Cennik Warszawa

Cennik Warszawa

Konsultacja psychologiczna dorośli 50 min. 110 zł
dzieci 60 min. 130 zł
Placówka przy ul. Poborzańskiej
dorośli 45 min. 95 zł
55 min. 120 zł
dzieci 45 min. 95 zł
Psychoterapia dorośli 50 min. 110 zł
dzieci 60 min. 130 zł
Placówka przy ul. Poborzańskiej
dorośli 45 min. 95 zł
55 min. 120 zł
dzieci 45 min. 95 zł
Terapia rodzin/par 60 min. 160 zł
90 min. 180 zł
Trening Umiejętności Społecznych dzieci konsultacja wstępna 60 zł
trening 90 min. 70 zł
Konsultacja psychiatryczna – dorośli psychiatra w trakcie specjalizacji

 

I wizyta ok. 60 min. 100 zł
kolejne wizyty ok. 30 min. 120 zł
psychiatra specjalista I wizyta ok. 60 min. 100 zł
kolejne wizyty ok. 30 min. 140 zł
Konsultacja psychiatryczna – dzieci 60-90 min. 160 -240 zł
Wizyta domowa – konsultacja psychiatryczna (tylko dorośli) 30-60 min. od 270 zł
Wydanie kopii dokumentacji medycznej bezpłatne
Neurolog dziecięcy ok. 30 min. 160 zł
Zaświadczenie od neurologa o stanie zdrowia, np. do orzeczenia o niepełnosprawności 50 zł
Diagnoza w kierunku autyzmu i zespołu Aspergera 4 spotkania 800 zł
Konsultacja psychologiczna dla rodziców, którzy nie są pewni, czy powinni skorzystać z diagnozy w kierunku autyzmu i zespołu Aspergera 90 min. 150 zł
Terapia autyzmu i zespołu Aspergera 60 min. cena ustalana jest indywidualnie
Diagnoza rozwoju SI 3 spotkania 280 zł
Terapia Integracji Sensorycznej (SI) 45 min. 85 zł
Placówka przy
ul. Poborzańskiej
ul. Rembielińskiej
45 min. 95 zł
Terapia ręki 45 min. 85 zł
Zajęcia polisensoryczne Placówka przy
ul. Poborzańskiej
60 min 45 zł
Rehabilitacja metodą VOJTY 30 min. 90 zł
Diagnoza pedagogiczna 220 zł
Terapia pedagogiczna (reedukacja) 45 min. 80 zł
60 min. 100 zł
Placówka przy
ul. Poborzańskiej
45 min. 95 zł
Diagnoza funkcjonalna PEP-R 4-5 spotkań 500 zł
Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego IPET na podstawie diagnozy psychoedukacyjnej PEP-R 200 zł
Diagnoza ADHD 550 zł
Diagnoza trudności szkolnych i dysleksji wywiad 130 zł
cześć psychologiczna 220 zł
część pedagogiczna 220 zł
omówienie 130 zł
Diagnoza gotowości szkolnej diagnoza 350 zł
omówienie 130 zł
Logopeda – diagnoza dzieci, dorośli 60 min. 130 zł
Logopeda – terapia dzieci, dorośli 30-45 min. 75 zł
Neurologopeda – terapia dzieci, dorośli 30-45 min. 95 zł
Logopeda – terapia afazji 45 min. 80 zł
60 min. 100 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zajęcia
BEZPŁATNE
EEG BIOFEEDBACK
EEG BIOFEEDBACK – diagnoza 60 min. 140 zł
Terapia EEG BIOFEEDBACK 50-60 min. 85 zł
Trening EEG BIOFEEDBACK – pakiet 10 sesji 830 zł
Trening EEG BIOFEEDBACK – pakiet 15 sesji 1230 zł
Trening EEG BIOFEEDBACK – pakiet 20 sesji 1400 zł
Trening metodą Warnkego
Diagnostyka metodą Warnkego (w cenę wchodzi rozmowa z rodzicem i omówienie diagnostyki) 90 min. 200 zł
Trening podstawowy Warnkego z terapeutą  do 60 min. 90 zł
Trening podstawowy Warnkego z terapeutą – pakiet 10 sesji 800 zł
Trening indywidualny z Brain Boy (w domu) 1 miesiąc 200 zł
Podsumowanie terapii Warnkego (w cenę wchodzi opis i omówienie) 90 min. 180 zł
Trening słuchowy Johansena
Diagnoza z audiometrem 2,5 godz. 290 zł
Diagnoza bez audiometru 2 godz. 180 zł
Trening słuchowy z płytą (indywidualnie opracowany program terapeutyczny) 160-180 zł
Wizyta kontrolna z audiometrem 90 min. 170 zł
Wizyta kontrolna bez audiometru 60 min. 110 zł
Dietetyka
Konsultacja dietetyczna 60 min. 120 zł

 

Zapraszamy !

Kontakt