Dzieci i młodzież szkolna

Dzieci i mlodzież szkolnaWiek szkolny jest to okres między dzieciństwem, które jest czasem zabawy i swobody, a adolescencją. Między 6 a 12 rokiem życiem dziecko wkracza w świat szkoły, który dla części dzieci stanowi zbiór zupełnie nowych reguł, zasad, do których trzeba się dostosować, czyli zapanować nad chęcią robienia tego, co się chce i zrezygnować z zabawy na czas nauki. Dla części dzieci ramy, które proponuje system szkolny, mogą stanowić duże wyzwanie i trudność w ich zaakceptowaniu. W związku z tym mogą pojawiać się różnego rodzaju problemy przybierające formę łamania zasad czy też lęku separacyjnego.

Okres dorastania jest jedynym okresem w życiu człowieka dającym tak wiele możliwości i zarazem tak podatnym na zagrożenia. Z jednej strony jest to czas intensywnego rozwoju i osiągania dojrzałości społecznej, a z drugiej okres większej podatności na niekorzystne wpływy środowiska. Jest to swojego rodzaju przejście z bycia dzieckiem w kierunku stawania się dorosłym i określania własnej tożsamości.

To okres trudny zarówno dla osoby dojrzewającej, jak i dla rodzica. Czasem bardzo trudno nadążyć za tym, co się dzieje z dorastającym człowiekiem i dodatkowo adekwatnie to odczytać. Rodzice stają przed dylematem, czy nietypowe zachowania potraktować to jako coś poważnego, czy uznać za naturalny objaw wieku dojrzewania.

Pomagamy dzieciom i młodzieży mającym kłopoty z:

  • konfliktami w rodzinie
  • problemami w szkole (gdy istnieją nieprawidłowe relacje z rówieśnikami i nauczycielami, przemoc, zachowania agresywne, fobia szkolna)
  • problemem niskiej samooceny, samotności, nieśmiałości
  • niedostosowania społecznego
  • autoagresji
  • uzależnień
  • zaburzenia jedzenia
  • zaburzeń w sferze seksualnej

 

Polecamy również