Aktualności

Trening Umiejętności Społecznych – szkolenie dla specjalistów Warszawa i Kraków

Kwi 26, 2017

Trening Umiejętności Społecznych – szkolenie dla specjalistów Warszawa i Kraków

  Szkolenie zostało przygotowane dla wszystkich osób pracujących na co dzień z dziećmi (nauczycieli, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów SI, logopedów), w tym zwłaszcza dla pracowników przedszkoli, szkół, ośrodków, organizacji pracujących dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera  oraz publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu całej Polski. szkolenie 20 maja 2017 Warszawa szkolenie 20 maja 2017 Kraków w godz.  9.00-17.00 (8h dydaktycznych) Warszawa w godz.  9.00-17.00 (8h dydaktycznych) Kraków     1. Trening Umiejętności Społecznych         a) definicja        b) podstawowe założenia Treningu Umiejętności Społecznych wg. Goldsteina     2. Praca z grupą – proces grupowy, kluczowe elementy treningu     3. Rola terapeuty w trakcie trwania treningu     4. Wyznaczanie celów uczestników oraz grupy, analiza potrzeb     5. Struktura treningu        a) liczba trenerów        b) liczba uczestników        c) częstotliwość sesji        d) czas trwania sesji     6. Podstawowe procedury wykorzystywane w treningu          a) modelowanie          b) odgrywanie ról          c) informacje zwrotne          d) transfer czyli przeniesienie ćwiczonych umiejętności na życie     7. Rola samorządności grupy     8. Podstawowe umiejętności społeczne          a) podstawowe umiejętności prospołeczne          b) umiejętności emocjonalne          c) alternatywne umiejetności wobec agresji          d) umiejętności radzenia sobie ze stresem          e) umiejętnośc planowania     9. Warsztat (odgrywanie scenki, symulacje, burze mózgów)    CENA: 185 zł od osoby za 8 godzin dydaktycznych. Cena obejmuje serwis kawowy, drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe w formie papierowej, imienne zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Płatność przelewem w terminie max 7 dni przed datą szkolenia. LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Filomatów 27 (Grochów, Park Znicza) Kraków, ul. Sanocka 1 (Wola Duchacka) KONTAKT: Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia na adres szkolenia@centrum-terapii.pl lub pod numerem telefonu 534 953 976.   Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Terapii PROMITIS ul. Garibaldiego 4 lok. 2P, 04-078 Warszawa nr rachunku bankowego: 33 1140 2004 0000 3202 7534...

więcej

AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ

Mar 30, 2017

AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ

Wychodząc naprzeciw potrzebom terapeutów, nauczycieli i rodziców i chcąc się podzielić naszą specjalistyczną wiedzą, Centrum Terapii PROMITIS przygotowało wyjątkowe szkolenie dla specjalistów. Szkolenia dwustopniowe przeznaczone dla rodziców, nauczycieli i terapeutów pracujących z niepełnosprawnymi osobami (zwłaszcza z mózgowym porażeniem dziecięcym) mającymi poważne trudności w porozumiewaniu się, których mowa werbalna nie rozwija się w stopniu umożliwiającym satysfakcjonujące komunikowanie się z otoczeniem.   AAC – Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się – poziom zaawansowany szkolenie w Warszawie 22.04.2017 w godz. 11.00-19.00 23.04.2017 w godz. 09.00-14.00 Założenia i cele     1. Indywidualny system komunikacji.     2. Podstawowe strategie AAC.     3. Techniki wskazywania.     4. Dokonywanie wyboru w typowych sytuacjach.     5. Projektowanie tablic wyboru.     6. Wprowadzenie znaku.     7. Osobista pomoc komunikacyjna.     8. Projektowanie książki do porozumiewania się.     9. Czytanie uczestniczące – cechy dobrej książki, sposoby pracy z książką.    10. Włączenie osoby niemówiącej do działań w grupie rówieśniczej.    11. Zespołowe zajęcia komunikacyjne – Gadułka, kluby dyskusyjne.    12. Zajęcia socjoterapeutyczne "Spotkania z Tosią".    13. Współpraca z rodzicami.    14. Zasady tworzenia systemu AAC w placówce.   CENA: 380 zł od osoby za 15 godzin dydaktycznych. Cena obejmuje serwis kawowy, drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe w formie papierowej, imienne zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Płatność przelewem w terminie max 5 dni przed datą szkolenia. LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Wileńska 18/u7 (wejście od al. Solidarności)   KONTAKT: Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia na adres szkolenia@centrum-terapii.pl lub pod numerem telefonu 534 953 976.     Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Terapii PROMITIS ul. Garibaldiego 4 lok. 2P, 04-078 Warszawa nr rachunku bankowego: 33 1140 2004 0000 3202 7534...

