Diagnoza i terapia osób z autyzmem

Diagnoza i terapia osób z autyzmem.

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną kryteria diagnostyczne autyzmu, omówiony zostanie sposób przeprowadzania diagnozy oraz narzędzia diagnostyczne w niej wykorzystywane. Szkolenie dostarczy również informacji o metodach terapeutycznych stosowanych w pracy z osobami z autyzmem.

Oprócz części wykładowej w trakcie szkolenia przewidziane są również warsztaty.

Szkolenie jest przeznaczone dla terapeutów pracujących z osobami z autyzmem.

Szkolenie trwa 1 dzień.

Koszt szkolenia 200 zł + 23% VAT

Więcej informacji – prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@centrum-terapii.pl