Centrum Terapii PROMITIS

Styczeń 30, 2015

Centrum Terapii PROMITIS

Centrum Terapii PROMITIS tworzy zespół specjalistów z różnych dziedzin, którzy każdego dnia z zaangażowaniem realizują jeden główny cel: pomoc drugiemu człowiekowi. Dzięki ścisłej komunikacji między sobą […]
Marzec 10, 2014

Nowe przedszkole terapeutyczne Warszawa-Mokotów

ZAPISY TRWAJĄ!   Terapeutyczny Punkt Przedszkolny PROMITIS zaprasza do nowej placówki w Warszawie (Mokotów- okolice metra Racławicka). Przedszkola PROMITIS to placówki terapeutyczne dla dzieci ze spektrum […]
Luty 18, 2014

Diagnoza gotowości szkolnej

Dobry start w szkole jest niezwykle ważny dla rozwoju każdego dziecka. Jeśli jego psychiczny i fizyczny rozwój świadczy o gotowości do podjęcia nauki, wówczas bez trudu […]
Luty 18, 2014

Diagnoza funkcjonalna

Diagnoza funkcjonalna (badanie profilu psychoedukacyjnego) ma na celu określenie poziomu funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwojowych. Określa mocne i słabe strony dziecka, wskazuje deficyty oraz potencjał […]
Luty 18, 2014

Diagnoza dysleksji

Dysleksja rozwojowa to termin określający zespół specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania. Trudności w czytaniu i pisaniu mogą przejawiać się w formie: Dysleksji, czyli […]
Luty 18, 2014

Diagnoza ADHD

Diagnozę ADHD/ADD w całości przeprowadza psycholog. Objawy ADHD, czyli zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, jakie można zaobserwować to: Zaburzenia koncentracji, Nadmierna ruchliwość, Nadmierna impulsywność. Wymienione […]
Luty 17, 2014

Diagnoza autyzmu

Diagnoza autyzmu i zespołu Aspergera ma na celu określenie charakteru zaburzeń ze spektrum autystycznego lub ich wykluczenie. W naszych placówkach przeprowadzana jest w oparciu o standard […]
Czerwiec 16, 2013
Nowe Przedszkole Terapeutyczne w Krakowie

Nowe przedszkole terapeutyczne w Krakowie!

Zapraszamy do nowego przedszkola dla dzieci z autyzmem w centrum Krakowa.   Nowa placówka znajduje się z bliskim sąsiedztwie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PROMITIS – dzięki temu […]
Czerwiec 3, 2013

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to bezpłatne zajęcia edukacyjno-rehabilitacyjne. Program dotyczy dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Realizowany jest od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia […]
Kontakt