesne wspomnienia.

Zaburzenia nerwicowe przejawiają się w sferach postrzegania, przeżywania, myślenia, zachowania. Objawy towarzyszące nerwicom to: zaburzenia somatyczne (bóle głowy, żołądka, serca, drżenie kończyn, drżenie ciała, parcie na pęcherz moczowy, zaburzenia wzroku, słuchu, równowagi, zaburzenia seksualne, nadmierne pocenie się, czerwienienie), nieprawidłowości w zakresie funkcji poznawczych (problemy z koncentracją, natręctwa ruchowe, osłabienie pamięci), zaburzenia emocji (lęki, apatia, poirytowanie, rozchwianie emocjonalne, przygnębienie, zaburzenia snu, znużenie, wybuchowość).

Osoby z zaburzeniami nerwicowymi charakteryzuje:

  • podwyższony poziom niepokoju
  • niski próg frustracji
  • zawyżone aspiracje
  • skupienie na sobie
  • poczucie mniejszej wartości
  • brak akceptacji siebie
  • poczucie krzywdy
  • niechęć do samoanalizy
  • lęk przed oceną
  • trudności w relacjach z innymi ludźmi

Nerwice leczy się objawowo, przede wszystkim farmakologicznie: farmaceutyki łagodzą objawy nerwicowe, są przydatne zwłaszcza w trudnych sytuacjach życiowych, stanowią również pomoc przy działaniach psychoterapeutycznych.

W przypadku dłużej utrzymujących się objawów warto poddać się psychoterapii. Odpowiednio przeprowadzona umożliwia rozpoznanie przez pacjenta przyczyn zachowań nerwicowych i konstruowanie nowych form funkcjonowania, pozwala wrócić do równowagi psychicznej, odzyskać spokój, wiarę w siebie i w ludzi oraz poczucie większych możliwości życiowych.

Działania psychoterapeutyczne mają na celu nauczenie  nowych wzorców reagowania i pozbycia się zaburzeń percepcji. Świadomość przyczyn pojawienia się nerwic zmienia stosunek do własnych doświadczeń i umożliwia na nowo rozpoznanie swych mocnych i słabych stron oraz poczucia większych możliwości życiowych.

Możemy skutecznie pomóc odzyskać równowagę emocjonalną. Zapraszamy.