Depresja

Depresja

jest stanem psychicznym, w którym chory ma głębokie poczucie braku sensu życia i postrzega świat w szarych barwach, czuje się ”pusty”, nic mu się nie chce, na nic nie ma sił, ma poczucie, że jest wszystkiemu winien. Depresja zwykle rozwija się wolno i niepostrzeżenie. Stopniowo obniża się nastrój, człowiek staje się coraz mniej aktywny, niechętnie nawiązuje kontakt z otoczeniem. Najczęściej unika innych, zamyka się w sobie, szuka samotności.

 

Depresji towarzyszą objawy:

 • smutek lub ”uczucie pustki”
 • zaburzenia snu
 • poczucie zmęczenia
 • ospałość
 • zaburzenia apetytu
 • trudności z jasnym myśleniem, skupieniem uwagi, podejmowaniem decyzji
 • utrata zainteresowania dla zajęć, które kiedyś sprawiały przyjemność
 • lęk i/lub ataki paniki
 • obsesyjne drążenie bolesnych doświadczeń i myśli
 • urojenia prześladowcze
 • urojenia winy
 • samoobwinianie
 • wyolbrzymianie problemów
 • poczucie winy i bezradności
 • obniżone poczucie własnej wartości
 • brak nadziei, niepokój i/lub drażliwość
 • myśli o śmierci lub samobójstwie

Przy objawach depresji utrzymujących się powyżej dwóch tygodni, najlepiej zgłosić się do lekarza psychiatry.

Depresja jest chorobą, którą można wyleczyć, skrócić jej przebieg i objawy przez zażywanie odpowiednio dobranych leków przeciwdepresyjnych i psychoterapii. Leczenie depresji polega na właściwym rozpoznaniu i ocenie głębokości depresji, a następnie ustaleniu właściwej terapii. Objawy depresji zmniejszają się zazwyczaj w ciągu kilku tygodni.

Nieodpowiednio leczona depresja prowadzi do uzależnień, najczęściej od alkoholu, leków uspakajających, nasennych lub przeciwbólowych. Negatywnym skutkiem jest zaburzone funkcjonowanie w społeczeństwie, a zwłaszcza w rodzinie, zaburzenia związane z działaniem organizmu, czyli choroby układu krążenia, pokarmowego, infekcje i nowotwory.

Najważniejsze w terapii depresji, to mówić o chorobie otwarcie, nie zamykać się w sobie, szukać pomocy u lekarza psychiatry. Należy pamiętać, że depresja choć dotyka coraz więcej osób, często aktywnych i pełnych życia, nie jest wyrokiem – możliwe jest skuteczne leczenie depresji. Zapraszamy.