Konsultacje dla rodziców

Oferujemy indywidualne konsultacje dla rodziców/opiekunów osób z Zespołem Aspergera.

Konsultacje mają na celu pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, szukaniu strategii radzenia sobie z trudnymi zachowaniami ich dzieci.

Konsultacja prowadzona jest przez psychologa i trwa 1h.

Ilość konsultacji i jej cel ustalane są z rodzicami indywidualnie  na pierwszym spotkaniu.