więcej

Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu – szkolenie dla specjalistów

Sty 8, 2017

Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu – szkolenie dla specjalistów

Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu szkolenie 18 marca 2017 Warszawa w godz. 9-17 (8h dydaktycznych)     1. Podstawy teoretyczne         a) Czym są zachowania trudne?         b) Przyczyny zachowań trudnych         c) Ocena funkcjonalna zachowań trudnych         d) Elementy oceny behawioralnej     2. Specyfika zachowań trudnych u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera     3. Współczesna terapia behawioralna         a) założenia teoretyczne         b) cele terapii behawioralnej         c) stosowanie wzmocnień         d) stosowanie kar         e) gospodarka żetonowa i system punktowy         f) praktyka pozytywna         g) autokorekcja i hiperkorekcja         h) uczenie poprzez modelowanie i imitację         i) systematyczna uwaga i aprobata         j) utrwalanie wyuczonych zachowań         k) wprowadzanie kontraktu behawioralnego         l) koszt reakcji        m) procedura time-out        n) odbiór przywilejów     3. Model współpracy z rodziną nad zachowaniami trudnymi w oparciu         o metodę Carole Sutton         a) obserwacja trudnego zachowania         b) co poprzedza i co następuje po trudnym zachowaniu         c) co robić, gdy pojawi się trudne zachowanie u dziecka         d) nagrody i kary         e) kłopoty ze snem         f) co wywołuje zachowania trudne         g) szersze zastosowanie metody         h) jak utrwalić pozytywne zmiany w zachowaniu dziecka     4. Zachowania trudne a rodzina – różne zależności     5. Niezbędnik rodzica: co należy robić, gdy dziecko zachowuje się dobrze?         co robić, gdy dziecko zachowuje sie źle?     6) Niezbędnik specjalisty (rola zespołu terapeutycznego w pracy nad zachowaniami         trudnymi, spotkania kliniczne, weryfikacja własnych błędów, współpraca z rodziną, itp.)     7) Warsztat      CENA: 185 zł od osoby za 8 godzin dydaktycznych. Cena obejmuje serwis kawowy, drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe w formie papierowej, imienne zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Płatność przelewem w terminie max 7 dni przed datą szkolenia. LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Wileńska 18 lok. U-7 (wejście od Al. Solidarności)  sobota 18.03 godz. 9:00-17:00 Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia na adres szkolenia@centrum-terapii.pl  lub pod numerem telefonu 534 953...

więcej

Terapia Dziecka z Autyzmem

Gru 15, 2016

Terapia Dziecka z Autyzmem

Terapia dziecka z autyzmem szkolenie 14 stycznia 2017 Warszawa  w godz. 9-17 (8h dydaktycznych)      1. Triada autystyczna     2. Diagnoza funkcjonalna w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP-R          jako podstawa tworzenia programu terapeutycznego         a) Podstawy teoretyczne         b) Skala rozwoju         c) Skala zachowań     3. Profil Psychoedukacyjny dla Młodzieży i Dorosłych (AAPEP)         a) Podstawy teoretyczne         b) Skala Bezpośredniej Obserwacji         c) Skala Zajęć Domowych         d) Skala Zajęć Szkolnych i Pracy     4. Podstawowe metody pracy z dzieckiem autystycznym         a) Ogólne zasady postępowania terapeutycznego – jak prowadzić terapię indywidualną?         b) Wczesna interwencja u małych dzieci z autyzmem         c) Model TEACCH jako program kompleksowej pomocy osobom autystycznym         d) Podejście rozwojowe w terapii         e) Współczesna terapia behawioralna (założenia teoretyczne, cele terapii              behawioralnej, podstawy Stosowanej Analizy Zachowania, techniki: stosowanie              wzmocnień, gospodarka żetonowa i system punktowy, praktyka pozytywna,              autokorekcja i hiperkorekcja, uczenie poprzez modelowanie i imitację,              systematyczna uwaga i aprobata, utrwalanie wyuczonych zachowań)          f) Wspomaganie rozwoju mowy         g) Metody rozwijające umiejętności społeczne         h) Jak uczyć dziecko autystyczne czytania umysłu (w oparciu o             metodę P. Howlin, S. Baron-Cohen, J. Hadwin)         i) Metoda Krakowska         j) Metoda Dobrego Startu         k) Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne         l) Terapia zaburzeń sensorycznych        m) Śmiech i zabawa w terapii dziecka z autyzmem         n) Metody dodatkowe (Muzykoterapia, Dogoterapia, Program              aktywności M. Ch. Knillów)         o) Nauka samodzielności i samowystarczalności     5. Wpływ diety na manifestację objawów autyzmu     6. Od czego zależy efektywność terapii     7. Rola rodziców w procesie terapeutycznym     8. Dzień dziecka z naszego przedszkola (film ukazujący stosowanie wyżej wymienionych          metod w praktyce)   Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia na adres szkolenia@centrum-terapii.pl lub pod numerem telefonu 534 953 976. CENA: 185 zł od osoby za 8 godzin dydaktycznych. Cena obejmuje serwis kawowy, drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe w formie papierowej, imienne zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Płatność przelewem w terminie max 7 dni przed datą szkolenia. LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Wileńska 18 lok. U-7 (wejście od Al....

