Cennik Kraków

Cennik Kraków

Konsultacja psychologiczna dorośli 60 min. 120 zł
dzieci 60 min. 130 zł
Psychoterapia dorośli 60 min. 120 zł
dzieci 60 min. 130 zł
Terapia par/rodzin 60 min. 140 zł
90 min. 170 zł
Trening Umiejętności Społecznych dzieci konsultacja wstępna 60 zł
trening 90 min. 85 zł
Konsultacja psychiatryczna dorośli pierwsza wizyta 60 min. 150 zł
kolejne wizyty 30 min. 130 zł
dzieci 60-90 min. 140 -190 zł
Wizyta domowa – konsultacja psychiatryczna (tylko dorośli) 30-60 min. od 200 zł
Opinia psychologiczna 100 zł
Seksuolog (psycholog) 60 min. 130 zł
Diagnoza w kierunku autyzmu i zespołu Aspergera 4 spotkania 1000 zł
Konsultacja psychologiczna dla osób, które nie są pewne, czy powinny skorzystać z diagnozy w kierunku autyzmu i zespołu Aspergera 90 min. 150 zł
Terapia autyzmu i zespołu Aspergera cena ustalana jest indywidualnie
Diagnoza rozwoju SI 3 spotkania 300 zł
Terapia Integracji Sensorycznej (SI) 45 min. 95 zł
Terapia ręki 45 min. 75 zł
Rehabilitacja metodą NDT Bobath 30 min. 80 zł
Ocena neurorozwojowa dziecka + instruktaż pielęgnacyjny 45 min. 120 zł
Diagnoza pedagogiczna 180 zł
Terapia pedagogiczna (reedukacja) 45 min. 70 zł
60 min. 80 zł
Diagnoza psychoedukacyjna PEP-R 4-5 spotkań 450 zł
Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego IPET na podstawie diagnozy psychoedukacyjnej PEP-R 200 zł
Diagnoza ADHD 500 zł
Diagnoza trudności szkolnych i dysleksji diagnoza 290 zł
omówienie 130 zł
Diagnoza gotowości szkolnej diagnoza 290 zł
omówienie 130 zł
Skala Inteligencji Stanford – Binet 5 290 zł
Logopeda – diagnoza dzieci, dorośli 60 min. 120 zł
Logopeda – terapia dzieci, dorośli 45 min. 95 zł
Neurologopeda dzieci, dorośli 45 min. 100 zł
 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  BEZPŁATNE
Konsultacja dietetyczna 60 min. 120 zł
EEG BIOFEEDBACK
EEG BIOFEEDBACK – konsultacja wstępna do 30 min. 0 zł
EEG BIOFEEDBACK – diagnoza 60 min. 120 zł
Trening EEG BIOFEEDBACK – 1 sesja 50-60 min. 65 zł
Trening EEG BIOFEEDBACK – pakiet 10 sesji 585 zł
Trening EEG BIOFEEDBACK – pakiet 15 sesji 825 zł
Trening metodą Warnkego
Diagnostyka metodą Warnkego (w cenę wchodzi rozmowa z rodzicem i omówienie diagnostyki) 90 min. 130 zł
Trening podstawowy Warnkego z terapeutą do 60 min. 70 zł
Trening podstawowy Warnkego z terapeutą – pakiet 10 sesji 630 zł
Trening indywidualny z Brain Boy (w domu) 1 miesiąc 180 zł
Podsumowanie terapii Warnkego (w cenę wchodzi opis i omówienie)  90 min. 130 zł
Logopeda 45 min. 80 zł
60 min. 100 zł
10 LAT PROMITIS