Stres pourazowy

stres pourazowyZespół stresu pourazowego (PTSD) to rodzaj zaburzenia lękowego. Może pojawić się w następstwie doświadczenia zdarzenia, które powoduje zagrożenie życia lub zdrowia nas samych lub kogoś z otoczenia. Jest to opóźniona lub przedłużona reakcja – początek zaburzenia pojawia się po okresie uśpienia.

 

Przebieg ma zmienny charakter, ale w większości przypadków można oczekiwać ustąpienia objawów.

 

Oferujemy profesjonalną pomoc psychologiczną w przypadku nagłych, niespodziewanych i trudnych do pogodzenia się zdarzeń, takich jak:

 • utrata bliskiej osoby
 • rozwód, separacja, rozstanie, zdrada
 • utrata pracy
 • przemoc fizyczna, napaść, przemoc psychiczna
 • przemoc na tle seksualnym
 • wypadek, katastrofa
 • znaczne pogorszenie stanu zdrowia
 • inne stresujące wydarzenie, które spowodowało traumę.

 

Pomoc w przezwyciężeniu skutków traumy pozwoli pacjentowi spojrzeć na nowo na wydarzenie kryzysowe, dokonać innej oceny zdarzeń, pomoże także wykorzystać nowe środki zmagania się z kryzysem. Terapia spowoduje, że pacjent będzie mógł otworzyć się na inne rozwiązania, a także wskaże możliwość wykorzystania kryzysu dla rozwoju osobistego.

Terapia stosowana jest w każdej sytuacji, w której osoba poddająca się terapii ma do czynienia ze skrajnie silnym stresem, np. śmierć bliskiej osoby, gwałt, napad, uczestnictwo w wypadku lub katastrofie itp.

 

Centrum Terapii Promitis oferuje profesjonalną pomoc psychologiczną w przypadku nagłych, niespodziewanych i trudnych do pogodzenia się zdarzeń, takich jak:

 • utrata bliskiej osoby
 • rozwód, separacja, rozstanie, zdrada
 • utrata pracy
 • przemoc fizyczna, napaść, przemoc psychiczna
 • przemoc na tle seksualnym
 • wypadek, katastrofa
 • znaczne pogorszenie stanu zdrowia
 • inne stresujące wydarzenie, które spowodowało traumę w życiu Klienta.

 

Pomoc w przezwyciężeniu skutków traumy pozwoli pacjentowi spojrzeć na nowo na wydarzenie kryzysowe, dokonać innej oceny zdarzeń, pomoże także wykorzystać nowe środki zmagania się z kryzysem.

Terapia spowoduje, że pacjent będzie mógł otworzyć się na inne rozwiązania, a także wskaże możliwość wykorzystania kryzysu dla rozwoju osobistego.

Terapia stosowana jest w każdej sytuacji, w której osoba poddająca się terapii ma do czynienia ze skrajnie silnym stresem, np. śmierć bliskiej osoby, gwałt, napad, uczestnictwo w wypadku lub katastrofie itp.