więcej

Terapia ręki

Gru 15, 2016

Terapia ręki

TERAPIA RĘKI (16 godzin dydaktycznych) szkolenie 21-22 stycznia w Warszawie   Sobota 9.00 – 18.00 9.00 – 9.15 Powitanie, przedstawienie planu szkolenia. 9.15 – 11.00 Podstawy rozwoju ruchowego człowieka. Ocena rozwoju ruchowego dziecka w zakresie dużej motoryki. Wprowadzenie do anatomii ręki. 11.00 – 12.00 Prawidłowa pozycja przy pracy stolikowej oraz propozycje modyfikacji. 12.00 – 12.30 Podział chwytów. Rozwój chwytu. 12.30 – 13.15 Przerwa obiadowa 13.15 – 14.30 Rozwój chwytu pisarskiego. 14.30 – 16.00 Rozwój umiejętności manipulacyjnych. 16.00 – 16.15 Przerwa kawowa 16.15 – 17.30 Analiza czynności w zakresie prawidłowego i nieprawidłowego chwytu. 17.30 – 18.00 Dostosowanie narzędzi oraz sprzętu do indywidualnych potrzeb dziecka.   Niedziela 9.00 – 15.00 9.00 – 10.30 Warsztaty w zakresie analizy czynności chwytu. 10.30 – 12.00 Ocena koordynacji wzrokowo- ruchowej w rozwoju motoryki małej. 12.00 – 12.30 Przerwa kawowa 12.30 – 14.00 Postępowanie terapeutyczne w zakresie nieprawidłowego chwytu. 14.00 – 14.30 Przedstawienie modelu SHM©. 14.30 – 15.00 Podsumowanie szkolenia, rozdanie certyfikatów.   Prowadzące: Agnieszka Żychowicz i Klaudia...

