Cennik Warszawa

Cennik Warszawa

Konsultacja psychologiczna dorośli 50 min. 140 zł
dzieci 50 min. 150 zł
Psychoterapia dorośli 50 min. 140 zł
dzieci 50 min. 150 zł
Terapia rodzin/par 60 min. 180 zł
90 min. 200 zł
Konsultacja seksuologiczna indywidualna 60 min 130 zł
Konsultacja seksuologiczna dla pary 60 min 200 zł
Trening Umiejętności Społecznych dzieci konsultacja wstępna 60 zł
trening 90 min. 85 zł
Konsultacja psychiatryczna – dorośli pierwsza wizyta 45-60 min. 220 zł
kolejne wizyty 20-30 min. 170 zł
w języku angielskim/rosyjskim 250 zł
Konsultacja psychiatryczna – dzieci 60-90 min. 200 -280 zł
Wydanie zaświadczenia (np. do ZUS, adopcji itp) / opinia psychologiczna doliczane do ceny wizyty od 100 zł
Wydanie kopii dokumentacji medycznej bezpłatne
Neurolog dziecięcy ok. 30 min. 170 zł
Zaświadczenie od neurologa o stanie zdrowia, np. do orzeczenia o niepełnosprawności doliczane do ceny wizyty 50 zł
Diagnoza w kierunku autyzmu i zespołu Aspergera 1200 zł
Konsultacja psychologiczna dla rodziców, którzy nie są pewni, czy powinni skorzystać z diagnozy w kierunku autyzmu i zespołu Aspergera 90 min. 150 zł
Terapia autyzmu i zespołu Aspergera 60 min. 150 zł
Diagnoza rozwoju SI 3 spotkania 300 zł
Terapia Integracji Sensorycznej (SI) 45 min. 95 zł
Terapia ręki 45 min. 95 zł
Rehabilitacja metodą VOJTY 30 min. 100 zł
Diagnoza pedagogiczna 220 zł
Terapia pedagogiczna (reedukacja) 45 min. 95 zł
Diagnoza funkcjonalna PEP-R 4-5 spotkań 450 zł
Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego IPET na podstawie diagnozy psychoedukacyjnej PEP-R 200 zł
Diagnoza ADHD 800 zł
Diagnoza trudności szkolnych i dysleksji wywiad 150 zł
cześć psychologiczna 220 zł
część pedagogiczna 220 zł
omówienie 150 zł
Diagnoza gotowości szkolnej diagnoza 370 zł
omówienie 150 zł
Logopeda – diagnoza dzieci, dorośli 60 min. 130 zł
Logopeda – terapia dzieci, dorośli 30-45 min. 80 zł
Logopedia z kinesiotapingiem 60 min 100 zł
Neurologopeda – terapia dzieci 30-45 min. 95 zł
Logopeda – terapia afazji 45 min. 80 zł
60 min. 100 zł
 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zajęcia BEZPŁATNE
EEG BIOFEEDBACK
EEG BIOFEEDBACK – diagnoza 60 min.
Terapia EEG BIOFEEDBACK 50-60 min.
Trening EEG BIOFEEDBACK – pakiet 10 sesji
Trening EEG BIOFEEDBACK – pakiet 15 sesji
Trening EEG BIOFEEDBACK – pakiet 20 sesji
Trening metodą Warnkego
Diagnostyka metodą Warnkego (w cenę wchodzi rozmowa z rodzicem i omówienie diagnostyki) 90 min.
Trening podstawowy Warnkego z terapeutą  do 60 min.
Trening podstawowy Warnkego z terapeutą – pakiet 10 sesji
Trening indywidualny z Brain Boy (w domu) 1 miesiąc
Podsumowanie terapii Warnkego (w cenę wchodzi opis i omówienie) 90 min.
Trening słuchowy Johansena
Diagnoza z audiometrem 2,5 godz. 300 zł
Diagnoza bez audiometru 2 godz. 190 zł
Trening słuchowy z płytą (indywidualnie opracowany program terapeutyczny) 160-190 zł
Wizyta kontrolna z audiometrem 90 min. 180 zł
Wizyta kontrolna bez audiometru 60 min. 140 zł
Dietetyka
Konsultacja dietetyczna 60 min. 130 zł
10 LAT PROMITIS