Fale mózgowe

Zarówno częstotliwość fal mózgowych, jak i ich amplituda, jest zależna od czynności, jakie człowiek wykonuje w danej chwili. Dane fale charakteryzują określone stany świadomości:

Delta (1-4 Hz)
– pojawiają się w czasie głębokiego snu, kiedy nic się nie śni i śpiący znajduje się w pełnej nieświadomości, w tym właśnie czasie organizm regeneruje się,
– dzięki treningowi tych fal, uzyskuje się bardzo głębokie odprężenie oraz senność.

Theta (4-7 Hz)
– towarzyszą nam zwykle przez większą część snu, pozwalając na przyswojenie i utrwalenie nowo nabytej wiedzy
– świadomość charakterystyczna dla głębokiej medytacji i koncentracji, intensywnego myślenia, wizualizacji, stan, w którym mamy dostęp do całej pamięci naszego mózgu,
– zapanowanie nad tymi falami usprawnia proces uczenia się, zwiększa kreatywność, pozwala na odzyskiwanie materiału ukrytego w nieświadomości, redukuje stres, pobudza intuicję oraz percepcję pozazmysłową.

Alfa (8-11 Hz)
– pojawiają się w stanie czuwania z relaksem, tożsame ze stanem w którym znajdujemy się zawsze na krótko przed zaśnięciem i zaraz po przebudzeniu, zwykle przy zamkniętych oczach, a także w chwilach głębokiego zamyślenia lub skupienia (posiadamy wtedy pełny dostęp do obydwu półkul mózgowych, co znacznie wspomaga wizualizację, wyobraźnię, ułatwia przyswajanie wiedzy oraz zwiększa kreatywność)
– częstotliwość charakteryzująca wewnętrzne poziomy aktywności umysłowej, spokój, odpoczynek, pozytywne myślenie, inspirację, twórczość, przyśpieszone gojenie, koncentrację, lepsze przyswajanie materiału, pamięć, percepcję pozazmysłową,

Fale Beta (13-30 Hz)
SMR – fale sensomotoryczne, fale czuciowo – ruchowe (13-15 Hz)
– wzmacnianie tych fal podwyższa zdolność organizmu do zachowania homeostazy,
– fale te odpowiadają za aktywność umysłową, koncentrację uwagi,
– niska amplituda tych fal może objawiać się brakiem zdolności skupienia uwagi, wysoka dużą czujnością i wyciszeniem,
– terapia to przede wszystkim uporządkowanie deficytów uwagi.
Beta 1 (15-18 Hz)
– stan najwyższego skupienia umysłu, ułatwia w sposób szybki i logiczny rozwiązywać zadania
i pracować z pełną uwagą,
– trening zwiększa umysłowe zdolności, usprawnia koncentrację, pamięć oraz pomaga
w panowaniu nad emocjami,
– pomaga w przygotowaniach do egzaminów, zawodów sportowych, olimpiad i występów publicznych.
Beta 2 (powyżej 18-30 Hz)
– podwyższone stany emocjonalne, takie jak zdenerwowanie, irytacja, ekscytacja powiązane jednocześnie z bardzo dobrą działalnością umysłową w zakresie planowania, pozwiązywania faktów, czy obliczeń matematycznych,
– hamowanie nasilenia tej fali sprzyja wyciszeniu organizmu, zmniejszeniu napięcia