Zespół Aspergera

Zespół Aspergera

Zespół Aspergera jest jednym z całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu.


Do cech charakterystycznych Zespołu Aspergera należą:

 • brak empatii,
 • uboga komunikacja niewerbalna,
 • pedantyczna mowa,
 • specyficzne zainteresowania o dużym nasileniu,
 • naiwny, niedostosowany do danej sytuacji, jednostronny typ reakcji,
 • trudności w tworzeniu relacji przyjaźni,
 • niezdarna i źle skoordynowana motoryka;


Osoby z tym rodzajem zaburzenia mają problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych. Trudności z rozumieniem sytuacji społecznych i adekwatnym reagowaniem sprawiają, że zwykle bardzo trudno znaleźć im kolegów, dość często są wyśmiewani przez swoich rówieśników. Dosłowne rozumienie kierowanych do nich komunikatów, brak rozumienia ironii, żartów i metafor, sprawia że bardzo trudno im odnaleźć się w wielu codziennych sytuacjach interpersonalnych. Osoby z Zespołem Aspergera mają również trudności z odczytywaniem ekspresji emocjonalnej oraz kłopoty z wczuwaniem się w stany emocjonalne innych osób.

Niezrozumienie przez rówieśników, problemy w szkole, sprawiają że osoby z tego typu zaburzeniem często skarżą się na obniżony nastrój, czasem podwyższony poziom lęku.

Bardzo ważne jest by pracować nad rozwojem umiejętności społecznych osób z tak poważnym zaburzeniem.

W tym celu osoby te powinny uczestniczyć w :
-  terapii indywidualej
-  zajęciach grupowych
- Treningu Umiejętności Społecznych,
- zajęciach z psychologiem.

Zajęcia tego rodzaju, będące terapią, wspierają rozwój umiejętności społecznych (np. inicjowanie kontaktu, prowadzenie dialogu, rozwiązywanie konfliktów) i wspierają lepszą adaptację.

TEST CZYNNYKA AQ
Psycholog Simon Baron-Cohen wraz z grupa specjalistów z Cenrum Badań nad Autyzmem w Cambridge stworzyli test do określenia czynnika AQ (Autism- Spectrum Quotient). Głównym celem tego testu było ułatwienie wstępnego badania w kierunku rozpoznania zaburzeń autystycznych. Test AQ miał być na tyle prosty, aby każdy był w stanie sam go na sobie przeprowadzić. Ma on pomóc w ustaleniu śladów autyzmu u ludzi w normie.

Test znajdziesz tutaj: http://www.centrum-terapii.pl/test-czynnika-aq/

 

Zespół Aspergera Warszawa

  biuro@centrum-terapii.pl

  tel.: 791 769 069

  W celu zasięgnięcia szczegółowych danych kontaktowych (kompletne adresy, telefony do placówek) zapraszamy do działu kontakt


  Zespół Aspergera Kraków

   krakow@centrum-terapii.pl

   tel.: 791 765 775

   W celu zasięgnięcia szczegółowych danych kontaktowych (kompletne adresy, telefony do placówek) zapraszamy do działu kontakt

   

Zespół Aspergera Wrocław

  wroclaw@centrum-terapii.pl

  tel.: 534 953 976

  W celu zasięgnięcia szczegółowych danych kontaktowych (kompletne adresy, telefony do placówek) zapraszamy do działu kontakt

10 LAT PROMITIS