Intensywna terapia pakietowa

Diagnoza autyzmu i zespołu Aspergera
Marzec 17, 2012
Tryb terapii konsultacyjnej
Marzec 17, 2012

Program terapeutyczny dla dzieci z autyzmem w zależności od wybranego pakietu obejmuje:

  • 5 lub 10 godzin terapeutycznych tygodniowo
  • możliwość ustalenia zajęć w pakiecie indywidualnym
  • konsultacje dla rodziców 1h na 2 tygodnie

Każde dziecko będące pod opieką PROMITIS ma swojego terapeutę prowadzącego, który jest odpowiedzialny za stworzenie indywidualnego planu terapii dostosowanego do potrzeb dziecka. Terapeuta prowadzący monitoruje proces terapeutyczny jest w stałym kontakcie z resztą zespołu pracującego z danym dzieckiem.

Zajęcia prowadzone są przez psychologów, pedagogów, terapeutów integracji sensorycznej, logopedów z doświadczeniem w terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Bardzo ważnym elementem terapii jest współpraca z rodziną dziecka.
Dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania konsultacyjne, w czasie których terapeuta wraz z rodziną dziecka omawia przebieg procesu terapeutycznego oraz ustala kolejne cele terapeutyczne.

Komentarze są wyłączone.

Kontakt