więcej

Szkolenie PECS – I poziom 10.12-11.12.2016 WARSZAWA

Paź 29, 2016

Szkolenie PECS – I poziom 10.12-11.12.2016 WARSZAWA

Wychodząc naprzeciw potrzebom terapeutów, nauczycieli i rodziców, Centrum Terapii PROMITIS przygotowało wyjątkowe szkolenie dla specjalistów. Szkolenie zostało przygotowane dla wszystkich osób pracujących na co dzień z dziećmi(fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, rodziców i studentów pracujących z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami, w szczególności z zakresu małej motoryki), w tym zwłaszcza dla pracowników przedszkoli, szkół, ośrodków oraz publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu całej Polski.   PECS – poziom I Model PECS został opracowany jako unikalny, wspomagający i alternatywnu pakiet interwencji rozwijających umiejętność porozumienia się dla osób ze spactrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwojowymi. To intensywne dwudniowe szkolenie ma na celu nauczenie uczestników teorii PECS oraz umiejętności wprowadzania tej metody w pracy z dzieckiem. PECS słyży do szybkiego nauczenia umiejętności porozumiewania się osoby, które nie posiadają funkcjonalnej mowy. Promuje komunikację w różnych sytuacjach społecznych i nie wymaga długiego wcześniejszego treningu. Trening zaczyna się od nauki spontanicznego proszenia o pożądane rzeczy, a później przechodzi w kierunku nauki dodatkowych fukcji porozumiewania się. Dodatkową zaletą PECS jest to, że wśród dzieci w wieku przedszkolnym z autyzmem i innymi pokrewnymi zaburzeniami, które miały wprowadzoną tą metodę komunikacji, notuje się duży odsetek tych, które nabywają niezależną mowę. Poprzez liczne prezentacje prowadzącego, przykłady z filmami wideo oraz dzięki okazjom do praktyk, uczestnicy dowiedzą się, jak wdrażać sześć faz PECS. Po szkoleniu wyjdą z pełnym zrozumieniem, jak skutecznie wprowadzać PECS u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub ograniczonymi umiejętnościami porozumiewania się. Czego się dowiesz: poznasz kluczowe komponenty do stworzenia i zaprojektowania skutecznego środowiska edukacyjnego poznasz różne strategie tworzenia wielu okazji do komunikacji poznasz zależność między PECS a gtradycyjnymi metodami szkolenia w zakresie komunikacji jak wprowadzić wszystkie sześć faz PECS przy wykorzystaniu behawioralnej orientacji analitycznej kryteria przejścia z PECS do innej metody komunikacji Prowadzący: Pyramid Educational Consultants   CENA Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Cena obejmuje serwis kawowy, drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe w formie papierowej, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. Płatność przelewem w terminie max do 4 grudnia. LOKALIZACJA Warszawa, ul. WIleńska 18 (wejście od Al. "Solidarności") 10.12-11.12.2016 w godz. 9:00-17:00   KONTAKT Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia na adres  szkolenia@centrum-terapii.pl lub pod numerem telefonu 534 953 976.         Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Terapii PROMITIS ul. Garibaldiego 4 lok. 2P, 04-078 Warszawa nr rachunku bankowego: 33 1140 2004 0000 3202 7534...

więcej

AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ

Paź 29, 2016

AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ

03. grudnia – 04. grudnia 2016 Warszawa Wychodząc naprzeciw potrzebom terapeutów, nauczycieli i rodziców i chcąc się podzielić naszą specjalistyczną wiedzą, Centrum Terapii PROMITIS przygotowało wyjątkowe szkolenie dla specjalistów. Szkolenia dwustopniowe przeznaczone dla rodziców, nauczycieli i terapeutów pracujących z niepełnosprawnymi osobami (zwłaszcza z mózgowym porażeniem dziecięcym) mającymi poważne trudności w porozumiewaniu się, których mowa werbalna nie rozwija się w stopniu umożliwiającym satysfakcjonujące komunikowanie się z otoczeniem.   Szkolenie odbędzie się 03.12 – 04.12.2016 w Warszawie.   AAC – Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się – poziom podstawowy – 15 godzin Prowadzące – Jolanta Jaszczuk, Iwona Stępniewicz Założenia i cele 1. Zdobycie wiedzy na temat wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC). 2. Nabywanie umiejętności przeprowadzenia diagnozy kompetencji komunikacyjnych. 3. Kształtowanie umiejętnosci tworzenia indywidualnego systemu porozumiewania się. 4. Korzystanie z urządzeń niskiej i wysokiej technologii oraz ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających porozumiewanie się użytkowników AAC. 5. Zapoznanie ze sposobami włączenia osoby niemówiącej do działań w zespole/grupie rówieśniczej. 6. Włączanie rodziców dziecka niemówiącego lub z trudnościami w porozumiewaniu się w proces edukacyjno-terapeutyczny. 7. Zapoznanie z zasadami tworzenia systemu AAC w placówce edukacyjno-terapeutycznej. PROGRAM I dzień – 3 grudnia 2016 11.00 – 12:30 Język jako system znaków – prezentacja. Czym jest komunikacja? Wpływ braku mowy na rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dziecka-prezentacja. W jaki sposób ludzie porozumiewają się – warsztat, praca w grupach. 12.45 – 15.00 Cechy dobrego partnera komunikacji – rozmowa. Spróbujmy się porozumieć – praca w parach. Rola pytań otwartych w rozwoju języka dziecka – warsztat. 15.00 – 15.45 Przerwa obiadowa. 15.45 – 17.15 Terminologia AAC, organizacje działające na rzecz osób z trudnościami w porozumiewaniu się w Polsce i na świece. Grupy użytkowników wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się – prezentacja, warsztat, film. 17.30 – 19.00 Charakterystyka systemów AAC. Wybór systemu w zalezności od kompetencji dziecka – prezentacja, analiza przypadków. Projekcja filmu przedstawiająca historię życia osoby niemówiącej. II dzień – 04 grudnia 2016 09.00 – 10.30 Studium przypadku dziecka w stanie minimalnej świadomości. Komunikacja w oparciu o sygnały płynące z ciała – prezentacja, film. 10.45 – 12.15 Diagnoza funkcjonalna dziecka niemówiącego. Ocena kompetencji komunikacyjnych – prezentacja, warsztat, film. 12.30 – 14.00 Od czego zacząć pracę nad komunikacją dziecka – warsztat. Sprawnośc komunikacyjna – warsztat, film. Naprzemienność w interakcji – film. Zasady tworzenia indywidualnego systemu komunikacji – prezentacja.   CENA: 380 zł od osoby za 15 godzin dydaktycznych. Cena obejmuje serwis kawowy, drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe w formie papierowej, imienne zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Płatność przelewem w terminie max 7 dni przed datą szkolenia. LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Wileńska 18 (wejście od Al. "Solidarności")   KONTAKT: Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia na adres  szkolenia@centrum-terapii.pl lub pod numerem telefonu 534 953 976.       Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Terapii PROMITIS ul. Garibaldiego 4 lok. 2P, 04-078 Warszawa nr rachunku bankowego: 33 1140 2004 0000 3202 7534...

