Centrum Terapii PROMITIS, Autor o Kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Promitis | Strona 7 z 12

Centrum Terapii PROMITIS

17 marca 2012

Zespół Aspergera – rehabilitacja

Rehabilitacja: masaże ćwiczenia korekcyjne
17 marca 2012

Konsultacje dla rodziców

Oferujemy indywidualne konsultacje dla rodziców/opiekunów osób z Zespołem Aspergera. Konsultacje mają na celu pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, szukaniu strategii radzenia sobie z trudnymi zachowaniami […]
17 marca 2012

Sobotnie spotkania Promitis

17 marca 2012

Zajęcia grupowe

Trening Umiejętności Społecznych – zajęcia grupowe dla młodzieży i dorosłych osób z Zespołem Aspergera, mających trudności w adekwatnym reagowaniu w różnych sytuacjach społecznych. Celem treningu, opartego […]
17 marca 2012

Zajęcia indywidualne

Spotkania z psychologiem – zajęcia mają charakter indywidualnych sesji terapeutycznych z psychologiem (1h). Przeznaczone są dla młodzieży i dorosłych osób z Zespołem Aspergera, które zainteresowane są […]
17 marca 2012

Tryb terapii konsultacyjnej

W trybie terapii konsultacyjnej terapeuta pracuje z dzieckiem i rodziną w zalezności od wybranego pakietu 5 lub 10 godzin w miesiącu. W ramach terapii realizowane są […]
17 marca 2012

Intensywna terapia pakietowa

Program terapeutyczny dla dzieci z autyzmem w zależności od wybranego pakietu obejmuje: 5 lub 10 godzin terapeutycznych tygodniowo możliwość ustalenia zajęć w pakiecie indywidualnym konsultacje dla […]
17 marca 2012
Terapia autyzmu

Terapia Autyzmu

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym zaczynającym się we wczesnym dzieciństwie i trwającym całe życie. Może objawiać się w różny sposób u poszczególnych osób, jest to zależne od […]
17 marca 2012

Terapia ręki

Terapia ręki ma na celu usprawnienie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców jak i dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania oraz rozróżniania różnych kształtów […]
10 LAT PROMITIS