Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Szkolenie w dniach 25.02-26.02.2017 w Warszawie

Nazwa metody „Ruch Rozwijający” wyraża główną ideę metody tj. posługiwanie się ruchem
jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego
rozwoju. System ćwiczeń w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka i ma na
celu stworzenie dziecku okazji do: poznawania własnego ciała, usprawniania motoryki,
doświadczania poczucia własnej siły, sprawności i w związku z tym poznawania własnych
możliwości ruchowych. Dziecko poznając swoje ciało , swe możliwości, zwiększa zaufanie do
siebie samego, czuje się bezpieczniej, pewniej , chętniej podejmuje inicjatywę, wchodzi w
pozytywne relacje z innymi . Będąc zaś w grupie poszerza i wzbogaca doświadczenia
społeczne, uczy się zasad współżycia i współdziałania.
Zajęcia będą prowadzone w grupach 4-5 osobowych.
Zajęcia będą prowadzone przez panią mgr Małgorzatę Mroziak, licencjonowaną trenerkę
Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Mgr Małgorzata Mroziak
– od roku 2000 licencjonowany trener Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki
Sherborne ( certyfikat nr 49) i aktywny działacz Interantional Sherborne Foundation,
– pierwszy w Polsce licencjonowany analityk ruchu Rudolfa Labana (CMA- Certified
Movement Analyst), Laban Institute of Movement Studies, New York, USA, 2012
– specjalista TEACCH- praca z osobami autystycznymi- Uniwersytet Północnej Karoliny
2014
– pasjonat Ruchu Rozwijającego praktykujący od 20 lat prowadzący zajęcia z dziećmi i
młodzieżą zdrową jak również z osobami z zaburzeniami emocjonalno- społecznymi
oraz różnym rodzajem niepełnosprawności,
– stypendystka programu East Central European Scholarship Program w zakresie
Educational Leadership-pedagogika specjalna i integracyjna realizowanego na
Georgetown University i George Washington University w Waszyngtonie DC, USA
– logopeda dyplomowany, Uniwersytet Gdański

CENA:

550 zł
Cena obejmuje serwis kawowy, drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe w formie papierowej, imienne zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.
Płatność przelewem w terminie max 7 dni przed datą szkolenia.

Podczas szkolenia będzie można nabyć kompendium wiedzy na temat Ruchu Rozwijajacego napisane przez wieloletnią współpracowniczkę i przyjaciółkę Weroniki Sherborne, współzalożycielkę Interanational Sherborne Foundation
panią Cindy HIll "Komunikacja poprzez ruch, Ruch Rozwijajacy Sherborne dazenie do poszerzania perspektyw" w cenie 40zł.

LOKALIZACJA:

Warszawa, ul. Wileńska 18 lok. U-7 (wejście od Al. Solidarności) 
sobota 25.02 godz. 8:30-18:30
niedziela 26.02 godz. 8:00-15:00

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia na adres szkolenia@centrum-terapii.pl 
lub pod numerem telefonu 534 953 976.