więcej

DIAGNOZA W KIERUNKU AUTYZMU I ZA

Paź 12, 2016

DIAGNOZA W KIERUNKU AUTYZMU I ZA

19. listopada 2016 r. – Warszawa  Wychodząc naprzeciw potrzebom terapeutów, nauczycieli i rodziców i chcąc się podzielić naszą specjalistyczną wiedzą, przygotowaliśmy wyjątkowe szkolenie dla specjalistów. Szkolenie zostało przygotowane dla wszystkich osób pracujących na co dzień z dziećmi (nauczycieli, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów SI, logopedów), w tym zwłaszcza dla pracowników przedszkoli, szkół, ośrodków, organizacji pracujących dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera  oraz publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu całej Polski.   DIAGNOZA W KIERUNKU AUTYZMU I ZESPOŁU ASPERGERA 9.00-17.00 (8h dydaktycznych)     1. Triada autystyczna     2. Diagnoza objawowa autyzmu wg klasyfikacji ICD-10     3. Diagnoza objawowa Zespołu Aspergera wg klasyfikacji ICD-10     4. Jak wcześnie można wykryć autyzm? Pierwsze symptomy.     5. Rola rodziców w diagnozowaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu     6. Struktuta diagnozy: Gdzie można zdiagnozować autyzm? Zespół diagnostyczny Struktura diagnozy (wywiad z rodzicami, część medyczna, obserwacje, współpraca z lekarzem psychiatrii, rozpoznanie i przekazanie diagnozy) Wywiad diagnostyczny z rodzicami – o co pytać? Na co zwrócić uwagę podczas obserwacji?       7. Pomocne narzędzia diagnostyczne w rozpoznawaniu zaburzeń ze spektrum autystycznego: Diagnostyczna Lista Kontrolna (E-2) B. Rimlanda C.A.R.S. – Childhood Autism Rating Scale – Skala Oceny Autyzmu Dziecięcego CHAT – Checklist for Autism in Toddlers – Kwestionariusz Autyzmu w Okresie Poniemowlęcym Childhood Asperger Syndrome Test (CAST) ASDS – Skala Diagnostyczna Zespołu Aspergera Australijska Skala dla Zespołu Aspergera ASDI – wywiad diagnostyczny w kierunku Zespołu Aspergera       8. Zaburzenia współwystępujące z autyzmem       9. Pomyłki diagnostyczne i zaburzenia podobne do autyzmu: Odróżnianie autyzmu od innych całościowych zaburzeń rozwojowych Diagnoza różnicowa     10. Trudności w diagnozowaniu autyzmu     11. Warsztat   CENA 185zł od osoby za 8 godzin dydaktycznych. Cena obejmuje serwis kawowy, drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe w formie papierowej, imienne zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Płatność przelewem w terminie max 7 dni przed datą szkolenia. LOKALIZACJA: WARSZAWA, ul. Wileńska 18 (wejście od Al. „Solidarności”),  Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia na adres szkolenia@centrum-terapii.pl lub pod numerem telefonu 534 953 976. ...

więcej

Dieta jako istotny element terapii autyzmu

Paź 8, 2016

Dieta jako istotny element terapii autyzmu

DIETA JAKO ISTOTNY ELEMENT TERAPII AUTYZMU szkolenie 22 października 2016 Warszawa  w godz. 10.00-15.00 (5h dydaktycznych)     1. Wpływ prawidłowego żywienia na rozwój psychofizyczny dziecka.     2. Najczęściej popełniane błędy w żywieniu dzieci.     3. W jaki sposób spożywane pokarmy mogą wpływać na funkcjonowanie dziecka z autyzmem?     4. Autyzm- czy zawsze takie samo postępowanie?         a) Najczęściej spotykane dolegliwości ze strony układu pokarmowego.         b) Alergie, nadwrażliwości i nietolerancje pokarmowe.         c) Najbardziej popularne diety w przypadku autyzmu – czy słuszne w każdym przypadku?         d) Indywidualność zaleceń dietetycznych.      5. Korzyści, jakie może przynieść właściwie dobrane do indywidualnych potrzeb dziecka postępowanie dietetyczne. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia na adres szkolenia@centrum-terapii.pl lub pod numerem telefonu 534 953 976....

więcej

ABC autyzmu

Wrz 6, 2016

Szkolenie dla wszystkich chcących poszerzyć swoją wiedzę nt. autyzmu. Wychodząc naprzeciw potrzebom terapeutów, nauczycieli i rodziców i chcąc się podzielić naszą specjalistyczną wiedzą, Centrum Terapii PROMITIS przygotowało wyjątkowe szkolenie dla specjalistów. Szkolenia zostały przygotowane dla wszystkich osób pracujących na co dzień z dziećmi (nauczycieli, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów SI, logopedów), w tym zwłaszcza dla pracowników przedszkoli, szkół, ośrodków, organizacji pracujących dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera  oraz publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu całej Polski.   Szkolenie odbędzie się 15 października 2016 w Warszawie, Krakowie oraz we Wrocławiu.     ABC AUTYZMU  szkolenie 15 pażdziernika w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu w godzinach 09.00-17.00     1. Triada autystyczna     2. Charakterystyka innych zaburzeń wchodzących w skład spektrum autystycznego: autyzm atypowy zespół Retta inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne inne całościowe zaburzenia rozwojowe zespół Aspergera (charakterysyka pogłębiona: objawy diagnostyczne, prezentacja przypadków klinicznych, dziecko przedszkolne z ZA, dziecko szkolne  ZA, osoba dorosła z ZA)     3. Podstawowe metody pracy z dzieckiem autystycznym: ogólne zasady postępowania terapeutycznego wczesna interwencja u małych dzieci z autyzmem model TEACCH jako kompleksowy program pomocy osobom autystycznym podejście rozwojowe w terapii współczesna terapia behawioralna (założenia teoretyczne, cele, podstawowe techniki: stosowanie wzmocnień, gospodarka żetonowa i system punktowy, praktyka pozytywna, autokorekcja i hiperkorekcja, uczenie przez modelowanie i imitację, systematyczna uwaga i aprobata, utrwalania wyuczonych zachowań) wspomaganie rozwoju mowy metody rozwijające umiejętności społeczne metoda krakowska metoda Dobrego Startu metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne terapia zaburzeń sensorycznych śmiech i zabawa w terapii dziecka z autyzmem metody dodatkowe (muzykoterapia, dogoterapia, program aktywności M. CH. Knillów)     4. Studium przypadku dziecka z autyzmem (charakterystyka funkcjonowania, opis trudności, diagnoza wg systemu                   klasyfikacji ICD-10, ustalenie celów terapeutycznych, prezentacja indywidualnego programu terapeutycznego)     5. Warsztat sensoryczny i zajęcia praktyczne Kontakt Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia na adres szkolenia@centrum-terapii.pl lub pod numerem telefonu 534 953 976. CENA: 185 zł od osoby za 8 godzin dydaktycznych. Cena obejmuje serwis kawowy, drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe w formie papierowej, imienne zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Płatność przelewem w terminie max 7 dni przed datą szkolenia. LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Wileńska 18 (wejście od Al. "Solidarności") Kraków, ul. Sanocka 1 (Wola Duchacka) Wrocław, ul. Kryniczna...

więcej